Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021 roku” jest ostatnim, kończącym rok 2021, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w czwartym kwartale 2021 r., a także zawiera informacje o sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływie pandemii na liczbę miejsc pracy w ciągu całego roku.

I. Bezrobocie w III i IV kw. 2021 r.

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim na koniec grudnia 2021 roku wyniosła 5,6%, o 0,2p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. w analizowanym miesiącu wskaźnik ten dla Łodzi był o 0,4p.p. wyższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. w grudniu 2021 r. stopa bezrobocia w Łodzi przekraczała wartość dla województwa łódzkiego o 0,2p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w III i IV kw. 2021 r.

Obszar 07.2021 08.2021 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021
województwo łódzkie LB [w tys.] 65,9 65,1 63,8 62,3 61,5 60,9
SB [w%] 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6
Łódź LB [w tys.] 21,7 21,6 21,5 21,0 20,8 20,3
SB [w%] 6,1 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w grudniu 2021 r. stopa bezrobocia była o 0,5p.p. niższa niż w lipcu tego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 0,3p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w lipcu 2021 r. z danymi z grudnia tego roku można zauważyć, że bez pracy pozostało o 5 tys. mniej osób, co stanowi 7,6%. w Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 1,4 tys. bezrobotnych (tj. 6,5%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w grudniu 2020 r.[2] z analogicznym miesiącem 2021 roku, można zaobserwować spadek powyższego wskaźnika o 0,6.p.p. Odpowiednio w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2p.p.

Malejąca liczba osób pozostających bez pracy pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość absolwentom szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część analizy zawiera informacje o poziomie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w IV kw. 2021 roku, na podstawie ofert pochodzących z witryny pracuj.pl. Wykres przedstawia średnią miesięczną liczbę ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kw. 2021 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w IV kw. 2021 r. w portalu pracuj.pl.

Czwarty kwartał 2021 roku był kolejnym okresem znacznego poluzowania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Przełożyło się to na zauważalny wzrost zatrudnienia. w osiemnastu sekcjach portalu pracuj.pl średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100 (o jedną więcej niż w III kw. 2021 r.). Prawie wszystkie branże zanotowały wzrost liczby miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2021). Dotyczył on dwudziestu ośmiu z trzydziestu trzech analizowanych sekcji. Największy przypadł w udziale branżom: „transport, spedycja, logistyka” (o 52,3%), „sektor publiczny” (o 51,3%) „sprzedaż” (o 49%), „marketing” (o 39%), „ubezpieczenia” (o 36,8%), „zakupy” (o 36,4%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 35,4%). Tylko w czterech sekcjach liczba ofert w porównaniu z III kw. 2021 r. zmniejszyła się. Były to branże: „bankowość” (o 18,8%), „prawo” (o 12,1%), „energetyka” (o 10,2%) oraz „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 9,5%). w sekcji „inne” liczba ogłoszeń pozostała na tym samym poziomie.

Branże, w których w grudniu 2021 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „IT-rozwój oprogramowania”, „obsługa klienta”, „praca fizyczna”.

W dalszej części opracowania analizowano branże: „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „zdrowie, uroda, rekreacja” oraz „Internet, e-commerce, nowe media”.  Rozpatrywane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2021 r. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z analogicznymi danymi z marca, czerwca oraz września 2021[3]. Można zatem przeanalizować jak na wymienione obszary wpłynęła pandemia Covid-19.

Sekcja „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” należy do tych obszarów gospodarki, które dotkliwie odczuły pandemię Covid-19. Ograniczenia nakładane w kolejnych falach nie pozostały bez wpływu na kondycję branży. Liczbę ofert w poszczególnych kwartałach 2021 roku oraz w miesiącach kończących kwartał przedstawia wykres 2.

Wykres 2.
Liczba ofert w branży „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”,
I, II, III i IV kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży hotelarstwo, gastronomia, turystyka, I, II, III, IV kw. 2021 r portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Czwarty kwartał 2021 roku, podobnie jak trzeci był okresem, w którym większość obostrzeń spowodowanych pandemią została zniesiona. Liczba wolnych miejsc pracy w porównaniu z trzecim kwartałem nieznacznie zmalała (o 9,5%). Jednak, jeśli porównamy ją z okresem styczeń-marzec 2021 r., widać wzrost o 76,3%.

Pracodawcy zatrudniający w grudniu 2021 r. poszukiwali między innymi kandydatów na stanowiska: kierownik restauracji (5 ofert), kucharz (2 oferty), barista-pracownik kawiarni, specjalista ds. turystyki, pracownik gastronomii, recepcjonista/recepcjonistka, kelnerka-barmanka / kelner-barman, kierownik produkcji w cateringu dietetycznym. Oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, gotowość do pracy w systemie zmianowym, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Pracodawcy poszukiwali kandydatów z wykształceniem średnim, potrafiących pracować w zespole i organizować pracę, wykazujących się wysoką kulturą osobistą. Pracowników zatrudniały: hotele, restauracje, firmy cateringowe.

W grudniu 2021 r. w sekcji „zdrowie, uroda, rekreacja” dostępnych było 80 ofert, a w czwartym kwartale poszukiwano ogółem 218 pracowników. w trzecim kwartale pracodawcy zamieścili 161 ogłoszeń, tj. o 35,4% mniej niż w IV kw. 2021 r. Jeśli porówna się liczbę oferowanych miejsc pracy w ostatnich miesiącach kwartałów, także widać stały wzrost zapotrzebowania na pracowników. Dane przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3.
Liczba ofert w branży „zdrowie, uroda, rekreacja”,
I, II, III i IV kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży zdrowie, uroda, rekreacja, I, II, III, IV kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: protetyk słuchu (najwięcej, tj. 11 ofert), konsultant medyczny (5 ofert), magister farmacji (5 ofert), pielęgniarka/pielęgniarz (5 ofert), przedstawiciel medyczny (4 oferty), technik farmacji (3 oferty), asystentka stomatologiczna, optometrysta, trener personalny, agronom/ekspert ds. sadowniczych, fizjoterapeuta, dietetyk, fryzjerka damsko-męska. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe, doświadczenie na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe. Ponadto poszukiwano osób, które będą zaangażowane w wykonywaną pracę, z umiejętnościami interpersonalnymi, są odpowiedzialne, potrafią organizować pracę i ustalać priorytety, o wysokiej kulturze osobistej. Szansę na zatrudnienie miał kandydat potrafiący pracować w zespole, znający pakiet MS Office oraz posługujący się językiem angielskim. Poszukiwano osób ze specjalistycznymi uprawnieniami, np.: specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych, znajomość programu KAMSOFT. Firmy zatrudniające pracowników to między innymi przychodnie zdrowia, gabinety medyczne i szpitale, salony optyczne, apteki, gabinety kosmetyczne, kluby fitness.

W branży „Internet, e-commerce, nowe media” czwarty kwartał 2021 r. przyniósł wzrost zapotrzebowania. w porównaniu z trzecim kw. różnica wyniosła 26%. Był to najwyższy wynik w 2021 roku. Sklepy internetowe na dobre wpisały się w otaczającą nas rzeczywistość. Taki sposób robienia zakupów jest nie tylko szybki i wygodny, ale także, w dobie pandemii, bezpieczny. Branża rozwija się, co przekłada się na wzrost zatrudnienia. Liczbę ofert zamieszczoną przez pracodawców w porównywanych okresach przedstawia wykres 4.

Wykres 4.
Liczba ofert w branży „internet, e-commerce, nowe media”,
I, II, III i IV kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży internet, e-commerce, nowe media, I, II, III, IV kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: specjalista ds. e-commerce i marketingu (najwięcej, tj. 9 ofert), social media community associate (6 ofert), full stack developer (5 ofert), product manager (5 ofert), project manager (5 ofert), UX designer (5 ofert), frontend developer (4 oferty), copywriter-specjalista do pisania tekstów (3 oferty), digital analyst-analityk internetowy (3 oferty), e-commerce account manager (3 oferty), java developer (3 oferty). Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe, doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywna znajomość języków obcych (przede wszystkim j. angielskiego). Poszukiwano kandydatów, którzy są samodzielni, dobrze organizacją pracę, wyróżniają się komunikatywnością, kreatywnością, umiejętnościami analitycznymi i pracy w zespole. Zatrudniano osoby z wykształceniem wyższym, sprawnie posługujących się pakietem MS Office (głównie Excelem), zaangażowanych. Pracowników poszukiwały między innymi firmy prowadzące sprzedaż internetową.

III. Łódzki rynek pracy w IV kwartale 2021 roku - zmiany i wpływ pandemii

Ostatni kwartał 2021 roku to nie tylko okazja do porównania zainteresowania pracodawców zatrudnianiem pracowników z kwartałem go poprzedzającym, ale również okazja do spojrzenia na cały miniony rok. Patrząc na dane z IV kwartału 2021 r. (portal pracuj.pl) wykres 5 i porównując je do poprzedzającego widzimy nadal utrzymującą się tendencję wzrostową liczby ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców. W ostatnim kwartale 2021 roku zanotowaliśmy ponad 23,6 tys. ofert co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o niemal 20%. Patrząc szczegółowo na dane z III i IV kwartału 2021 roku widać wyraźnie utrzymujący się bardzo wysoki poziom ilości zamieszczanych ogłoszeń w całym kończącym 2021 rok kwartale. Szczególnie wyróżnia się tu październik, w którym mamy ich ponad 8,7 tys. Jednak nawet w grudniu, w którym zwykle obserwowany był spadek zainteresowania pracodawców rekrutacją nowych pracowników notuje niewielki wzrost w stosunku do listopada co świadczy o cały czas niezaspokojonych potrzebach lokalnego rynku pracy.

Wykres 5.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w III i IV kwartale 2021 roku
- zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w III i IV kwartale 2021 roku - zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Koniec roku to również sposobność do spojrzenia na cały 2021 rok i to jak kształtowało się zapotrzebowanie pracodawców na nowych pracowników, co można prześledzić na wykresie 6. Miniony rok to znaczący wzrost liczby zamieszczanych ogłoszeń w portalu pracuj.pl dla woj. łódzkiego. Widać na wykresie wyraźny wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem pracowników szczególnie na początku roku, a później utrzymującą się wysoką średnią liczbę ofert dla poszczególnych miesięcy, zakłócaną tylko na krótko przez fale pandemii i wahania sezonowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że 2021 rok to rok, w którym liczba oferowanych miejsc pracy (zamieszczanych ogłoszeń) jest bardzo wysoka, przekraczająca przez większość miesięcy 7 tys.

Wykres 6.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w 2021 roku - zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w 2021 roku - zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Jak duże są potrzeby rynku Łodzi i województwa łódzkiego i jak intensywnie poszukują pracodawcy pracowników możemy zobaczyć porównując dane z lat 2019-2021 dla poszczególnych kwartałów – wykres 7.

Wykres 7.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w latach 2019-2021
- zmiana liczby ofert w stosunku do roku poprzedzającego

Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w latach 2019-2021 - zmiana liczby ofert w stosunku do roku poprzedzającego

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Spoglądając na przedstawione na wykresie porównanie z analogicznymi okresami w dwóch poprzednich latach można zauważyć, że o ile 2020 rok to rok spadków ilości zamieszczanych ofert pracy to rok 2021 to okres znaczącego przyrostu liczby ogłoszeń dla województwa łódzkiego. Przyrost ten jest nie tylko duży, co najmniej kilkudziesięciu procentowy w stosunku do roku poprzedniego, ale jak widać liczba ofert w poszczególnych kwartałach przewyższa również znacząco wartości odnotowane w roku 2019, a więc w okresie sprzed pandemii. Takie tendencje są oczywiście korzystne dla wkraczających na rynek absolwentów i osób chcących znaleźć nowe zatrudnienie, jednak powodują również wiele problemów dla pracodawców mających kłopoty z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kadr w firmach w celu utrzymania właściwego poziomu produkcji.

IV. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W Łodzi inwestuje pochodząca z Islandii firma Marel. Powstało centrum usług wspólnych, w którym na początku planowane jest zatrudnienie 60 osób, następnie liczba ta będzie wzrastać.[4]

Łódź wybrała także iTechArt, amerykańska firma technologiczna zatrudniająca przede wszystkim programistów z kilkuletnim doświadczeniem. Następnym krokiem będzie współpraca z łódzkimi uczelniami i poszukiwanie talentów wśród osób rozpoczynających dopiero karierę zawodową. Powstało 50 miejsc pracy, planowane są dalsze rekrutacje.[5]

Kolejna amerykańska firma - GlobalLogic, reprezentująca branżę IT zainwestowała w Łodzi. w ciągu pół roku planowana jest rekrutacja 50 osób, następnie powstanie kolejnych 50 miejsc pracy. na zatrudnienie mogą liczyć kandydaci znający embedded automotive, przede wszystkim AUTOSARa, automotive safety oraz cybersecurity. Powstanie także zespół Java.[6]

W Łodzi inwestuje lokalna firma Reganta, działająca w branży poligraficznej. w gronie jej klientów znalazły się między innymi Coco-Cola i Lotos. w pierwszym kwartale 2022 r. planowane jest utworzenie 50 miejsc pracy.[7]

Kolejnym inwestorem jest XSYS, międzynarodowa firma z branży druku fleksograficznego. w Łodzi powstanie Centrum Usług Wspólnych, w którym zatrudnienie znajdą między innymi księgowi oraz specjaliści, np. Legal Administrator.[8]

W Łodzi otwiera Centrum Usług Wspólnych firma kosmetyczna Wella Company. Zatrudnienie znajdzie ponad 200 pracowników. Kandydaci poszukiwani są do działów finansów, IT oraz HR.[9]

Kolejna firma z branży IT inwestująca w Łodzi to spółka SoftServe. na zatrudnienie mogą liczyć absolwenci łódzkich uczelni po kierunkach informatycznych.[10]

Jak wynika z badania dynamiki zatrudnienia w okresie Q3 i Q4 2021, przeprowadzonego przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, na zatrudnienie w III i IV kw. mogło liczyć ponad 600 kandydatów w obszarach: księgowości, IT, Contact Centre, logistyce, HR. Równie dobrze zapowiada się rok 2022. Szacowane zapotrzebowanie na pracowników w wymienionych obszarach może być nawet na poziomie 2600 osób.[11]

Powyższe przykłady inwestycji pozwalają z optymizmem spoglądać na rozwój swojej kariery zawodowej młodzieży kończącej naukę w łódzkich szkołach oraz studentom ostatnich lat studiów.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu grudnia 2021 r. wynosiła 5,4%. [dane GUS].
[2] w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,2%, w Łodzi – 6,0%. [dane GUS].
[3] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w i kwartale 2021 roku; ORPdE, kwiecień 2021 r., Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2021 roku; ORPdE, lipiec 2021 r.; Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2021 roku; ORPdE, październik 2021 r.