Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie. Jest to ostatnie w 2018 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w III i IV kw. 2018r.

W końcu grudnia 2018r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,1% i była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,3% niższy w porównaniu z wartością dla kraju. W grudniu bieżącego roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,6%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w III i IV kw. 2018r.

Obszar 07.2018 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018
województwo łódzkie LB [w tys.] 66,4 66,2 65,6 64,5 65,1 66,0
SB [w%] 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,1
Łódź LB [w tys.] 20,4 20,2 19,9 19,6 19,5 19,3
SB [w%] 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5

Źródło: GUS

W grudniu 2018 r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była taka sama jak w sierpniu tego roku, w Łodzi natomiast cały czas zmniejszała się.

Jeśli porówna się dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego z sierpnia 2018r. z danymi z grudnia bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się o 0,4 tys. (to jest o 0,6%). W Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 1,1tys. osób (co stanowi 5,4%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w grudniu 2017r.[2] oraz w grudniu bieżącego roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 0,6%. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,8%.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w IV kw. 2018r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy pokazano na wykresie 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kw. 2018r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w IV kw. 2018 r. w portalu pracuj.pl.

W czwartym kwartale 2018r. w dwunastu branżach średnia miesięczna liczba ofert wyniosła minimum sto. W porównaniu z trzecim kwartałem 2018 r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2018) więcej miejsc pracy oferowało 6 branż. Wzrost zanotowały następujące sekcje: „prawo” (o 41,4%), „BHP, ochrona środowiska” (o 19,6%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 16%), „finanse, ekonomia” (o 10,4%), „transport, spedycja” (o 8,1%) oraz „zakupy” (o 6,8%). W czterech branżach liczba ofert pozostała na porównywalnym poziomie: „IT-administracja”, „internet, e‑commerce, nowe media”, „reklama, grafika, kreacja, fotografia”, „sektor publiczny”. Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach portalu była niższa niż w trzecim kwartale 2018r.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2018 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z sekcji, które zanotowały największy wzrost liczby ofert. Są to: „prawo”, „BHP, ochrona środowiska”, „zdrowie, uroda, rekreacja”.

Branża „prawo” w grudniu 2018 r. oferowała 23 miejsca pracy. Pracodawcy poszukiwali między innymi kandydatów na następujące stanowiska: aplikant radcowski (4 oferty), specjalista ds. windykacji (3 oferty), prawnik (2 oferty), negocjator terenowy (2 oferty), a także: konsultant ds. prawnych, aplikant adwokacki, radca, specjalista ds. analizy wniosków kredytowych, legal administrator, praktykant/ka w obszarze compliance. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (najczęściej j. angielski, j. niemiecki, j. francuski), umiejętności organizacyjne, wiedza i umiejętności zawodowe poparte doświadczeniem na podobnym stanowisku, umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność obsługi komputera (MS Office), posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (najczęściej uprawnienia radcy prawnego lub adwokata), samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Firmy poszukujące pracowników to między innymi kancelarie prawne, banki, firmy działające w różnych branżach (np. IT, ubezpieczeniowej).

W grudniu 2018 r. w sekcji „BHP, ochrona środowiska” dostępnych było 15 ofert. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. BHP (3 oferty), specjalista ds. ochrony środowiska (2 oferty), specjalista ds. BHP i ochrony środowiska, inspektor BHP, koordynator ds. BHP, staż w dziale BHP, kierownik projektu ds. budowy instalacji ochrony środowiska. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), wiedza i umiejętności zawodowe, umiejętność obsługi komputera (MS Office), a ponadto: umiejętności interpersonalne, komunikatywność, prawo jazdy kat. B, samodzielność, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (np. kurs inspektora/specjalisty ppoż., znajomość systemu SAP), umiejętności analityczne i organizacyjne. Firmy poszukujące pracowników prowadzą działalność w różnych obszarach gospodarki (np. budownictwo, produkcja sprzętu AGD).

Ostatnią z analizowanych branż jest „zdrowie, uroda, rekreacja”, która w grudniu oferowała 33 miejsca pracy. Pracodawcy poszukiwali między innymi kandydatów na następujące stanowiska: kosmetolog, dietetyk, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, zootechnik, protetyk słuchu, stomatolog, higienistka stomatologiczna, koordynator punktów pobrań. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: umiejętności interpersonalne, komunikatywność, wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętności organizacyjne, prawo jazdy kat. B, wysoka kultura osobista, umiejętność obsługi komputera (MS Office), wiedza i umiejętności zawodowe, odpowiedzialność. Pracodawcy poszukiwali też kandydatów ze specjalistycznymi uprawnieniami lub umiejętnościami, takimi jak kurs z pielęgniarstwa rodzinnego lub geriatrycznego, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, znajomość programu aptecznego KAMSOFT. Firmy zatrudniające pracowników to między innymi apteki, przychodnie zdrowia, firmy farmaceutyczne, działające w branży kosmetycznej i innych.

Do branż, w których w grudniu 2018r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „inżynieria”.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W czwartym kwartale 2018 roku w województwie łódzkim nadal przybywało miejsc pracy związanych z powstawaniem nowych inwestycji.

W ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej cztery firmy, dwie polskie i dwie zagraniczne, otrzymały decyzje o wsparciu. Dzięki temu powstanie 110 nowych miejsc pracy. Są to następujący inwestorzy[3]:

  • Stalatube Sp. z o.o. – fińska grupa działająca w branży wyrobów metalowych. Firma inwestuje w Strykowie, produkować będzie wyroby ze stali nierdzewnej.
  • WDX S.A. – producent regałów magazynowych oraz dystrybutor wózków widłowych. W Zgierzu zwiększona zostanie zdolność produkcyjna istniejącego zakładu w zakresie wytwarzania systemów regałów magazynowych, przenośników oraz wózków widłowych i paletowych.
  • UMA Investments Sp. z o.o. – firma produkująca w Kutnie słone przekąski marki Pringles. Powstanie nowa linia produkcyjna.
  • Wielton S.A. – największy w Polsce producent naczep, przyczep i zabudów. Zakład w Wieluniu rozwinie dotychczasową działalność.

W Łodzi zakończono budowę nowej fabryki suszarek bębnowych Whirlpool. Dzięki inwestycji w nową linię produkcyjną zatrudnienie znajdzie 100 nowych pracowników[4].

Bio-Gen, jedna z wiodących firm z obszaru biotechnologii, otworzyła w Łodzi nową siedzibę. Powstał kompleks naukowo badawczy wraz z częścią produkcyjną i administracyjną. Prowadzone będą między innymi badania nad doborem mikroorganizmów, które można będzie wykorzystać na rzecz człowieka i środowiska naturalnego. Firma planuje zwiększyć zatrudnienie[5].

Na terenie Segro Business Park w Łodzi powstaje magazyn firmy JAS-FBG S.A. Będzie miał 6600 metrów kwadratowych powierzchni, w tym przestrzeń biurowo-socjalną[6].

W Łodzi otwiera biuro Harman, międzynarodowa firma działająca w branży motoryzacyjnej, twórca nowoczesnych rozwiązań dla Mercedesa lub Audi. W nowej lokalizacji powstawać będą między innymi systemy nawigacji, systemy samochodowej info-rozrywki, platforma dźwiękowa dla samochodów. Planowane jest zatrudnienie 100 inżynierów[7].

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu grudnia 2018 r. wynosiła 5,8%. [dane GUS].
[2] W grudniu 2017 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,7%, w Łodzi – 6,3%. [dane GUS].