Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022 roku” jest rozpoczynającym rok 2022, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w pierwszym kwartale b.r., a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

I. Bezrobocie w IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r.

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim na koniec marca 2022 roku wyniosła 5,7%, o 0,3p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu wskaźnik ten dla Łodzi był o 0,4p.p. wyższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. W marcu 2022 r. stopa bezrobocia w Łodzi przekraczała wartość dla województwa łódzkiego o 0,1p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r.

Obszar 10.2021 11.2021 12.2021 01.2022 02.2022 03.2022
województwo łódzkie LB [w tys.] 62,3 61,5 60,9 62,8 62,6 62,3
SB [w%] 5,8 5,7 5,6 5,8 5,7 5,7
Łódź LB [w tys.] 21,0 20,8 20,3 20,7 20,6 20,7
SB [w%] 6,0 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w marcu 2022 r. stopa bezrobocia była o 0,1p.p. niższa niż w październiku 2021 roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 0,2p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w październiku 2021 r. z danymi z marca b.r. można zauważyć, że bez pracy pozostała taka sama liczba osób. W Łodzi w analogicznym okresie z rejestrów urzędów pracy ubyło 0,3 tys. bezrobotnych (tj. 1,4%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w marcu 2021 r.[2] z analogicznym miesiącem 2022 roku, można zaobserwować spadek powyższego wskaźnika o 0,8.p.p. Odpowiednio w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,5p.p.

Malejąca liczba bezrobotnych pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość absolwentom szkół różnego typu jak i pozostałym osobom poszukującym pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Kolejna część opracowania jest analizą poziomu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w I kw. 2022 roku. Wykonana została na podstawie ofert pochodzących z witryny pracuj.pl. Wykres przedstawia średnią miesięczną liczbę ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kw. 2022 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w I kw. 2022 r. w portalu pracuj.pl.

Pierwszy kwartał 2022 roku był ostatnim okresem obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. W siedemnastu sekcjach portalu pracuj.pl średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100 (o jedną mniej niż w IV kw. 2021 r.). Połowa branż zanotowała wzrost liczby miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021). Największy przypadł w udziale obszarom: „public relations” (o 77,3%), „media, sztuka, rozrywka” (o 66,1%), „bankowość (o 28,3%), „BHP, ochrona środowiska” (o 23%), „call center” (o 22,9%), „administracja biurowa” (o 20,6%). W siedemnastu sekcjach liczba ofert w porównaniu z III kw. 2021 r. zmniejszyła się. Najwięcej ubyło w branżach: „transport, spedycja, logistyka” (o 46,4%), „sprzedaż” (o 34,1%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 33,5%). W sekcji „internet, e - commerce, nowe media” liczba ogłoszeń pozostała na porównywalnym poziomie.

Branże, w których w marcu 2022 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „finanse, ekonomia”, „inżynieria”, „IT-rozwój oprogramowania”. W wymienionych sekcjach dostępnych było ponad 600 miejsc pracy miesięcznie.

Szczegółowej analizie poddano branże: „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „zdrowie, uroda, rekreacja” oraz „Internet, e-commerce, nowe media”. Rozpatrywane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2022 r. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z analogicznymi danymi z marca, czerwca, września oraz grudnia 2021.[3]

Liczbę ofert dostępnych w analizowanych kwartałach oraz w miesiącach kończących kwartał w sekcji „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” przedstawia wykres 2.

Wykres 2.
Liczba ofert w branży „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”,
I, II, III i IV kw. 2021 r.oraz I kw. 2022 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży hotelarstwo, gastronomia, turystyka

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Liczba wolnych miejsc pracy w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. wzrosła (o 11,9% w całym kwartale, 76,5% w miesiącu kończącym kwartał).

W marcu 2022 r. poszukiwano, między innymi, kandydatów na stanowiska: kierownik restauracji (8 ofert), Facility Manager (2 oferty), kelner/kelnerka (2 oferty), kierownik zmiany (2 oferty), szef kuchni (2 oferty), animator hotelowy, kelnerka-barmanka/kelner-barman, kucharz/kucharka, rezydent, recepcjonista/recepcjonistka. Od przyszłych pracowników oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: komunikatywna znajomość języka angielskiego, umiejętności organizacyjne, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętności interpersonalne, znajomość pakietu MS Office. Ponadto liczyła się dokładność, kreatywność, wiedza i umiejętności zawodowe. Na stanowiskach specjalistów preferowano wykształcenie średnie, natomiast od kadry kierowniczej oczekiwano dyplomu wyższej uczelni. Pracowników zatrudniały: hotele, restauracje, firmy cateringowe.

W marcu 2022 r. w sekcji „zdrowie, uroda, rekreacja” dostępnych było 59 ofert, a w pierwszym kwartale b.r.. poszukiwano ogółem 145 pracowników. W pierwszym kwartale 2022 r. pracodawcy zamieścili mniej ogłoszeń (o 33,5%) niż w IV kw. 2021 r. Dane przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3.
Liczba ofert w branży „zdrowie, uroda, rekreacja”,
I, II, III i IV kw. 2021 r. oraz I kw. 2022r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży zdrowie, uroda, rekreacja

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: protetyk słuchu (najwięcej, tj. 10 ofert), magister farmacji (4 oferty), koordynator działań psychologiczno-pedagogicznych (3 oferty), pielęgniarka/pielęgniarz (3 oferty), przedstawiciel medyczny (3 oferty), lekarz (2 oferty), młodszy konsultant ds. obsługi klienta (2 oferty), optometrysta (2 oferty), psychoterapeuta-psycholog (2 oferty), trener personalny EMS-opiekun klienta (2 oferty), dietetyk-właściciel poradni, fizjoterapeuta, kosmetyczka/kosmetolog, psycholog szkolny, rejestratorka medyczna/rejestrator medyczny, technik elektroradiolog. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji kwalifikacji: wykształcenie wyższe, umiejętność pracy w zespole, aktualne prawo wykonywania zawodu. Ponadto poszukiwano osób, które są odpowiedzialne, mają doświadczenie na podobnym stanowisku, będą zaangażowane w wykonywaną pracę, w sposób komunikatywny posługują się językiem angielskim, z umiejętnościami interpersonalnymi, potrafią organizować pracę mają wysoką kulturę osobistą, znają pakiet MS Office. Poszukiwano osób ze specjalistycznymi uprawnieniami, np.: znajomość programów KAMSOFT, mmedica oraz ukończony minimum II rok 4 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Firmy zatrudniające pracowników to między innymi: przychodnie zdrowia, gabinety medyczne i szpitale, salony optyczne, apteki, gabinety kosmetyczne, kluby fitness.

W branży „Internet, e-commerce, nowe media” w pierwszym kwartale b.r. oraz w czwartym kwartale 2021 r. poziom oferowanych miejsc pracy był podobny, natomiast porównując marzec b.r. z grudniem 2021 r. różnica wyniosła 12,4% na korzyść marca. Na rozwój branży niewątpliwie wpłynęły dwa lata pandemii covid-19. W miesiącach największych obostrzeń zamknięto sklepy stacjonarne i właściwie tylko w internecie można było swobodnie robić zakupy. Liczbę ofert zamieszczoną przez pracodawców w porównywanych okresach przedstawia wykres 4.

Wykres 4.
Liczba ofert w branży „internet, e-commerce, nowe media”,
I, II, III i IV kw. 2021 r. oraz I kw. 2022 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży internet, e-commerce, nowe media

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: specjalista ds. marketingu (najwięcej,  tj. 11 ofert), frontend developer (8 ofert), specjalista ds. digital marketingu (6 ofert), specjalista ds. obsługi klienta (5 ofert), programista java (4 oferty), specjalista ds. social media (4 oferty), UX Designer (4 oferty), account executive (3 oferty), back-end developer (3 oferty), java developer (3 oferty), PHP developer (3 oferty), specjalista ds. sprzedaży internetowej (3 oferty). Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie na podobnym stanowisku, wiedza i umiejętności zawodowe, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywna znajomość języków obcych (przede wszystkim j. angielskiego, także j. niemieckiego). Poszukiwano kandydatów, którzy wyróżniają się komunikatywnością oraz umiejętnościami interpersonalnymi, potrafią pracować w zespole, mają umiejętności analityczne, są zaangażowani w wykonywaną pracę, kreatywni, mają „lekkie pióro” i chcą się rozwijać. Zatrudniano osoby z wykształceniem wyższym, sprawnie posługujących się pakietem MS Office (głównie Excelem). Pracowników poszukiwały między innymi firmy prowadzące sprzedaż internetową.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W Łodzi rozwija się firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Planuje zatrudnienie 50 pracowników do działu IT. Jednym z najważniejszych wymagań rekrutacyjnych jest komunikatywna znajomość języka angielskiego i niemieckiego.[4]

Nabór programistów prowadzi też firma Epic Games, która otwiera oddział w Łodzi. Jest znanym producentem i wydawcą gier komputerowych.[5]

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie Konstantynowa Łódzkiego rozwija się niemiecka firma farmaceutyczna Worwag Pharma. Produkowane będą suche formy leków. W ciągu czterech lat powstanie około 100 nowych miejsc pracy.[6]

Nowe centrum logistyczne otwiera w Łodzi firma Inpost. Inwestycja zapewni sprawniejszą obsługę klientów regionu łódzkiego.[7]

Także w Łodzi powstał centralny magazyn Media Expert na Polskę. Oferuje kilkaset miejsc pracy.[8]

Zatrudnia także łódzkie MPK. Poszukiwani są kierowcy autobusów. Oprócz umowy o pracę firma oferuje bezpłatny kurs kategorii D i bogaty pakiet socjalny. Od kandydatów wymagane są: prawo jazdy kat. B, ukończone 24 lata, odpowiedzialność, chęć pracy z ludźmi.[9]

W Łodzi otwiera Centrum Usług Wspólnych firma Axalta. Działa w branży lakierów ciekłych i proszkowych.[10]

To tylko wybrane przykłady inwestycji, które pozwalają z optymizmem spojrzeć w przyszłość młodzieży kończącej naukę w łódzkich szkołach oraz studentom ostatnich lat studiów.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu marca 2022 r. wynosiła 5,4%. [dane GUS].
[2] W marcu 2021 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,5%, w Łodzi – 6,3%. [dane GUS].
[3] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021 roku; ORPdE, kwiecień 2021 r., Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2021 roku; ORPdE, lipiec 2021 r.; Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2021 roku; ORPdE, październik 2021 r.; Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2021 roku; ORPdE, styczeń 2022 r.