OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI NA XVII ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH

Szybka informacja nr 301 z dnia 2014-02-21
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2013/2014

Pragniemy poinformować, że w ramach XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 13-14 marca 2014 roku, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami Obserwatorium zorganizują Punkt Konsultacyjno-Promocyjny w ramach stoiska ŁCDNiKP.

Na stoisku prezentować będziemy najnowsze wyniki badań przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, publikacje i raporty z prac analityczno-badawczych. Dostępne będą również materiały informacyjno-promocyjne ORPdE i Partnerów.

Istotną częścią stoiska będzie punkt konsultacji, w ramach którego dyżurujący pracownicy Obserwatorium w indywidualnej rozmowie z uczniem, rodzicem bądź nauczycielem/dyrektorem szkoły udzielać będą szczegółowych informacji nt. rynku pracy i jego potrzeb. Informacje udzielane w ramach pełnionych na stoisku dyżurów przez pracowników ORPdE, dotyczyć będą różnych obszarów łódzkiego oraz regionalnego rynku pracy, branż rozwojowych w województwie łódzkim, zawodach przyszłości, a także obecnej i prognozowanej strukturze zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Możliwe zatem będzie uzyskanie informacji pełniejszych i bardziej precyzyjnych wskazówek, co do np. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej oraz kierunków kształcenia w szkołach.

Punkt będzie czynny przez cały czas trwania Targów:

  • 13.03.2014 r. (godz. 1000 - 1800),
  • 14.03.2014 r. (godz. 900 - 1800).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska zarówno uczniów jak i rodziców, dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Dodatkowo 14 marca 2014 roku  o godz. 1100 zapraszamy na prezentację dydaktyczną pt „Sytuacja na rynku pracy w Łodzi i województwie łódzkim w świetle aktualnych wyników badań” prowadzoną przez panią Annę Gębarowską‑Matusiak specjalistę ds. statystyki i analiz Obserwatorium (sala konferencyjna A - teren Targów). Jednocześnie przypominamy, że Targi zostaną zorganizowane w Hali Expo-Łódź, al. Politechniki 4 w Łodzi.

Opracował: 
Jarosław Tokarski
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną