Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2019 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2019 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie. Jest to pierwsze w 2019 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w IV kw. 2018r. i I kw. 2019r.

W końcu marca 2019r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,2% i była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,3% niższy w porównaniu z wartością dla kraju. W marcu bieżącego roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,6%. Warto zauważyć, że powyższe różnice są dokładnie takie same jak w grudniu 2018 roku[2]. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w IV kw. 2018r. i I kw. 2019r.

Obszar10.201811.201812.201801.201802.201803.2018
województwo łódzkieLB [w tys.]64,565,166,069,069,367,7
SB [w%]6,06,06,16,36,36,2
ŁódźLB [w tys.]19,619,519,319,820,019,9
SB [w%]5,65,55,55,65,65,6

Źródło: GUS

W marcu 2019r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była o 0,2% wyższa niż w październiku 2018r., w Łodzi natomiast w wymienionych miesiącach była taka sama.

Jeśli porówna się dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego z października 2018r. z danymi z marca bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta zwiększyła się o 3,2 tys. (to jest o 5%). W Łodzi w analogicznym okresie w rejestrach urzędów pracy przybyło 0,3 tys. osób (co stanowi 1,5%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w marcu 2018r.[3] oraz w marcu bieżącego roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik zmalał o 0,6%. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,7%.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w I kw. 2019r. Analizowano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy pokazano na wykresie 1.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kw. 2019r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w I kw. 2019r. w portalu pracuj.pl.

W pierwszym kwartale 2019r. w trzynastu branżach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100. W porównaniu z czwartym kwartałem 2018r. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018) więcej miejsc pracy oferowały prawie wszystkie branże (28 sekcji). Wzrost zanotowały: „badania i rozwój” (najwyższy - 68,1%), „call center” (o 44,8%), „sektor publiczny” (o 36,5%), „edukacja, szkolenia” (o 35,9%), „praca fizyczna” (o 30,6%), „internet, e-commerce, nowe media” (o 30%), „transport, spedycja” (o 27,5%), „budownictwo” (o 27,5%), „energetyka” (o 26,4%), „IT-rozwój oprogramowania” (o 26,4%), „marketing” (o 25,1%), „obsługa klienta” (o 24,7%), „sprzedaż” (o 23,5%), „human resources, zasoby ludzkie” (o 22,7%), „administracja biurowa” (o 20,5%), „łańcuch dostaw” (o 16,7%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 16,5%), „public relations” (o 16,2%), „kontrola jakości” (o 15,6%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 13%), „bankowość” (o 12,1%), „IT-administracja” (o 10,4%), „produkcja” (o 9,1%), „zakupy” (o 8,3%), „doradztwo, konsulting” (o 6,8%), „inżynieria” (o 3,8%), „finanse, ekonomia” (o 3,6%) oraz „nieruchomości” (o 2,6%). W trzech branżach liczba ofert pozostała na porównywalnym poziomie: „media, sztuka, rozrywka”, „BHP, ochrona środowiska”, „ubezpieczenia”. Liczba wolnych miejsc pracy w sekcjach „prawo” oraz „reklama, grafika, kreacja, fotografia” była niższa niż w czwartym kwartale 2018r.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2019 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z sekcji, które w pierwszym kwartale bieżącego roku, w porównaniu do IV kw. 2018r. zanotowały największy wzrost liczby ofert. Są to: „badania i rozwój”, „call center”, „edukacja, szkolenia”.

Branża „badania i rozwój” w marcu 2019r. oferowała 75 wolnych miejsc pracy. Pracodawcy poszukiwali między innymi kandydatów na następujące stanowiska: laborant (najwięcej, tj. 7 ofert), technolog (4 oferty), kontroler jakości w laboratorium (4 oferty), próbkobiorca (3 oferty), a także: chemik, analityk w dziale marketingu, stażysta do działu optymalizacji produkcji, specjalista ds. rejestracji leków, biotechnolog procesowy, mikrobiolog, młodszy specjalista ds. badań klinicznych. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe, wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (głównie j. angielskiego, także j. niemieckiego i j. rosyjskiego), doświadczenie zawodowe. Ponadto często pojawiały się w ofertach: umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, dokładność, umiejętności analityczne, samodzielność. Firmy poszukujące pracowników świadczą usługi badawcze i eksperckie, konsultingowe, działają w branży spożywczej, farmaceutycznej i innych.

W marcu 2019r. w sekcji „call center” dostępnych było 49 ofert. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: specjalista ds. obsługi klienta (9 ofert), telefoniczny doradca klienta (4 oferty), specjalista ds. sprzedaży telefonicznej (4 oferty), konsultant/ka ds. sprzedaży i obsługi telefonicznej (3 oferty), konsultant (3 oferty), a także: specjalista ds. sprzedaży, konsultant Contact Center, konsultant ds. obsługi klienta, pracownik biura obsługi klienta, telemarketer, pracownik ds. obsługi infolinii. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji i kwalifikacji: umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office. Ponadto często pojawiały się w ofertach: znajomość języków obcych (j. angielski oraz drugi dodatkowo np.: j. francuski, j. niemiecki, j. szwedzki, j. holenderski), miły głos, dobra dykcja, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność, doświadczenie zawodowe, nastawienie na realizację celów, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność. Firmy zatrudniające pracowników prowadzą działalność w różnych sektorach, między innymi farmaceutycznym, finansowym, BPO, informatycznym, telekomunikacyjnym.

Ostatnią z analizowanych sekcji jest „edukacja, szkolenia”. W marcu oferowała 35 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: nauczyciel (6 ofert, np. przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych, terapeuta), nauczyciel akademicki (2 oferty), programista-trener programowania (2 oferty), lektor języka niemieckiego (2 oferty), lektor języka angielskiego (2 oferty), a także: dyrektor szkoły, zastępca dyrektora ds. kształcenia, specjalista ds. szkoleń, instruktor-trener do prowadzenia kursu spawalnictwa, metodyk szkoły językowej. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: znajomość języków obcych (najczęściej wymieniane: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski), doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności zawodowe. Często pojawiały się w ofertach: umiejętności interpersonalne, komunikatywność, wykształcenie wyższe, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office. Firmy, które zatrudniały pracowników prowadzą szkolenia z zakresu IT, są to także sieci szkół policealnych, szkoły języków obcych.

Do branż, w których w marcu 2019r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „inżynieria” oraz „praca fizyczna”.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W pierwszym kwartale 2019 roku w województwie łódzkim przybywało miejsc pracy związanych z powstawaniem nowych inwestycji.

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w Radomsku rozpoczął działalność zakład należący do belgijskiej firmy Ontex. Jest to producent pieluszek i artykułów higienicznych. Pracę już znalazło 100 osób, planowane jest zatrudnienie jeszcze siedemdziesięciu.[4]

W łódzkim Bionanoparku inwestuje Eurofinks, światowy lider w badaniach laboratoryjnych zajmujący się testowaniem i certyfikowaniem jakości żywności, artykułów chemicznych, farmaceutycznych, kosmetyków i innych. Jako pierwsze zostanie zbudowane laboratorium badające żywność. Zatrudnienie znajdzie 100 osób, specjalistów z obszaru chemii, biologii, biotechnologii.[5]

W Łodzi dynamicznie rozwija się rynek hotelarski. Przyczynia się do tego rosnąca rola miasta jako centrum konferencyjnego, szkoleniowego i warsztatowego, a także liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, które przyciągają turystów. Pod względem tempa rozwoju jest to drugie miasto w Polsce.[6] Powstające hotele generują nowe miejsca pracy w branży.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu marca 2019r. wynosiła 5,9%. [dane GUS].
[2] „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku”
[3] W marcu 2018r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,8%, w Łodzi – 6,3%. [dane GUS].