Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na XX Łódzkich Targach Edukacyjnych

Szybka informacja nr 155 z dnia 2017-02-14
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2016/2017

W dniach 2-3 marca 2017 roku odbędą się już XX Łódzkie Targi Edukacyjne. Podczas ich trwania Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje Punkt Konsultacyjny w ramach stoiska ŁCDNiKP dostępny dla każdego odwiedzającego Targi.

Będziemy na nim prezentować najnowsze wyniki badań rynku pracy przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz publikacje i raporty z prac analityczno-badawczych Obserwatorium. Dostępne będą również materiały informacyjno-promocyjne ORPdE.

Istotną częścią stoiska będzie punkt konsultacji, w ramach którego dyżurujący pracownicy Obserwatorium w indywidualnej rozmowie z uczniem, rodzicem bądź nauczycielem/dyrektorem szkoły udzielać będą szczegółowych informacji na temat rynku pracy i jego potrzeb. Informacje udzielane przez pracowników Obserwatorium, dotyczyć będą różnych obszarów regionalnego rynku pracy, branż rozwojowych w województwie łódzkim, zawodów przyszłości, a także obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Możliwe będzie uzyskanie informacji i wskazówek, co do np. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Punkt będzie czynny przez cały czas trwania Targów, tj. 2 i 3 marca 2017 roku w godzinach dostępnych dla zwiedzających.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska zarówno uczniów jak i rodziców, dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji.