Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2019 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie. Jest to kolejne w 2019 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w I i II kw. 2019r.

W końcu czerwca 2019r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 5,6% i była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,1% niższy w porównaniu z wartością dla kraju. W czerwcu bieżącego roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,4%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w I i II kw. 2019r.

Obszar 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019
województwo łódzkie LB [w tys.] 69,0 69,3 67,7 64,8 63,0 61,3
SB [w%] 6,3 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6
Łódź LB [w tys.] 19,8 20,0 19,9 19,4 18,9 18,5
SB [w%] 5,6 5,6 5,6 5,4 5,3 5,2

Źródło: GUS

W czerwcu 2019r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była o 0,7% niższa niż w styczniu 2019r., w Łodzi natomiast różnica na korzyść czerwca wyniosła 0,4%.

Jeśli porówna się dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego ze stycznia 2019r. z danymi z czerwca bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się o 7,7 tys. (to jest o 12,6 %). W Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 1,3 tys. osób (co stanowi 7%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w czerwcu 2018r.[2] oraz w czerwcu bieżącego roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 0,6%. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia także zmniejszyła się o 0,6%.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w II kw. 2019r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy pokazano na wykresie 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kw. 2019r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w II kw. 2019r. w portalu pracuj.pl.

W drugim kwartale 2019r. w jedenastu branżach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2019r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2019) więcej miejsc pracy oferowało pięć branż. Wzrost zanotowały: „public relations” (najwyższy – 41,4%), „energetyka” (o 17,5%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 16,8%), „IT - administracja” (o 9,1%), „BHP, ochrona środowiska” (o 8,5%). W trzynastu branżach liczba ofert pozostała na porównywalnym poziomie. Są to: „media, sztuka, rozrywka”, „sektor publiczny”, „prawo”, „nieruchomości”, „kontrola jakości”, „marketing”, „transport, spedycja”, „human resources, zasoby ludzkie”, „łańcuch dostaw”, „IT – rozwój oprogramowania”, „produkcja”, „praca fizyczna” oraz „inżynieria”. Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach była niższa niż w pierwszym kwartale 2019r. Największy spadek zanotowały branże „ubezpieczenia” i „edukacja, szkolenia”, obie o 48,8%.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2019 roku. W celu porównania zmian zachodzących na rynku pracy regionu łódzkiego na przestrzeni ostatnich dwóch lat dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z sekcji „inżynieria”, „produkcja”, „budownictwo”. Były one rozpatrywane w II kw. 2017 roku.[3]

Branża „inżynieria” w czerwcu 2019r. oferowała 294 wolne miejsca pracy (w czerwcu 2017r. poszukiwano 277 pracowników). Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: serwisant (najwięcej, tj. 28 ofert), automatyk (16 ofert), technik utrzymania ruchu (16 ofert), konstruktor (11 ofert), mechanik maszyn (10 ofert), technolog (10 ofert), a także: technik elektryk, elektromechanik, elektromonter, inżynier procesu, projektant, deweloper procesów automatyzacji, diagnosta samochodowy, geodeta, inżynier elektronik, kierownik projektu. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (uprawnienia SEP, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, uprawnienia budowlane, umiejętność obsługi programu AutoCAD, znajomość systemu ERP), wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole oraz obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, umiejętności organizacyjne, a także znajomość języków obcych (głównie j. angielskiego). W porównaniu z drugim kwartałem 2017 roku oczekiwania pracodawców pozostały porównywalne. Częściej niż obecnie poszukiwano osób z wykształceniem wyższym oraz posiadających już doświadczenie na podobnym stanowisku. Firmy poszukujące pracowników reprezentują właściwie każdy obszar gospodarki, np. branżę motoryzacyjną, budowlaną, zajmują się produkcją maszyn.

W czerwcu 2019r. w sekcji „produkcja” dostępnych było 226 ofert (dwa lata wcześniej było ich 235). Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: operator maszyn i urządzeń (najwięcej, tj. 23 oferty), technik utrzymania ruchu (17 ofert), pracownik produkcji (13 ofert), lider zmiany (9 ofert), mechanik (9 ofert), automatyk/robotyk (9 ofert), planista produkcji (6 ofert), elektromechanik (6 ofert), a także: elektryk, operator maszyn sterowanych numerycznie, technolog-programista CNC, narzędziowiec, drukarz-maszynista offsetowy, technolog. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności zawodowe, znajomość języków obcych (głównie j. angielski, także j. francuski), posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (wymieniane były: uprawnienia SEP, znajomość SAP lub systemów typu MRP). Wymieniana była umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole. W porównaniu z drugim kwartałem 2017 roku oczekiwania pracodawców pozostały porównywalne. Częściej niż obecnie poszukiwano osób z wykształceniem wyższym i znajomością języków obcych. Firmy zatrudniające pracowników prowadzą zróżnicowaną działalność, między innymi w branży mechanicznej, spożywczej, budowlanej.

Ostatnią z analizowanych sekcji jest „budownictwo”. W czerwcu bieżącego roku oferowało 87 miejsc pracy (w czerwcu 2017r. – 68 ofert). Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: inżynier budowy (najwięcej, tj. 19 ofert), kierownik budowy (16 ofert), kierownik robót (10 ofert), geodeta (4 oferty), a także: kosztorysant, serwisant klimatyzacji i wentylacji, asystent projektanta, projektant, inżynier konstruktor, inspektor nadzoru, elektromonter, asystent managera projektu deweloperskiego. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wykształcenie wyższe, umiejętności interpersonalne, komunikatywność, doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, wiedza i umiejętności zawodowe, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (np.: znajomość AutoCAD, MS Project, uprawnienia energetyczne), umiejętność obsługi komputera (MS Office). Te wymagania pojawiały się w co drugiej ofercie i częściej. Ponadto ważne były umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. W porównaniu z drugim kwartałem 2017 roku oczekiwania pracodawców były podobne. Najczęściej pojawiającym się wymaganiem było doświadczenie zawodowe. Firmy, które zatrudniały pracowników działają w branży budowlanej, elektrycznej i podobnych.

Do branż, w których w czerwcu 2019r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „inżynieria”.

  1. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W województwie łódzkim przybywa nowych miejsc pracy. W drugim kwartale 2019 roku inwestowały następujące firmy:

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w Ksawerowie zbudowany zostanie zakład japońskiej firmy z branży motoryzacyjnej Nippon Seiki. Produkowane będą cyfrowe oraz analogowe wyświetlacze montowane w samochodach i motocyklach. Do 2023 powstanie co najmniej 80 miejsc pracy. Jest to pierwsza inwestycja tej firmy w Polsce.[4]

Na półmetku jest budowa kompleksu logistycznego Central European Logistics Hub. Powstający Nowy Łódzki Okręg Przemysłowy zapewni 7000 miejsc pracy.[5]

Zaawansowane są także prace przy budowie centrum logistycznego Hillwood Łódź Górna. Pierwszy z dwóch budynków zostanie oddany jesienią bieżącego roku. Zatrudnienie znajdzie od kilkuset do tysiąca osób.[6]

W Łodzi otwarto biuro firmy Digital Workforce, specjalizującej się w usługach robotyzacji i automatyzacji procesów. Zatrudniono już 77 pracowników, docelowo będzie pracowało 100 osób.[7]

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu czerwca 2019r. wynosiła 5,3%. [dane GUS].
[2] W czerwcu 2018r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,2%, w Łodzi – 5,8%. [dane GUS].
[3] A. Gębarowska – Matusiak Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2017; ORPdE, czerwiec 2017r.