AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2017 (27)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 2/2017” przedstawiona została sytuacja gospodarcza oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w drugim kwartale 2017 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w I oraz II kwartale 2017 r.

W końcu czerwca 2017 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi w końcu maja 2017 r. wskaźnik ten był wyższy niż wartość dla kraju (o 0,1%). W regionie łódzkim w maju bieżącego roku stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,3%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w I i II kwartale 2017 r.

Obszar01.201702.201703.201704.201705.201706.2017*
województwo łódzkieLB [w tys.]94,693,990,686,182,979,5
SB [w%]8,88,78,48,07,87,5
ŁódźLB [w tys.]27,327,427,226,626,0-
SB [w%]7,97,97,97,77,5-

Źródło: GUS, MRPiPS, * brak danych za czerwiec dla Łodzi

W czerwcu 2017 r. w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopa bezrobocia były niższe niż w marcu bieżącego roku (o 0,9%). W Łodzi natomiast w maju bieżącego roku stopa bezrobocia była o 0,4% niższa niż w marcu.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego ze stycznia 2017 r. z danymi z czerwca bieżącego roku, można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,1 tys. (to jest o 16%). W Łodzi w okresie od stycznia do maja 2017 roku ubyło 1,3 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy (spadek wyniósł 4,8%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w czerwcu 2016 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 9,3%)[2] oraz w czerwcu 2017 roku, można zaobserwować, że liczba bezrobotnych na przestrzeni roku znacznie się zmniejszyła, powyższy wskaźnik zmalał o 1,8%. Świadczy to o rozwoju gospodarczym regionu, co przekłada się na powstawanie nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w drugim kwartale 2017 r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby wolnych miejsc pracy pokazano na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kwartał 2017 r., woj. łódzkie)

wykres

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W drugim kwartale 2017 r. w dziesięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sto. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2017) więcej miejsc pracy oferowało 6 branż. Wzrost zanotowały następujące sekcje: „bankowość” (o 21,8%), „praca fizyczna” (o 18,7%), „energetyka” (o 18,2%), „praktyki, staże” (o 15,6%), „łańcuch dostaw” (o 15,1%) oraz „produkcja” (o 14,1%). Liczba wolnych miejsc pracy w następujących sekcjach pozostała na porównywalnym poziomie: „inżynieria”, „finanse, ekonomia”, „IT – rozwój oprogramowania”, „IT – administracja”, „administracja biurowa”, „human resources, zasoby ludzkie”, „transport, spedycja”, „budownictwo”, „kontrola jakości”, „marketing”, „zakupy”, „call center”, „nieruchomości”, „edukacja, szkolenia”, „zdrowie, uroda, rekreacja”, „reklama, grafika, kreacja, fotografia”, „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”. Liczba ofert zmniejszyła się w 8 branżach. Są to: „ubezpieczenia” (o 61,4%), „prawo” (o 39,3%), „doradztwo, konsulting” (o 29,5%), „Internet, e-commerce, nowe media” (o 27,3%), „BHP, ochrona środowiska” (o 25,8%), „badania i rozwój” (o 24%), „sprzedaż” (o 12,6%) oraz „obsługa klienta” (o 8,3%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2017 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „inżynieria”, „produkcja”, „budownictwo”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „inżynieria” znalazła się w czerwcu 2017 r. na miejscu czwartym (na 33 sekcje portalu), pracodawcy oferowali 277 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: automatyk (12 ofert, tj. najwięcej), inżynier projektant (9 ofert), mechanik (8 ofert), konstruktor (6 ofert), elektryk (6 ofert), inżynier serwisu (5 ofert), a także: inspektor nadzoru, mechanik samochodowy, elektromechanik, technik utrzymania ruchu, mechatronik, robotyk, technik turbin wiatrowych, spawacz, serwisant obrabiarek CNC, technolog odzieży, projektant odzieży. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, znajomość języków obcych (j. angielskiego oraz dodatkowo drugi język), wykształcenie wyższe, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (między innymi: uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, podnośników nożycowych, programowanie sterowników, obsługa programu AutoCAD, znajomość programu SAP), dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole, zaangażowanie, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office). Firmy poszukujące pracowników w sekcji „inżynieria” prowadzą różnorodną działalność. Reprezentują branżę motoryzacyjną, telekomunikacyjną, produkcji opakowań, produkcji maszyn, budowlaną i wiele innych.

W czerwcu 2017 r. w sekcji „produkcja” dostępnych było 235 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała szóstą pozycję pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: pracownik produkcji (10 ofert, tj. najwięcej), operator maszyn (8 ofert), monter (5 ofert) a także: kierownik linii produkcyjnej, kierownik zmiany, planista produkcji, technik pomiarów, kontroler procesów produkcyjnych, narzędziowiec, pakowacz, operator obrabiarki CNC, operator wózka widłowego, szwaczka, ślusarz narzędziowy. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (głównie j. angielski), wykształcenie wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalnych uprawnień i umiejętności (np. uprawnienia SEP, budowlane, energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków widłowych), umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), umiejętności organizacyjne, analityczne, interpersonalne, dyspozycyjność, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.. Firmy zamieszczające oferty w branży „produkcja” prowadzą zróżnicowaną działalność. Są to między innymi firmy z branży spożywczej, mechanicznej, motoryzacyjnej, odzieżowej, budowlanej, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kolejną z analizowanych branż jest „budownictwo”. W czerwcu 2017 roku dostępnych było 68 ofert. W rankingu wolnych miejsc pracy sekcja znalazła się na piętnastej pozycji. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: inżynier budowy (oferowano najwięcej, gdyż 8 miejsc pracy), kierownik budowy (6 ofert), a także: projektant wnętrz, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik instalacji sanitarnych, operator żurawia, inżynier robót elektroenergetycznych. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (między innymi: znajomość prawa budowlanego, uprawnienia do obsługi żurawia, do obsługi urządzeń transportu bliskiego, uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane, umiejętność obsługi specjalistycznych programów np. AutoCAD), posiadanie prawa jazdy kategorii B, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), dyspozycyjność, znajomość języków obcych (głównie j. angielski), umiejętności organizacyjne, pracy w zespole, interpersonalne, zaangażowanie w pracę. Firmy poszukujące pracowników działają w branży budowlanej, elektrycznej i innych.

Do branż, w których w czerwcu 2017 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W drugim kwartale 2017 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała kolejne zezwolenia na działalność[3]. Otrzymały je następujące firmy:

Yamada Wenworth Development, światowy lider na rynku oprzyrządowania do produkcji opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma zainwestuje w Lućmierzu. Powstanie zakład produkujący maszynki do golenia oraz artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe z tworzyw sztucznych. Dzięki inwestycji powstanie 120 nowych miejsc pracy.

Goldbeck Elementy Polska, specjalizuje się w projektowaniu, budowie i usługach w zakresie różnych typów budynków. W Lućmierzu powstanie zakład produkcyjny, w którym będą powstawały prefabrykowane stalowe elementy nośne dla celów budownictwa ogólnego, głównie słupów stalowych, dźwigarów kratownicowych i pełnych belek podsuwnicowych oraz elementów drobnych. Powstanie 100 nowych miejsc pracy.

Pojazdy komunalne GAMON zajmuje się projektowaniem, wykonaniem oraz montażem na podwoziach samochodowych urządzeń służących do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, czyszczenia wpustów i studzienek ulicznych oraz transportu. W Konstantynowie Łódzkim powstanie nowy zakład produkcyjny, w którym wytwarzane będą pojazdy komunalne i specjalne nadwozia. Produkowane będą również cysterny, części i osprzęt do maszyn budowlanych. Świadczone będą także usługi w zakresie obróbki mechanicznej, formowania metali oraz lakiernictwa. Powstanie 15 miejsc pracy.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zainwestuje w budowę specjalistycznego Centrum Badawczo – Rozwojowego w Łodzi, które pozwoli rozwijać innowacyjne rozwiązania technologiczne i produktowe. Powstanie 20 miejsc pracy.

Euroglas Polska to jeden z największych producentów szkła w Europie. Firma rozbuduje istniejący w gminie Ujazd zakład poprzez inwestycję w drugą linię do produkcji szkła płaskiego typu float. Pracę znajdzie 120 osób.

Sirmax Polska jest producentem modyfikowanych polimerów polipropylenowych. Firma zamierza rozwinąć już istniejący w Kutnie zakład, w którym produkowane są mieszanki polipropylenu z wypełniaczami mineralnymi oraz włóknem szklanym. Zostaną zakupione i zainstalowane nowe linie produkcyjne do produkcji mieszanek termoplastycznych. Powstanie 20 nowych miejsc pracy.

Grupa Tubądzin, jeden z głównych producentów płytek ceramicznych rozbuduje zakład produkcyjny w Sieradzu, dzięki temu poszerzy ofertę o kolejne kolekcje produktów. Inwestor zamierza zatrudnić 21 osób.

Cortizo Sp. z o.o. jest producentem systemów aluminiowych dla budownictwa. W ramach nowej inwestycji rozbudowany zostanie zakład Spółki w Radomsku. Między innymi powstanie linia CNC oraz lakiernia pionowa. Utworzonych zostanie 10 miejsc pracy.

Cobra Yachts w ramach nowej inwestycji w Radomsku zbuduje zakład produkcji jachtów i łodzi motorowych. Powstanie niezbędna infrastruktura techniczna. Zatrudnienie znajdzie 10 osób.

Rozwija się także Bionanopark w Łodzi. Powstanie zaplecze badawczo – rozwojowe Spółki Biologistyka z Leżajska[4]. Badania będą wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, weterynaryjnym, rolno-spożywczym, kosmetycznym oraz energetycznym.

Nowe biuro w Łodzi otworzyła fińska firma Digital Workforce, zajmująca się automatyzacją procesów[5]. Pracę znajdą wykwalifikowani programiści RPA oraz konsultanci, docelowo 120 osób.

Zatrudniać będzie także Krajowa Administracja Skarbowa[6]. Na pracę mogą liczyć absolwenci ekonomii, prawa i informatyki. W skali Polski może to być kilkaset osób.

Powstające w Łodzi i w województwie łódzkim miejsca pracy są szansą na dalsze zmniejszenie bezrobocia i poprawę sytuacji gospodarczej regionu.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu czerwca 2017 r. wynosiła 7,2%, w maju natomiast wynosiła 7,4%. [dane GUS, MRPiPS].
[2] Dane GUS.
[3] http://sse.lodz.pl/aktualnosci [data dostępu: 30.06.2017 r.]