BAZY DANYCH ELEKTRONICZNEJ BIBLIOTEKI ZASOBÓW INFORMACYJNYCH ORPDE

W roku szkolnym 2011/2012 w Obserwatorium podjęto dodatkowe działania wspomagające prace z zakresu monitorowania rynku pracy:

Opracowano i uruchomiono dwie szczegółowe bazy danych: [1] baza publikacji, artykułów, referatów i innych opracowań na temat rynku pracy, [2] baza danych statystycznych o rynku pracy na podstawie internetowych ogłoszeń o pracę. Łącznie bazy te tworzą Elektroniczną bibliotekę zasobów informacyjnych ORPdE i są elementami kompleksowej biblioteki Obserwatorium zawierającej różnego typu opracowania i publikacje dotyczące gospodarki, rynku pracy i edukacji, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Obie bazy zostały opracowane w środowisku MS Access i funkcjonują w wewnętrznej sieci komputerowej. Służą one pracownikom ORPdE jako narzędzie podczas analizowania zmian zachodzących na rynku pracy oraz wspomagają proces opracowywania analiz i raportów badawczych. Bazy mogą być również przydatne nauczycielom i dyrektorom szkół, doradcom zawodowym, uczniom i ich rodzicom oraz innym osobom, które są zainteresowane tematyką rynku pracy i chcą wykorzystać informacje w nich zawarte dla potrzeb własnej działalności edukacyjnej czy wyboru kierunków kształcenia.

Informujemy jednocześnie, że w roku szkolnym 2012/2013 Obserwatorium będzie organizatorem warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji szkolnej oraz innych osób z obszaru edukacji zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu możliwości programu MS Access i jego wykorzystania w codziennej pracy oraz wykorzystania baz elektronicznej biblioteki zasobów informacyjnych ORPdE. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną Centrum i do skorzystania z tych proponowanych przez nas zajęć.
Więcej informacji na temat planowanych warsztatów można uzyskać w siedzibie Obserwatorium Ryku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 pok. 308 (IIIp.) lub pod numerem telefonu 678-33-78 wew. 357 oraz mailowo pod adresami: jtokarski@wckp.lodz.pl, obserwatorium@wckp.lodz.pl.

Jarosław Tokarski
specjalista ds. programowania i zarządzania
informacją statystyczno-analityczną

Rodzaj: