DIAGNOZA POTRZEB RYNKU PRACY W ŁODZI I REGIONIE W OBSZARZE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej to obecnie jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, projekt rządowy. Jednym z głównych beneficjentów realizowanego obecnie programu jest Miasto Łódź i województwo łódzkie. Wśród inwestycji, które znalazły się na liście projektów kluczowych (czyli projektów o szczególnym znaczeniu nie tylko dla regionu łódzkiego, ale także dla całego kraju) przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znalazły się między innymi:

  • II etap modernizacji linii Łódź - Warszawa o możliwej wartości dofinansowania w wysokości 2,4 miliarda złotych,
  • schowanie dworca Łódź Fabryczna pod ziemię wraz z przebudową linii do stacji Widzew o możliwej wartości dofinansowania do 1,2 miliarda złotych,
  • pierwszy etap budowy systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, z dofinansowanie 145mln złotych.

Wymienione inwestycje to tylko przykłady podjętych i planowanych działań. Są one o tyle istotne, iż dotyczą tego rodzaju transportu, który jak dotąd, pod względem realizowanych inwestycji, był w Polsce zaniedbany, a który biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw Europy i wytyczne UE jest jednym z kluczowych obszarów wpływających na poprawę jakości życia obywateli.

Pełen tekst opracowania jest dostępny w postaci pliku pdf poniżej

Opracował:
Zespół Obserwatorium Rynku Pracy
dla Edukacji w ŁCDNiKP