Zajęcia edukacyjne dla uczniów - Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie

Szybka informacja nr 111 z dnia 2014-10-13, ORPdE, rok szkolny 2014/2015

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania, wzorem lat ubiegłych, do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, we współpracy z Pracownią Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP zapotrzebowania na przeprowadzenie w roku szkolnym 2014/2015 przez specjalistów Obserwatorium zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Obserwatorium, którego misją jest opracowywanie rzetelnej i aktualnej informacji o potrzebach rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców na bieżąco prowadzi badania i analizy popytu na pracę. Są to zarówno ankietowe badania pracodawców, jak również analizy danych zastanych (m.in. analizy ofert pracy oraz informacji o planowanych inwestycjach i kierunkach rozwoju Regionu). Dzięki realizowanym badaniom, dysponujemy danymi o potrzebach rynku pracy, które mogą przyczynić się do lepszego i bardziej trafnego przygotowania młodzieży do wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu oraz tematyki zajęć prosimy o kontakt z Elżbietą Ciepuchą – kierownikiem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji oraz Anną Gębarowską-Matusiak – specjalistą ds. statystyki i analiz w ORPdE (tel. (42) 678-33-78 wew. 357, amatusiak@wckp.lodz.pl; obserwatorium@wckp.lodz.pl).

Uprzejmie prosimy o przygotowanie sali wyposażonej w komputer, rzutnik multimedialny oraz ekran. Wymieniony sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz