Z PRAC NAD MONITOROWANIEM RYNKU PRACY DLA POTRZEB EDUKACJI

21 lutego 2012 r. odbyło się kolejne seminarium w ramach sieci partnerskiej Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Po raz pierwszy spotkanie miało miejsce się poza siedzibą ŁCDNiKP, u jednego z Partnerów, tzn. w Urzędzie Statystycznym w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29. Celem zorganizowanego seminarium było przedstawienie wybranych, aktualnych wyników prac badawczych nad monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji oraz podsumowanie podjętych w bieżącym roku szkolnym kierunków współpracy partnerskiej i projektowanie kolejnych wspólnych projektów oraz przedsięwzięć.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat,
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SAN w Łodzi,
 • Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
 • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O/ w Łodzi
 • Urzędu Statystycznego w Łodzi,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
 • Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu,
 • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.

Ponadto w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: dyrektorzy szkół (Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi) oraz doradcy zawodowi ŁCDNiKP.

Główne tematy jakie poruszano podczas seminarium to:

 1. Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
  Anna Jaeschke (kierownik Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi)

 2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  Katarzyna Pawlata (kierownik Obserwatorium w Wojewódzkim Urzędzie Pracy)

 3. Kompetencje pracownicze związane z etosem pracy w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
  Jakub Stempień (specjalista ds: badań i analiz w Obserwatorium w ŁCDNiKP)

 4. Projektowane i aktualnie podjęte kierunki współpracy partnerskiej w zakresie monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji
  prowadzenie Elżbieta Ciepucha (kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP)

  W tej cześci spotkania E. Ciepucha podsumowała podejmowane już w bieżącym roku szkolnym kierunki współpracy w obszarze monitorowania rynku pracy oraz przedstawiła przedsięwzięcia projektowane do realizacji w najbliższych miesiącach przez ORPdE we współpracy z poszczególnymi Partnerami. Ponadto niektórzy uczestnicy seminarium zaprezentowali w skrótowej formie projekty badawcze realizowane przez własne instytucje, m.in. FRP, An-Stat i SOSW nr 6. Następnie przedstawiciel ORPdE omówił dodatkową propozycję współpracy partnerskiej dotyczącą przygotowania wspólnego projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

W ramach dyskusji uczestnicy spotkania odnieśli się do zagadnień związanych z ułatwieniami dostępu do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami (w tym możliwości zatrudnienia w sektorze tekstylno-odzieżowym).

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat przyszłych kierunków współpracy partnerskiej i planowanych wspólnych działań.