MONITOROWANIE RYNKU PRACY DLA POTRZEB EDUKACJI - współpraca partnerska

Dnia 20-10-2010 odbyło się seminarium partnerskie zorganizowane przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji pt: MONITOROWANIE RYNKU PRACY DLA POTRZEB EDUKACJI W REGIONIE ŁÓDZKIM - współpraca partnerska

Naszymi gośćmi byli:

prof. dr hab.
Eugeniusz Kwiatkowski
wiceprzewodniczący Rady Społeczno-Doradczej ŁCDNiKP;
kierownik Katedry Makroekonomii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Janusz Moos dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Anna Jaeschke kierownik Wydziału Analiz w Urzędzie Statystycznym w Łodzi
Katarzyna Pawlata kierownik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Paweł Tust dyrektor Oddziału PTE w Łodzi
Kamila Niewiadomska dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi
Maria Wajgner doradca metodyczny w ŁCDNiKP;
nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi
Anna Stańczyk właścicielka Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych
AN-STAT w Łodzi
Iwona Gruczyńska prezes Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych
AN-STAT w Łodzi
Kazimierz Kubiak pracownik naukowo-badawczy Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ w Łodzi
Adam Paprocki dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi

Seminarium miało charakter roboczy, a głównymi tematami jakie poruszono podczas spotkania były:

  • Przypomnienie głównych kierunków współpracy partnerskiej i omówienie istotnych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2010/2011.
  • Omówienie szczegółów wydawniczych dotyczących opracowania i wydania wspólnej publikacji związanej z przeglądem aktualnych badań rynku pracy w województwie łódzkim w kontekście potrzeb edukacji, z punktu widzenia prac podejmowanych przez każdego Partnera.
  • Przedstawienie treści artykułów tematycznych proponowanych do umieszczenia we wspólnej publikacji.
  • Ustalenie terminu konferencji wojewódzkiej (planowany: styczeń 2011 r.) z obszaru monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji, oraz wstępne ustalenia dotyczące materiałów konferencyjnych.
  • Podział zadań związanych z organizacją konferencji między partnerami.
  • Ustalenie listy instytucji patronackich dla planowanej konferencji.