MONITOROWANIE RYNKU PRACY DLA POTRZEB ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

3 grudnia 2012r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, odbyła się konferencja Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim. Organizatorami spotkania byli: Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP oraz Instytucje Partnerskie: Urząd Statystyczny w Łodzi, Izba Rzemieślnicza w Łodzi, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi, Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Główna tematyka konferencji dotyczyła:

  • prezentacji wyników najnowszych badań i analiz dotyczących współpracy szkół z pracodawcami w Łodzi i w województwie łódzkim,
  • dostarczenia przesłanek do projektowania zmian w zakresie współpracy
    na linii: SZKOŁA ↔ PRACODAWCY,
  • prezentacji przykładów dobrych praktyk w odniesieniu do współpracy firm ze szkołami i instytucjami systemu oświaty.

W konferencji udział wzięli: Wiceprezydent Łodzi Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Pani Elżbieta Królikowska-Kińska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Pani Beata Jachimczak, Zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi Pani Iwona Jachowicz, Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Pan Witold Woźniak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ Pan Adam Kwaśniak, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Pani Danuta Zakrzewska, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Pan Andrzej Orzeł, Prezes Zarządu ENGOREM Sp. z o.o. Pan Ryszard Mirys, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Dalkia Łódź Pan Dariusz Zawisza, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi Pan Marek Olkiewicz, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" Pan Roman Laskowski, Prezes Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi Pan Janusz Gołygowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich Pani Kamila Niewiadomska, Dyrektor Andel’s Hotel Łódź Pani Anna Olszyńska, Dyrektor Hotelu Focus Łódź Pani Agnieszka Graczyk, Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Frączyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi Pani Henryka Michalska, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi Pan Józef Kolat, przedstawiciel Gillette Poland S.A. Pani Katarzyna Wójcik.

Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele innych firm reprezentujący pracodawców z regionu, cechy rzemiosł, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych i ogólnokształcących), gimnazjów, doradcy zawodowi, przedstawiciele samorządów oraz instytucji rynku pracy i edukacji.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje po konferencji jej program oraz prezentacje związane z tematyką wystąpień prelegentów w postaci plików pdf.

Plik: