Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2019 roku” jest ostatnim, zamykającym 2019 rok, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.

I. Bezrobocie w III i IV kw. 2019 r.

W końcu grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 5,4% i była o 0,2p.p. wyższa niż w Polsce[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,5p.p. niższy w porównaniu z wartością dla kraju. W grudniu 2019 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,7p.p. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w III i IV kw. 2019r.

Obszar 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019
województwo łódzkie LB [w tys.] 60,8 60,4 59,1 57,8 58,4 58,7
SB [w%] 5,6 5,5 5,4 5,3 5,3 5,4
Łódź LB [w tys.] 18,3 18,1 17,7 17,1 17,2 16,9
SB [w%] 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 4,7

Źródło: GUS

W grudniu 2019r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była o 0,2p.p. niższa niż w lipcu 2019r., w Łodzi natomiast różnica na korzyść grudnia wyniosła 0,4p.p.

Jeśli porówna się dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego z lipca 2019r. z danymi z grudnia bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się o 2,1 tys. (to jest o 3,5 %). W Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 1,4 tys. osób (co stanowi 7,7%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w grudniu 2018r.[2] oraz w grudniu 2019 roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 0,7p.p. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia także zmniejszyła się o 0,7p.p.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w IV kw. 2019r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy pokazano na wykresie 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kw. 2019r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w IV kw. 2019r. w portalu pracuj.pl.

W czwartym kwartale 2019 r. w jedenastu branżach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100. W porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2019) więcej miejsc pracy oferowało pięć branż. Wzrost zanotowały: „media, sztuka, rozrywka” (najwyższy – 27,8%), „public relations” (o 22,2%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 12,3%), „badania i rozwój” (o 3,4%) oraz „budownictwo” (o 2,5%). W trzech branżach liczba ofert pozostała na porównywalnym poziomie. Są to: „nieruchomości”, „kontrola jakości”, „IT-administracja”. Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach była niższa niż w trzecim kwartale 2019r. Największy spadek zanotowały branże „prawo” (o 31,2%) oraz „BHP, ochrona środowiska” (o 26,3%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2019 roku. W celu porównania zmian zachodzących na rynku pracy regionu łódzkiego na przestrzeni ostatniego roku dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z sekcji „prawo”, „BHP, ochrona środowiska”, „zdrowie, uroda, rekreacja”. Były one rozpatrywane w IV kw. 2018 roku.[3]

Branża „prawo” w grudniu 2019r. oferowała 18 wolnych miejsc pracy (w grudniu 2018r. poszukiwano 23 pracowników). Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: aplikant radcowski (najwięcej, tj. 4 oferty), prawnik (3 oferty), windykator terenowy (3 oferty), a także: młodszy prawnik, specjalista ds. windykacji telefonicznej, asystentka/asystent w dziale prawnym, asystent radcy prawnego - adwokata, radca prawny – adwokat, doradca podatkowy. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, wiedza i umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera (MS Office), umiejętności analityczne, organizacyjne, negocjacyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole a także znajomość języków obcych (j. angielski, j. rosyjski) oraz samodzielność, dokładność, umiejętność oceny ryzyka prawnego. W porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku oczekiwania pracodawców pozostały porównywalne. Firmy poszukujące pracowników to między innymi kancelarie prawne, banki, firmy z obszaru IT.

W grudniu 2019 r. w sekcji „BHP, ochrona środowiska” dostępnych było 6 ofert (rok wcześniej było ich 15). Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: inspektor/specjalista BHP, (najwięcej, tj. 2 oferty), starszy specjalista ds. BHP, specjalista ds. obsługi klienta z zakresu ochrony środowiska. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, wiedza i umiejętności zawodowe poparte doświadczeniem na podobnym stanowisku, komunikatywna znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość, odpowiedzialność, umiejętność obsługi komputera (MS Office, głównie Excel), specjalistyczne uprawnienia i umiejętności (np.: uprawnienia do obsługi wózków widłowych, uprawnienia SEP, uprawnienia inspektora/specjalisty BHP), prawo jazdy kat. B. W porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku oczekiwania pracodawców pozostały porównywalne. Częściej niż obecnie poszukiwano osób z doświadczeniem na podobnym stanowisku pracy. Firmy zatrudniające pracowników prowadzą działalność w wielu obszarach gospodarki, w tym zajmują się finansami, recyklingiem, produkcją, świadczą usługi budowlane.

Ostatnią z analizowanych sekcji jest „zdrowie, uroda, rekreacja”. W grudniu 2019r. oferowała 21 miejsc pracy (w grudniu 2018r. – 33 oferty). Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy (najwięcej, tj. 3 oferty), pielęgniarka/pielęgniarz (2 oferty), specjalista ds. koordynowania zleceń i wsparcia klienta (2 oferty), a także: lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk, kosmetyczka-manicurzystka, kosmetolog, protetyk słuchu, asystent/ka stomatologii, asystent/ka medyczna, magister farmacji. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe poparte doświadczeniem zawodowym, wiedza i umiejętności zawodowe, czynne prawo do wykonywania zawodu, umiejętność obsługi komputera (MS Office), znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. słowacki, j. czeski), prawo jazdy kat. B, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w wykonywaną pracę. Dla części pracodawców ważne były dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, np.: znajomość programu Kamsoft. Ponadto poszukiwano kandydatów komunikatywnych, otwartych, dyspozycyjnych, nastawionych na rozwój. W porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku oczekiwania pracodawców były podobne. Częściej poszukiwano kandydatów ze znajomością języków obcych. Firmy zatrudniające pracowników to między innymi apteki, przychodnie zdrowia, firmy farmaceutyczne, działające w branży kosmetycznej.

Do branż, w których w grudniu 2019 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, nadal zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „inżynieria”.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W czwartym kwartale 2019 roku firmy inwestujące w regionie łódzkim stawiały na rozwój i uzupełnienie kadry.

Przykładem jest centrum logistyczne Amazon, którego oficjalne otwarcie nastąpiło w listopadzie, w Pawlikowicach pod Łodzią. W ciągu roku zatrudnienie znajdzie około tysiąc osób. Będą to: pracownicy magazynowi, pracownicy z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych, technicy utrzymania ruchu, technicy IT, menadżerowie operacyjni.[4]

W październiku 2019 r. odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego. Wśród pracodawców znajdowali się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki. Były to m.in. firmy z branży handlowo-usługowej, takie jak: Auchan, Lidl, Leroy Merlin, Decathlon, Rossmann, T-Mobile czy Żabka. Branżę logistyczno-spedycyjną reprezentowały m.in. firmy: Spedimex, XPOLogistics i Poczta Polska, a produkcyjną: JTI, Procter & Gamble, Barry Callebaut oraz BSH. Nie zabrakło również przedstawicieli firm farmaceutycznych. Swoją działalność przedstawiali m.in.: Aflofarm i August Faller. Branże tekstylną natomiast, reprezentowała firma Monnari. Pracowników poszukiwała także firma Bluerank, Nordea oraz liczne firmy z sektora IT, np. LSI Software S.A. Co ciekawe, rekrutowały również instytucje państwowe: Komenda Policji w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wśród oferowanych wolnych miejsc pracy zauważalny był duży popyt na pracowników z wykształceniem technicznym i zawodowym. Propozycje pracy dotyczyły stanowisk m.in.: magazyniera, kontrolera jakości, mechanika, elektryka, operatora maszyn, sprzedawcy/kasjera, doradcy klienta, kupca, technologa czy kierowcy. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom oprócz wykształcenia kierunkowego, to najczęściej udokumentowane doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera i oprogramowania MS Office, czynne prawo jazdy kat. B lub B+E oraz posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo mile widziane jest gdy kandydat do pracy posiada znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu dobrym, a także uprawnienia na wózki widłowe i umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Ponadto pracodawcy w swych ofertach kładą duży nacisk na kompetencje miękkie kandydata do pracy: uczciwość, umiejętność pracy w grupie, gotowość do pracy w systemie zmianowym, sumienność i odpowiedzialność. Wiele firm, deklarowało również dokształcanie potencjalnych pracowników. W kwestii wymagań na stanowiska specjalistyczne i kierownicze pracodawcy głównie podkreślali posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego, minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz biegłość języka angielskiego. Część pracodawców poszukiwała również osób ze znajomością języka francuskiego i rosyjskiego. Dodatkowo w ofertach pojawiały się wymogi takie jak: znajomość MS Office, a w szczególności MS Excel, znajomość MS SQL w zakresie pisania kwerend i analiz danych, znajomość środowiska pracy w warunkach GMP, a także komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem. Wśród proponowanych ofert pracy najczęściej pojawiały się takie jak: specjalista HR, specjalista ds. utrzymania ruchu, kierownik operacyjny, kierownik zmiany, junior product manager, specjalista ds. produkcji kontraktowej, analityk, specjalista ds. wdrożeń oprogramowania, specjalista ds. zapewniania jakości czy logistyk.[5]

Opracowały: 
Anna Gębarowska-Matusiak
specjalista ds. statystyki i analiz
Klaudia Hyska–Frede
st. referent ds. badań i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu grudnia 2019 r. wynosiła 5,2%. [dane GUS].
[2] W grudniu 2018 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,1%, w Łodzi – 5,4%. [dane GUS].
[3] A. Gębarowska–Matusiak Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku; ORPdE, luty 2019 r.
[5] Opracowała K. Hyska-Frede, starszy referent ds. badań i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji