Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2021 roku” jest pierwszym, rozpoczynającym 2021 rok opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Określa zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informuje o sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływie pandemii na liczbę miejsc pracy.

I. Bezrobocie w IV kw. 2020 r. i w I kw. 2021 r.

W końcu marca 2021 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,5%, o 0,1p.p. przekraczała analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu wskaźnik ten dla Łodzi był o 0,1p.p. niższy w porównaniu z jego wysokością dla kraju. W marcu 2021 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,2p.p. Dane dotyczące bezrobocia pokazane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w IV kw. 2020 r. i w I kw. 2021 r.

Obszar 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021 02.2021 03.2021
województwo łódzkie LB [w tys.] 66,8 66,8 67,8 70,1 71,3 70,6
SB [w%] 6,1 6,1 6,2 6,4 6,5 6,5
Łódź LB [w tys.] 21,0 20,9 20,9 21,6 22,1 22,2
SB [w%] 5,9 5,9 5,9 6,1 6,2 6,3

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w marcu 2021 r. stopa bezrobocia była o 0,4p.p. wyższa niż w październiku zeszłego roku, w Łodzi także w ciągu analizowanych sześciu miesięcy wzrosła o 0,4p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w październiku 2020 r. z danymi z marca b.r. można zauważyć, że bez pracy pozostało o 3,8 tys. więcej osób, co stanowi 5,7%. W Łodzi w analogicznym okresie do rejestrów urzędów pracy przybyło 1,2 tys. bezrobotnych (tj. 5,7%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w marcu 2020 r.[2] oraz w marcu 2021 roku, można zaobserwować wzrost powyższego wskaźnika o 0,9p.p. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zwiększyła się o 1,5p.p.

Przyczyny wzrostu bezrobocia należy upatrywać w ograniczeniach nakładanych na gospodarkę, spowodowanych pandemią COVID-19.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część informacji o rynku pracy poświęcona jest zapotrzebowaniu na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w I kw. 2021 roku. Analizowane były oferty zamieszczone przez pracodawców w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę oferowanych miejsc pracy w poszczególnych branżach przedstawiono na wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kw. 2021 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w I kw. 2021 r. w portalu pracuj.pl.

Pierwszy kwartał 2021 r. rozpoczął drugi rok zmagania się z pandemią COVID-19 oraz kolejny okres, w którym zamknięcie gospodarki wpływa na sytuację na rynku pracy. Pozytywną zmianą w porównaniu z końcówką zeszłego roku jest zauważalne zwiększenie się ilości wolnych miejsc pracy. W piętnastu sekcjach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100 (to o cztery więcej niż w IV kw. 2020 r.). Większość branż zanotowała wzrost zapotrzebowania na pracowników w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2020). Największy przypadł w udziale sekcjom: „transport, spedycja, logistyka” (o 92,9%), „badania i rozwój” (o 86,3%), „łańcuch dostaw” (o 79,4%), „IT-rozwój oprogramowania” (o 79,4 %), „IT-administracja” (o 78,5%), „zakupy” (o 77,7%), „finanse, ekonomia” (o 74,1%), „Internet, e-commerce, nowe media” (o 68,1%), „nieruchomości” (o 67,6%), „call center” (o 63%), „obsługa klienta” (o 60,6%), „doradztwo, konsulting” (o 60,2%)[3]. Tylko w trzech branżach liczba ofert w porównaniu z IV kw. 2020 r. zmniejszyła się, są to: „ubezpieczenia” (o 9,6%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 6,7%), „edukacja, szkolenia” (o 4,9%). Jeśli ten trend się utrzyma, sytuacja na rynku pracy powinna zacząć się poprawiać.

Branże, w których w marcu 2021 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „IT-rozwój oprogramowania”.

W dalszej części opracowania analizowane są wybrane branże, na które bezpośredni wpływ ma pandemia. Należą do nich między innymi: „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „zdrowie, uroda, rekreacja” oraz „Internet, e-commerce, nowe media”. Rozpatrywane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2021 r. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z analogicznymi danymi z grudnia zeszłego roku[4].

Sekcja „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” jest tym obszarem gospodarki, na który od początku trwania pandemii nakładane są ograniczenia. Mają one znaczący wpływ na kondycję branży, a co za tym idzie, liczbę miejsc pracy. Liczbę ofert w IV kw. 2020 r. i w I kw. 2021 roku oraz w miesiącach kończących kwartał przedstawia wykres 2.

Wykres 2.
Liczba ofert w branży „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”,
IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży hotelarstwo, gastronomia, turystyka, IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Mimo zamknięcia lokali gastronomicznych oraz hoteli liczba ofert w pierwszym kwartale 2021 r. wzrosła w porównaniu z IV kw. zeszłego roku o 58,3%. Jeśli porównamy liczbę wolnych miejsc pracy w miesiącach kończących oba kwartały, różnica na korzyść marca jest jeszcze większa.

Pracodawcy zatrudniający w marcu 2021 r. poszukiwali kandydatów na stanowiska: kierownik restauracji (4 oferty), kucharz (4 oferty), kierownik obiektu hotelowo-gastronomicznego, menedżer restauracji, szef kuchni – catering dietetyczny, barman-barista, pomoc kuchenna, pracownik lodziarni, kelnerka-barmanka, software engineer, przedstawiciel handlowy ds. gastronomii. Oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie na podobnym stanowisku, dyspozycyjność rozumiana jako gotowość do pracy zmianowej i w weekendy, bardzo dobra organizacja czasu pracy, wiedza i umiejętności zawodowe, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, wykształcenie średnie (mile widziane gastronomiczne), umiejętności interpersonalne, komunikatywność, Poszukiwano osób samodzielnych, odpowiedzialnych, o wysokiej kulturze osobistej, potrafiących zarządzać zespołem, zorientowanych na cel. Wśród wymagań pojawiła się także komunikatywna znajomość języka angielskiego i posiadanie prawa jazdy kat. B. Pracowników zatrudniały: hotele, restauracje, firmy cateringowe.

W marcu 2021 r. w sekcji „zdrowie, uroda, rekreacja” dostępnych było 46 ofert. W pierwszym kw. b.r. pracodawcy zamieścili ogółem 126 ogłoszeń, tj. o 6,7% mniej niż w IV kw. 2020 r. Jeśli porównamy liczbę wolnych miejsc pracy w ostatnich miesiącach obu kwartałów, w marcu zanotowano 21% wzrost zapotrzebowania na pracowników. Liczbę ofert przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3.
Liczba ofert w branży „zdrowie, uroda, rekreacja”,
IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży zdrowie, uroda, rekreacja, IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: optometrysta (3 oferty), kierownik apteki (2 oferty), przedstawiciel medyczny (2 oferty), psychoterapeutka/psychoterapeuta (2 oferty), protetyk słuchu (2 oferty), kierownik placówki medycznej, właściciel gabinetu kosmetologicznego, lekarz, psycholog, dietetyk, pielęgniarka, kosmetyczka/kosmetolog, technik farmacji. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe poparte doświadczeniem na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie, dobra znajomość angielskiego, samodzielność, wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętności organizacyjne, interpersonalne oraz pracy w zespole i motywowania pracowników, a także umiejętności analityczne oraz znajomość pakietu MS Office. Poszukiwano osób ze specjalistycznymi uprawnieniami, np. diagnosty laboratoryjnego, specjalizacja z nefrologii, chorób wewnętrznych II st., znajomość programu KAMSOFT. Firmy zatrudniające pracowników to między innymi przychodnie zdrowia, gabinety medyczne i szpitale, salony optyczne, apteki, gabinety kosmetyczne, firmy produkujące kosmetyki.

W pierwszym kw. 2021 r. zatrudnienie w branży „Internet, e-commerce, nowe media” wzrosło o 68,1% w porównaniu z IV kw. ubiegłego roku. Jeśli porównamy liczbę ofert dostępną w miesiącach kończących rozpatrywane kwartały, widać, że różnica na korzyść marca b.r. jest jeszcze większa. Sekcja jako jeden z nielicznych obszarów gospodarki skorzystała na ograniczeniach związanych z pandemią. Zamknięcie galerii handlowych wymusiło na właścicielach sklepów przeniesienie działalności do internetu. Coraz więcej zakupów robionych jest w sieci. Liczbę ofert zamieszczoną przez pracodawców w obu porównywanych okresach przedstawia wykres 4.

Wykres 4.
Liczba ofert w branży „internet, e-commerce, nowe media”,
IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Liczba ofert w branży internet, e-commerce, nowe media, IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r., portal pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: specjalista ds. e-marketingu (najwięcej, tj. 5 ofert), front end developer (4 oferty), specjalista ds. SEO (3 oferty), junior social media specialist, specjalista ds. SEM, specjalista ds. social media i e-marketingu, młodszy specjalista ds. digital marketingu, specjalista ds. e-commerce – branża farmaceutyczna, analityk danych, grafik. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe poparte doświadczeniem na podobnym stanowisku i wykształceniem wyższym, znajomość branży e-commerce, dobra znajomość języka angielskiego oraz Excela, a także podstaw HTMLa, JavaScript, narzędzi Google. Ważne były umiejętności interpersonalne, analityczne, odpowiedzialność, kreatywność, doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole. Poszukiwano osób zmotywowanych do rozwoju, samodzielnych, o wysokim poziomie kultury osobistej. Atutem była bardzo dobra znajomość języka polskiego i „lekkie pióro”. Pracowników poszukiwały między innymi firmy prowadzące sprzedaż internetową.

III. Łódzki rynek pracy w I kwartale 2021 roku - zmiany i wpływ pandemii

Analizując dane z rozpoczynającego się roku możemy porównać dane z pierwszego kwartału z latami poprzednimi z tego samego okresu. Ponieważ rok 2021 to kolejny rok, w którym znacząco zaznacza swój wpływ na gospodarkę pandemia do porównania wybrano dane nie tylko z analogicznego okresu poprzedniego roku, ale również dane z roku 2019 w którym epidemia nie była jeszcze obecna. Na poniższym wykresie zestawiono dane kwartalne z lat 2019-2021 z zaznaczonymi wartościami wzrostów lub spadków liczby ogłoszeń w danym roku w stosunku do liczby ogłoszeń w roku 2019.

Wykres 5.
Liczba ofert pracy w I kwartale (dla wszystkich branż) w latach 2019-2021
– wzrost/spadek liczby ofert w stosunku do roku 2019

Liczba ofert pracy w I kwartale (dla wszystkich branż) w latach 2019-2021– wzrost/spadek liczby ofert w stosunku do roku 2019

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Spoglądając na wykres 5 wyraźnie widać spadek o niemal 14% liczby ogłoszeń w I kwartale 2020, przy czym analizując udział poszczególnych miesięcy należy zauważyć, że ten spadek dotyczy głównie marca (kolor zielony). Taka sytuacja jest zrozumiała, ponieważ koniec I kwartału 2020 roku to moment, w którym epidemia wchodzi do Polski i zaczyna oddziaływać na nastroje społeczne i gospodarcze. Zgoła odmiennie prezentuje się na tle 2019 roku bieżący kwartał. Jak widać liczba ofert pracy jest nie tylko większa niż w roku poprzednim, ale przewyższa również o 4,3% liczbę ofert z roku 2019. W tym wypadku również należy zwrócić uwagę na marzec, który jest głównym sprawcą tego przyrostu. Takie zmiany wskazują, że gdy tylko sytuacja się stabilizuje i epidemia nie ogranicza działalności gospodarczej przedsiębiorcy starają się rozwijać swoją działalność.

Śledząc zmiany zachodzące na ryku pracy pod wpływem pandemii warto również przeanalizować dane dla 10-ciu największych branż portalu pracuj.pl. Na wykresie 6 przedstawiono dane dla I kwartału z lat 2019-2021 dla tych branż. Zaznaczono na nim wzrosty/spadki liczby ogłoszeń względem sytuacji sprzed epidemii tj. w porównaniu do roku 2019.

Wykres 6.
Liczba ofert pracy dla 10-ciu największych branż w latach 2019-2021
- zmiana liczby ofert w stosunku do roku 2019

Liczba ofert pracy dla 10-ciu największych branż w latach 2019-2021 - zmiana liczby ofert w stosunku do roku 2019

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że o ile w I kwartale 2020 r. występowało zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników niemal we wszystkich branżach o tyle I kwartał br. charakteryzuje się wzrostem liczby ofert pracy prawie we wszystkich prezentowanych branżach. Branże, które najbardziej „zyskały” w stosunku do 2019 roku to IT-rozwój oprogramowaniaIT-administracja wzrost o odpowiednio 50% i 43%. Duże wzrosty zanotowały również branże budownictwo 38% i finanse, ekonomia 24%. Kilkunastoprocentową zwyżkę liczby ogłoszeń mamy dla branż inżynieria, produkcjałańcuch dostaw. Branże, które zanotowały spadki w 2021 r. to obsługa klienta (‑32%) i sprzedaż (‑4%). Choć i w ich przypadku, tak jak dla pozostałych branż, widać poprawę względem 2020 roku. Warto również spojrzeć na zmiany zachodzące w najbliższej perspektywie – wykres 7.

Wykres 7.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w IV kwartale 2020 r. i I kwartale 2021
- zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w IV kwartale 2020 r. i I kwartale 2021 - zmiana liczby ofert w stosunku do miesiąca poprzedzającego

Źródło: Opracowanie własne ORPdE na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w portalu pracuj.pl.

Powyższy wykres umożliwia zaobserwowanie zmian liczby ofert w poszczególnych miesiącach IV kwartału 2020 r. i I kwartału 2021 roku. Widać na nim stopniowy spadek ilości oferowanych miejsc pracy w końcu roku 2020 oraz znaczący jej wzrost z początkiem I kwartału. Dodatkowo można potwierdzić wcześniejsze stwierdzenie o dużej liczbie ofert, w perspektywie kwartału, przypadających na marzec br.

Podsumowując obserwowane zmiany zarówno w porównaniach rocznych jak i kwartalnych można zauważyć pozytywny trend wskazujący na przyrost zainteresowania przedsiębiorców zatrudnieniem pracowników.

IV. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W łódzkim Bionanoparku inwestuje Grupa Eurofins Scientific, która zajmuje się badaniami laboratoryjnymi żywności. Na początku 2021 r. został oddany pierwszy z czterech planowanych budynków. Znajdują się w nim pracownie mikrobiologicznych oraz chemicznych analiz żywności. Firma utworzyła obecnie 30 miejsc pracy. W ciągu dwóch lat zamierza zwiększyć zatrudnienie do około 100 osób.[5]

W Łodzi inwestuje CanPoland SA, firma z branży farmaceutycznej zajmująca się między innymi eksportem medycznej marihuany. Powstanie zakład wytwarzający surowiec farmaceutyczny z konopi innych niż włókniste. Planowane jest zwiększenie kadry o 70 pracowników.[6]

W pierwszym kwartale 2021 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwestowało 15 nowych firm, co przekłada się na ponad tysiąc miejsc pracy. Trzynaście z nich ma profil produkcyjny. Pozostałe dwie to nowoczesne centrum danych oraz logistyka dla sektora e-commerce.[7]

W Łodzi trwają liczne rewitalizacje. Przykładem mogą być prace prowadzone na ulicy Włókienniczej. Zmieniona zostanie nie tylko nawierzchnia. W planie jest remont kanalizacji, sieci wodnej, gazowej, grzewczej oraz elektrycznej. Pojawią się ławki i stojaki rowerowe. Posadzona zostanie zieleń. Nie zapomniano także o placu zabaw.[8] Rozpoczyna się remont na ulicy Pomorskiej Na odcinku od pl. Wolności do ul. Wschodniej pojawi się nowy chodnik, wiata przystankowa, oświetlenie, stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci.[9] Powyższe inwestycje są tylko dwoma przykładami działań prowadzonych w Łodzi. Zakres wykonywanych prac ma wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy w branży budowlanej.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu marca 2021 r. wynosiła 6,4%. [dane GUS].
[2] W marcu 2020 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,6%, w Łodzi – 4,8%. [dane GUS].
[3] Pominięto branże, w których średnia miesięczna liczba ofert była niższa niż 20
[4] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2020 roku; ORPdE, styczeń 2021 r.