Rynek pracy dla „Przemysłu Mody” – na podstawie wyników analiz Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Branża włókienniczo - odzieżowa to ten sektor gospodarki, który przez ostatnie dziesięciolecia nierozerwalnie kojarzony był z Łodzią i regionem łódzkim. Okres transformacji gospodarczej spowodował konieczność zamknięcia wielu zakładów i doprowadził do przeobrażenia struktury przemysłu regionu. Choć produkcja tkanin i odzieży jest dzisiaj nadal jedną z głównych gałęzi przemysłu województwa, to monokulturę przemysłową zastąpiła wielość branż. Do wiodących gałęzi przemysłu w województwie łódzkim, obok przemysłu włókienniczego i odzieżowego zalicza się: energetykę i przemysł węglowy (głównie ze względu na Bełchatowski Okręg Przemysłowy), przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, produkcję materiałów budowlanych, przemysł spożywczy, przemysł maszynowy i elektrotechniczny (w szczególności produkcję sprzętu AGD).

Zasygnalizowane zmiany zachodzące w strukturze przemysłu województwa doprowadziły do istotnej reorientacji profilu gospodarki regionu, w wyniku czego nastąpiła racjonalizacja polityki zatrudnieniowej i edukacyjnej. Jednocześnie przemysł włókienniczy i odzieżowy oraz związane z nim kształcenie zawodowe nadal odgrywają istotną rolę i są znakiem rozpoznawczym dla Łodzi i regionu.

.   .   .

„Przemysł Mody”  to jednak nie tylko branża włókiennicza i odzieżowa. Holistyczne spojrzenie na tę gałąź gospodarki pozwala włączyć do tego obszaru działy związane z produkcją obuwia, wyrobów galanteryjnych, wyrobów futrzarskich oraz usługami nakierowanymi na upiększanie ciała. Stąd też, gdy mówimy o przemyśle mody mamy na myśli nie tylko zawody związane z produkcją, szyciem i obsługą maszyn dziewiarskich, tkackich czy szwalniczych, ale także projektantów i stylistów, specjalistów od wizerunku i wizażu oraz kosmetologów, kosmetyczki, fryzjerów, manikiurzystki i pedikiurzystki.

.   .   .

Pełen tekst artykułu dostępny jest w postaci pliku pdf poniżej.

Opracował:
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz

Rodzaj: