Zapotrzebowanie na zawody na podstawie badań regionalnego rynku pracy

W 2006 roku pracodawcy regionu łódzkiego zgłaszali zapotrzebowanie, między innymi na: magazynierów i pomocników magazynierów, sprzedawców i asystentów sprzedawców, pracowników i techników produkcji (różnych specjalności), krawców, szwaczki i krojczych. Poszukiwali także przedstawicieli średniej kadry zarządzającej, pracowników administracji, specjalistów do spraw obsługi klienta, specjalistów do spraw marketingu i promocji, specjalistów ds. public relations, specjalistów do spraw reklamy oraz księgowych i głównych księgowych.

.   .   .

Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie, przede wszystkim, na następujące umiejętności:

 • znajomość języków obcych (16,1% ogółu wskazań),
 • uprawnienia specjalistyczne do wykonywania danego zawodu (12%),
 • doświadczenie zawodowe (11,4%),
 • umiejętności praktyczne w danym zawodzie (11,3%),
 • obsługa różnych urządzeń i maszyn, m.in.: kas fiskalnych, urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz diagnostycznych i mechatronicznych (9,2%),
 • wykorzystanie programów komputerowych przydatnych w danym zawodzie (6,7%),
 • znajomość i wykorzystanie najnowszych technologii, m.in. w motoryzacji (5,8%),
 • obsługa komputera (5,2%),
 • kwalifikacje robotnicze różnych specjalności (łącznie 5,1%),
 • umiejętności w dziedzinie marketingu (4,5%),
 • kwalifikacje menadżerskie (3,5%),
 • umiejętności w zakresie techniki mechatronicznej (2,2%).

.   .   .

Pełen tekst artykułu dostępny jest w postaci pliku pdf poniżej.

Opracowała:
Elżbieta Ciepucha
Kierownik ORPdE

Rodzaj: