ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH O RYNKU PRACY jako część zbioru biblioteki zasobów informacyjnych Obserwatorium

Komunikat nr 12 z dnia 2012-01-18
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2011/2012

Informujemy Państwa, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji zostały opracowane i uruchomione dwie szczegółowe bazy danych:

  1. Baza publikacji, artykułów, referatów i innych opracowań na temat rynku pracy,
  2. Baza danych statystycznych o rynku pracy na podstawie internetowych ogłoszeń o pracę.

Bazy są elementami kompleksowej biblioteki Obserwatorium zawierającej różnego typu opracowania i publikacje dotyczące rynku pracy i edukacji, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Służą one pracownikom ORPdE, jako wygodne i sprawne narzędzie podczas analizowania zmian zachodzących na rynku pracy, formułowania wniosków i wskazówek dla edukacji, opracowania różnego rodzaju analiz i raportów z badań.

Chcielibyśmy jednak, aby grupa osób korzystających z naszych baz danych była poszerzona o nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, rodziców i uczniów oraz inne osoby zainteresowane tematyką rynku pracy i pragnące wykorzystać informacje w nich zawarte dla potrzeb edukacji czy wyboru dalszych kierunków kształcenia.

Gromadzenie, przetwarzanie i korzystanie z danych jest ważnym elementem działalności człowieka w wielu dziedzinach, jednak w dobie szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej regionu czy kraju są to działania szczególnie istotne w obszarach rynku pracy, edukacji i gospodarki. Zastosowanie do tego celu elektronicznych baz danych pozwala na zbieranie i przetwarzanie bardzo dużych ilości informacji w krótkim czasie. Zapewnia ponadto ich systematyzację i łatwy dostęp do odpowiednich zestawień, co pozwala na znacznie łatwiejsze wnioskowanie i prognozowanie w wybranych dziedzinach.

Utworzone w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji bazy mają określony zakres informacji związany z rynkiem pracy, edukacja i gospodarką. Tematykę i ogólne możliwości każdej z baz scharakteryzowano poniżej.

  1. Baza publikacji, artykułów, referatów i innych opracowań na temat rynku pracy

Zadaniem bazy danych jest zbieranie i magazynowanie różnorodnych informacji (artykułów, publikacji, referatów itp.) w formie elektronicznej przedstawianych podczas różnych konferencji, seminariów lub w tematycznych serwisach internetowych. Baza ta pozwala przede wszystkim na systematyczne zbieranie i porządkowanie uzyskiwanych informacji przez każdego z pracowników Obserwatorium. Daje ona również możliwość dostępu do wszystkich zebranych informacji i ich wyszukiwania według zadanych kryteriów każdemu z pracowników Centrum oraz gościom pragnącym z niej skorzystać na miejscu w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

  1. Baza danych statystycznych o rynku pracy na podstawie internetowych ogłoszeń o pracę

Głównym celem utworzenia bazy danych było dostarczenie pracownikom ORPdE narzędzia do zbierania i magazynowania informacji z rynku pracy na temat ofert pracy zawartych w ogłoszeniach prasowych i internetowych. Ponadto ma ona możliwość sprawnego i łatwego generowania odpowiednich zestawień ofert pracy (po uprzednim ich wprowadzeniu do bazy danych) z uwzględnieniem kryteriów zadanych przez użytkownika bazy. Tak jak w przypadku poprzedniej bazy pozwala ona na dostęp do informacji o ofertach pracy każdemu z pracowników oraz gościom pragnącym z niej skorzystać na miejscu w Obserwatorium.

Każda z baz została wyposażona w przyjazny użytkownikowi interfejs zbudowany na bazie specjalizowanych formularzy, który zapewnia łatwą i intuicyjną jej obsługę.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy serdecznie zapraszamy do korzystania z baz w siedzibie Centrum w pokoju Obserwatorium (308 III p).

Opracował: 
Jarosław Tokarski
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną

Rodzaj: