OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO WOBEC PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE WYBRANYCH WYNIKÓW BADAŃ W REGIONIE ŁÓDZKIM

Dnia 7-06-2011 odbyło się piąte już seminarium partnerskie zorganizowane przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Urzędu Statystycznego w Łodzi,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
 • Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
 • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat,
 • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ w Łodzi,
 • Instytutu Nowych Technologii w Łodzi,
 • Instytutu Edukacji Ustawicznej – dr Beata Owczarska w Łodzi,
 • Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu,
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi.

W seminarium wziął również udział Dyrektor ŁCDNiKP Pan Janusz Moos, który przewodniczył spotkaniu.

Główne tematy jakie podczas seminarium to:

 1. Zawody i specjalizacje przyszłości dla regionu łódzkiego z perspektywy potrzeb rynku pracy
  Elżbieta Ciepucha (kierownik Obserwatorium w ŁCDNiKP)

 2. Potrzeby kadrowe rzemiosła w województwie łódzkim w świetle badań ankietowych – wybrane aspekty
  Jakub Stempień (specjalista ds: badań i analiz w Obserwatorium w ŁCDNiKP)

 3. Nauka zawodu w rzemiośle w regionie łódzkim według danych Izby Rzemieślniczej w Łodzi
  Adam Paprocki (Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi)

 4. Oczekiwania przedsiębiorców wobec pracowników w województwie łódzkim w świetle badań Instytutu Nowych Technologii – wybrane aspekty
  Barbara Majer-Giernat (Przewodnicząca Kapituły Instytutu Nowych Technologii w Łodzi)

 5. Ludzie młodzi na łódzkim rynku pracy w świetle BAEL
  Anna Jaeschke (kierownik Wydziału Analiz w Urzędzie Statystycznym w Łodzi)

 6. Kierunki (strategia) współpracy partnerskiej w zakresie monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji w roku szkolnym 2011/2012
  Elżbieta Ciepucha (kierownik Obserwatorium w ŁCDNiKP)

  Kierownik ORPdE przypomniała jakie są główne kierunki współpracy i jakie były efekty tej współpracy w kończącym się roku szkolnym, wśród których wymieniła: konferencję „Monitorowanie Rynku pracy dla Edukacji”, 5 seminariów partnerskich, współpracę w zakresie opracowywania artykułów i publikacji, a także współpracę przy realizacji projektów analityczno-badawczych i wykonywanie prac eksperckich. Pani E. Ciepucha poinformowała także uczestników spotkania o zrealizowanych w ostatnim czasie, bądź szczegółowo zaplanowanych na najbliższe miesiące wydarzeniach, tj. wydaniu publikacji prezentującej wyniki badań rzemiosła i planowanej wraz z Izbą Rzemieślniczą i Instytutem Nowych Technologii w Łodzi organizacji konferencji poświęconej problematyce rzemiosła i oczekiwaniom przedsiębiorców.
  W punkcie tym nastąpiła również krótka prezentacja działalności nowych Partnerów Obserwatorium: Instytutu Nowych Technologii w Łodzi, Instytutu Edukacji Ustawicznej w Łodzi, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat przyszłych kierunków współpracy partnerskiej i planowanych wspólnych działań.