Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2019 roku” jest kolejnym z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, przedstawiającym zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.

I. Bezrobocie w II i III kw. 2019r.

W końcu września 2019 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 5,4% i była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,2% niższy w porównaniu z wartością dla kraju. We wrześniu bieżącego roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,5%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w II i III kw. 2019r.

Obszar 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019
województwo łódzkie LB [w tys.] 64,8 63,0 61,3 60,8 60,4 59,1
SB [w%] 5,9 5,8 5,6 5,6 5,5 5,4
Łódź LB [w tys.] 19,4 18,9 18,5 18,3 18,1 17,7
SB [w%] 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 4,9

Źródło: GUS

We wrześniu 2019 r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była o 0,5% niższa niż w kwietniu 2019 r., w Łodzi natomiast różnica na korzyść września także wyniosła 0,5%.

Jeśli porówna się dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego z kwietnia 2019 r. z danymi z września bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się o 5,7 tys. (to jest o 9,6 %). W Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 1,7 tys. osób (co stanowi 9,6%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim we wrześniu 2018 r.[2] oraz we wrześniu bieżącego roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 0,7%. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia także zmniejszyła się o 0,8%.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w III kw. 2019 r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy pokazano na wykresie 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kw. 2019r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w III kw. 2019r. w portalu pracuj.pl.

W trzecim kwartale 2019r. w jedenastu branżach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100. W porównaniu z drugim kwartałem 2019r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2019) więcej miejsc pracy oferowało dziewięć branż. Wzrost zanotowały: „prawo” (najwyższy – 26,8%), „edukacja, szkolenia” (o 25,2%), „ubezpieczenia” (o 22,6%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 22,6%), „nieruchomości” (o 10,5%), „zakupy” (o 8,8%), „bankowość” (o 8%), „budownictwo” (o 7,4%) oraz „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 6,9%). W trzech branżach liczba ofert pozostała na porównywalnym poziomie. Są to: „reklama, grafika, kreacja, fotografia”, „IT-rozwój oprogramowania”, „produkcja”. Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach była niższa niż w drugim kwartale 2019 r. Największy spadek zanotowały branże „sektor publiczny” (o 33,3%) oraz „doradztwo, konsulting” (o 29%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2019 roku. W celu porównania zmian zachodzących na rynku pracy regionu łódzkiego na przestrzeni ostatnich dwóch lat dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z sekcji „finanse, ekonomia”, „administracja biurowa”, „human resources, zasoby ludzkie”. Były one rozpatrywane w III kw. 2017 roku.[3]

Branża „finanse, ekonomia” we wrześniu 2019r. oferowała 212 wolnych miejsc pracy (we wrześniu 2017 r. poszukiwano 252 pracowników). Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: samodzielna księgowa/samodzielny księgowy (najwięcej, tj. 15 ofert), księgowa/księgowy (13 ofert), główna księgowa (12 ofert), kontroler finansowy (7 ofert), specjalista ds. kontrolingu (5 ofert), specjalista ds. kadr i płac (4 oferty), specjalista ds. księgowości (3 oferty) a także: asystent księgowości, praktykant w dziale księgowości, specjalista ds. finansów, audytor wewnętrzny, analityk finansowy, fakturzysta, specjalista ds. funduszy unijnych, specjalista ds. płatności. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera (MS Office), umiejętności analityczne, a także znajomość języków obcych (przede wszystkim j. angielski, często dodatkowo inny, np.: niemiecki, francuski, włoski) oraz umiejętności interpersonalne, organizacyjne, pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność. W ofertach pojawiał się też wymóg posiadania dodatkowych uprawnień i umiejętności. Wymieniane były: znajomość programów finansowo-księgowych (Symfonia, Płatnik), systemów SAP i ERP, licencja na prowadzenie ksiąg rachunkowych. W porównaniu z trzecim kwartałem 2017 roku oczekiwania pracodawców pozostały porównywalne. Częściej niż obecnie poszukiwano osób posiadających już doświadczenie na podobnym stanowisku. Firmy poszukujące pracowników reprezentują właściwie każdy obszar gospodarki, np. zajmują się produkcją ,sprzedażą, świadczą usługi outsourcingowe, ubezpieczeniowe.

We wrześniu 2019 r. w sekcji „administracja biurowa” dostępnych było 167 ofert (dwa lata wcześniej było ich 151). Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: asystent/ka biura zarządu (najwięcej, tj. 10 ofert), pracownik biurowy (7 ofert), specjalista ds. administracji (7 ofert), recepcjonistka/recepcjonista (4 oferty), pracownik administracyjno-biurowy (3 oferty), asystent/ka dyrektora (3 oferty), a także: specjalista ds. reklamacji, rejestratorka medyczna/rejestrator medyczny, specjalista ds. rekrutacji z językiem ukraińskim, pracownik administracyjny, asystent(ka) działu HR, pracownik sekretariatu. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: znajomość języków obcych (przede wszystkim j. angielski, dodatkowo j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański i inne), umiejętność obsługi komputera (MS Office), umiejętności interpersonalne, komunikatywność. Często wymieniane były: umiejętności organizacyjne, analityczne, umiejętność pracy w zespole, wykształcenie wyższe, dokładność, wiedza i umiejętności zawodowe. W porównaniu z trzecim kwartałem 2017 roku oczekiwania pracodawców pozostały porównywalne. Częściej niż obecnie poszukiwano osób z doświadczeniem na podobnym stanowisku pracy. Firmy zatrudniające pracowników prowadzą działalność w wielu obszarach gospodarki, w tym zajmują się obsługą prawną, produkcją, świadczą usługi ubezpieczeniowe.

Ostatnią z analizowanych sekcji jest „human resources, zasoby ludzkie”. We wrześniu bieżącego roku oferowało 89 miejsc pracy (we wrześniu 2017r. – 118 ofert). Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. rekrutacji (najwięcej, tj. 8 ofert), rekruter (5 ofert), a także: trener produktowy, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. HR, trener sprzedaży, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. organizacji szkoleń i eventów, specjalista ds. rozwoju kariery, praktykant w dziale personalnym, stażysta w dziale HR, doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości, koordynator ds. pracowników z zagranicy. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność obsługi komputera (MS Office), doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności zawodowe poparte wykształceniem wyższym oraz znajomość języków obcych (najczęściej j. angielski, także j. niemiecki lub inne). Ponadto poszukiwano kandydatów samodzielnych, odpowiedzialnych, posiadających umiejętności organizacyjne i analityczne, z zaangażowaniem wypełniających obowiązki. W porównaniu z trzecim kwartałem 2017 roku oczekiwania pracodawców były podobne. Częściej pojawiającymi się wymogami było doświadczenie zawodowe oraz posiadanie prawa jazdy kat. B. Firmy zatrudniające pracowników zajmują się doradztwem personalnym, finansami, produkcją, handlem.

Do branż, w których we wrześniu 2019 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, nadal zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „inżynieria”.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W województwie łódzkim wciąż przybywa nowych inwestycji generujących miejsca pracy. W trzecim kwartale 2019 roku były zanotowane następujące:

W Ksawerowie, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, inwestuje Nippon Seiki. Jest japońską firmą reprezentującą branżę motoryzacyjną. W nowym zakładzie produkowane będą cyfrowe oraz analogowe wyświetlacze montowane w samochodach i motocyklach. Do 2023 powstanie co najmniej 80 miejsc pracy. Jest to pierwsza fabryka tej firmy w Polsce.[4]

W Łodzi oddano do użytku magazyn, który powstał w ramach sieci 7R City Flex Last Mile Logistics. Powierzchnię podzielono między cztery firmy: Bel-Pol, RTV Euro AGD, Hydro Building Systems Poland oraz Zenner Poland. Teren położony jest przy autostradzie A1.[5]

W Łodzi intensywnie rozwija się rynek nieruchomości. Powstają powierzchnie biurowe, mieszkaniowe oraz hotelowe.[6]

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2019 r. wynosiła 5,1%. [dane GUS].
[2] We wrześniu 2018 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,1%, w Łodzi – 5,7%. [dane GUS].
[3] A. Gębarowska – Matusiak Aktualna informacja o rynku pracy nr 3/2017; ORPdE, październik 2017 r.