ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW - WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Szybka informacja nr 46 z dnia 2013-09-12
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2013/2014

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania, wzorem lat ubiegłych, do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zapotrzebowania na przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 przez specjalistów Obserwatorium zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Obserwatorium, którego misją jest opracowywanie rzetelnej i aktualnej informacji o potrzebach rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców na bieżąco prowadzi badania i analizy popytu na pracę. Są to zarówno ankietowe badania pracodawców, jak również analizy danych zastanych (m.in. analizy ofert pracy oraz informacji o planowanych inwestycjach i kierunkach rozwoju Regionu). Dzięki realizowanym badaniom, dysponujemy danymi o potrzebach rynku pracy, które mogą przyczynić się do lepszego i bardziej trafnego przygotowania młodzieży do wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu oraz tematyki zajęć prosimy o kontakt z Anną Gębarowską - Matusiak – specjalistą ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP (tel. (42) 678-33-78 wew. 357, amatusiak@wckp.lodz.pl; obserwatorium@wckp.lodz.pl).

Opracowała: 
Anna Gębarowska - Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz