PRZEGLĄD BADAŃ RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE POTRZEBY WSPÓŁPRACY EDUKACJI Z RYNKIEM PRACY

Seminarium odbyło się 16 października 2012 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Spotkanie prowadziła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Elżbieta Ciepucha. Celem zorganizowanego seminarium było zapoznanie się z wynikami badań z perspektywy współpracy obszaru edukacji z rynkiem pracy w kontekście organizowanej wspólnie z Instytucjami Partnerskimi ORPdE konferencji. Ważnym punktem spotkania była prezentacja przez poszczególnych Partnerów różnych projektów analityczno-badawczych i możliwych rozwiązań w zakresie wsparcia ww. współpracy.

W seminarium uczestniczyli poza pracownikami Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przedstawiciele Instytucji Partnerskich:

 • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat,
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SAN w Łodzi,
 • Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

Seminarium miało charakter roboczy, a tematyka, jaką poruszano była ściśle związana z przygotowaniami do konferencji zaplanowanej na 3 grudnia 2012 roku. W ramach tej tematyki:

 • ustalono zakres prac związanych z organizacją konferencji dla każdego z Partnerów Obserwatorium wraz z terminami ich wykonania,
 • poczyniono ustalenia dotyczące materiałów konferencyjnych i zaproszeń,
 • ustalono harmonogram konferencji oraz określono zakres tematyczny prezentacji, jakie będą przedstawiane w ramach prezentacji przez poszczególnych Partnerów,
 • określono uczestników konferencji (grupy docelowe) oraz wstępnie ustalono listę osób zaproszonych i gości honorowych,
 • omówiono sprawę promocji konferencji zarówno w formie plakatów jak i na stronie www ORPdE oraz na stronach Instytucji Partnerskich,
 • ustalono wykaz instytucji patronackich (patronat honorowy i medialny) dla projektowanej konferencji.

Seminarium zakończyło się wyznaczeniem terminu kolejnego spotkania roboczego związanego z organizowaną wspólnie konferencją wojewódzką.