Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2018 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2018 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje oraz nowe inwestycje w regionie łódzkim. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w II i III kw. 2018r.

W końcu września 2018r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,1% i była o 0,4% wyższa niż w Polsce[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi osiągnął taką samą wartość jak w kraju. We wrześniu bieżącego roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,4%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w II i III kw. 2018 r.

Obszar 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 09.2018
województwo łódzkie LB [w tys.] 70,8 68,7 67,1 66,4 66,2 65,6
SB [w%] 6,6 6,4 6,2 6,1 6,1 6,1
Łódź LB [w tys.] 21,4 21,0 20,6 20,4 20,2 19,9
SB [w%] 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7

Źródło: GUS

We wrześniu 2018r. zarówno w województwie łódzkim jak i w Łodzi stopa bezrobocia była o 0,5% niższa niż w kwietniu tego roku.

Jeśli porówna się dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego z kwietnia 2018r. z danymi z września bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się o 5,2 tys. (to jest o 7,3%). W Łodzi w analogicznym okresie ubyło 1,5 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy (spadek wyniósł 7%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim we wrześniu 2017r.[2] oraz we wrześniu bieżącego roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 1%. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,2%. Na koniec trzeciego kwartału w regionie łódzkim urzędy pracy zanotowały najniższą w 2018r. liczbę osób pozostających bez pracy, co świadczy o rozwoju gospodarczym regionu.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w III kw. 2018r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy pokazano na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kw. 2018r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W trzecim kwartale 2018r. w dwunastu branżach średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sto. W porównaniu z drugim kwartałem 2018r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2018) więcej miejsc pracy oferowało 14 branż. Wzrost zanotowały następujące sekcje: „media, sztuka, rozrywka” (o 121,7%), „ubezpieczenia” (o 71,7%), „edukacja, szkolenia” (o 58,9%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 46,1%), „praca fizyczna” (o 40,9%), „energetyka” (o 34%), „doradztwo, konsulting” (o 31,1%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 28,8%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 23%), „badania i rozwój” (o 15,9%), „marketing” (o 14,9%), „obsługa klienta” (o 9,8%), „produkcja” (o 9,6%) oraz „budownictwo” (o 7,7%). Liczba ofert zmniejszyła się w 6 branżach. Są to: „BHP, ochrona środowiska” (o 23,5%), „prawo” (o 21%), „finanse, ekonomia” (o 16,6%), „bankowość” (o 13,4%), „zakupy” (o 11,7%) oraz „sprzedaż” (o 1,8%). W pozostałych sekcjach liczba wolnych miejsc pracy pozostała na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2018 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących wybranych sekcji: „inżynieria”, „produkcja” oraz „budownictwo”.

Branża „inżynieria” we wrześniu 2018r. zajmowała z 368 ofertami pracy czwarte miejsce (na 34 sekcje portalu). Pracodawcy poszukiwali między innymi kandydatów na następujące stanowiska: pracownicy serwisu (inżynier serwisu – 5 ofert, technik serwisu – 16 ofert, serwisant – 11 ofert), konstruktor (19 ofert), mechanik (19 ofert), monter (15 ofert), automatyk (15 ofert), operator maszyn (14 ofert), projektant (11 ofert), elektryk (10 ofert), technik elektryk (3 oferty), pracownik produkcji (7 ofert), mechanik samochodowy (6 ofert), elektromonter (6 ofert), inżynier sprzedaży (6 ofert), a także: technolog, technolog odzieży, technik obiektu, energetyk, elektronik, ślusarz, elektromechanik, technik utrzymania ruchu, geodeta – inżynier budowy, programista robotów przemysłowych. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza kierunkowa, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (przede wszystkim j. angielski, często dodatkowo drugi język obcy – oba w stopniu komunikatywnym), dyspozycyjność, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne. Połowa pracodawców poszukiwała kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym. Część pracodawców oczekiwała dodatkowych uprawnień i umiejętności. Wymieniane były między innymi: uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza, uprawnienia budowlane, umiejętność obsługi programów: AutoCAD, ProEngineer, znajomość systemów ERP i SAP. Firmy poszukujące pracowników działają w branży odzieżowej i włókienniczej, telekomunikacyjnej, mechanicznej, motoryzacyjnej, produkcji kosmetyków, sprzętu AGD, budowlanej i innych.

We wrześniu 2018r. w sekcji „produkcja” dostępnych było 309 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała piątą pozycję pod względem wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: operator maszyn (najwięcej, tj. 45 ofert), pracownik produkcji (36 ofert), automatyk (11 ofert), pracownik magazynu (8 ofert), monter (7 ofert), mechanik maszyn (7 ofert), planista produkcji (6 ofert), a także: operator CNC, operator wózka widłowego, kolorysta, stolarz, galwanizer, szwaczka, tokarz, elektromonter. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (komunikatywna znajomość j. angielskiego oraz często drugiego języka), umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, umiejętności organizacyjne, umiejętności analityczne, dyspozycyjność. Często w ofertach wymieniane były dodatkowe uprawnienia i umiejętności, między innymi uprawnienia SEP, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, znajomość programu AutoCad, książeczka Sanepid. Firmy poszukujące pracowników reprezentują między innymi branżę spożywczą, farmaceutyczną, mechaniczną motoryzacyjną, odzieżową.

Ostatnią z analizowanych branż jest „budownictwo”, która we wrześniu bieżącego roku znalazła się na dwunastym miejscu. Pracodawcy za pośrednictwem portalu pracuj.pl poszukiwali 94 pracowników. Byli to między innymi kandydaci na następujące stanowiska: inżynier budowy (oferowano najwięcej, gdyż 24 miejsca pracy), kierownik budowy (12 ofert), a także: architekt, kierownik robót, pracownik budowlany, technik serwisu klimatyzacji, monter instalacji sanitarnych, doradca techniczny, hydraulik, geodeta, elektromonter-elektryk, murarz pieców przemysłowych, kreślarz-asystent projektu, inspektor ds. budowlanych. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe poparte wiedzą, wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy często poszukiwali kandydatów ze specjalistycznymi uprawnieniami lub umiejętnościami, takimi jak umiejętność obsługi programów AutoCad i MS Project, świadectwa kwalifikacyjne SEP, uprawnienia budowlane i projektowe. Ważna była także dyspozycyjność do częstych wyjazdów służbowych. Firmy poszukujące pracowników zajmują się między innymi wyposażeniem wnętrz, wykonywaniem projektów budynków, działają w branży elektrycznej i budowlanej.

Do branż, w których we wrześniu 2018r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „praca fizyczna”.

III. Informacje z Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego

Wśród 60 pracodawców, którzy w dniach 17-18 października 2018r. prezentowali swoją ofertę podczas Targów Pracy znajdowali się przedstawiciele wielu sektorów gospodarki. Były to między innymi firmy handlowe (np. Auchan, Lidl), produkcyjne (np. ABB, Lumileds), logistyczne (DHL, Geis) oraz przedstawiciele branży informatycznej (np. Fujitsu czy Comarch SA.). Swoje stoiska – choć zdecydowanie w mniejszej liczbie – posiadały również firmy z branży farmaceutycznej, np. Polfarmex S.A i Sensilab Polska sp. z o.o.

Wśród oferowanych wolnych miejsc pracy na wybrane stanowiska zauważalny był duży popyt na pracowników z wykształceniem technicznym i zawodowym. Były to propozycje pracy na stanowisku m.in. magazyniera, kontrolera jakości, mechanika, elektronika, elektryka, operatora maszyn, spawacza, kierowcy czy kucharza. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom oprócz wykształcenia kierunkowego, to najczęściej: udokumentowane doświadczenie zawodowe, znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu dobrym, umiejętność czytania rysunku technicznego, a także uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienia elektryczne SEP E1/E2E3 lub spawalnicze MIG/MAG, TIG. Ponadto pracodawcy w swoich ofertach kładą duży nacisk na kompetencje miękkie kandydata do pracy: uczciwość, umiejętność pracy w grupie, gotowość do pracy w systemie zmianowym, sumienność i odpowiedzialność. Wiele firm, deklarowało również inwestowanie w pracowników poprzez organizowanie lub dofinansowanie potrzebnych kursów zawodowych.

W kwestii wymagań na stanowiska specjalistyczne i kierownicze pracodawcy głównie podkreślali posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego, minimum dwu letnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz biegłość języka angielskiego. Z uwagi, że proponowane profesje w szczególności dotyczyły branż technicznych, dodatkowo w ofertach pojawiały się wymogi takie jak: znajomość oprogramowania CAD, IQ-RM, Creo CAD, systemu ERP/MRP, znajomość narzędzi LEAN, znajomość MS Office, w szczególności MS Excel, a także komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem. Wśród proponowanych ofert pracy najczęściej pojawiały się takie jak: specjalista ds. zakupów, technolog, kierownik obszaru produkcji i logistyki, lider zespołu, inżynier automatyk, a także programista.

IV. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2018 roku w województwie łódzkim przybywało miejsc pracy związanych z powstawaniem nowych inwestycji.

W Ksawerowie pod Łodzią rozpoczęła się budowa fabryki pralek firmy Miele. Jest to niemiecki producent wysokiej klasy sprzętu AGD. W zakładzie zatrudnionych zostanie 400 osób.[3]

Na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 powstaje Central European Logistic Hub. Będzie on największym parkiem logistyczno-przemysłowym w centrum Europy. Na powierzchni 181 hektarów powstaną hale magazynowe i przemysłowe. Docelowo pracę znajdzie około 7 tysięcy osób.[4]

W Łodzi powstaje Prologis Park Łódź. Docelowo powstaną trzy budynki o łącznej powierzchni magazynowej 93000 metrów kwadratowych. Pierwszy z nich zostanie oddany do użytku na początku 2019 roku.[5]

Kolejną łódzką inwestycją jest nowa hala montażowa norweskiej firmy Hydro Extrusion, producenta aluminiowych elementów konstrukcyjnych do samochodów. W wyniku rozbudowy zakładu powstało 50 miejsc pracy. Planowana jest następna inwestycja, którą ma być linia lakiernicza. W 2019 roku ma powstać ponad 100 nowych miejsc pracy zarówno produkcyjnych, jak i technicznych.[6]

W Łodzi inwestuje także szwajcarska firma produkująca czekoladę Barry Callebaut. W wyniku rozbudowy zakładu pracę znajdzie 30 osób. Powstaje hala do produkcji czekolady zestalonej, rozpoczęcie produkcji planowane jest w pierwszym kwartale 2019 roku.[7]

Powstające w Łodzi i w województwie łódzkim miejsca pracy są szansą na dalsze zmniejszenie bezrobocia i poprawę sytuacji gospodarczej regionu.

Opracowanie
Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji


[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2018r. wynosiła 5,7%. [dane GUS].
[2] We wrześniu 2017 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 7,1%, w Łodzi – 6,9%. [dane GUS].