ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W REGIONIE ŁÓDZKIM Z PERSPEKTYWY POTRZEB PRACODAWCÓW

6 listopada 2012 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi odbyło się seminarium Odnawialne źródła energii w Polsce i w regionie łódzkim z perspektywy potrzeb pracodawców. Organizatorem spotkania o zasięgu wojewódzkim było Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP.

Celem seminarium było zainspirowanie jego uczestników do dyskusji nad wynikami najnowszych badań i analiz wykonanych przez Zespół Obserwatorium w zakresie prognoz rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego. Opracowana w Obserwatorium na ten temat ekspertyza może stanowić przesłankę dla odpowiednich decyzji w zakresie kształcenia zawodowego.

Spodziewany rozwój sektora OŹE w Polsce oznaczać będzie w perspektywie najbliższych lat istotny wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje, zwłaszcza zawodowe, związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dlatego też istotnym zadaniem szkolnictwa stanie się dostarczenie odpowiednio przygotowanych absolwentów dla tego obszaru gospodarki w regionie.
Uczestnicy seminarium starali się wypracować odpowiednie wnioski i rekomendacje w tym zakresie. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi.

W seminarium udział wzięli: przedstawiciel Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi Pan Krzysztof Ciesielski, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Pani Barbara Suchara, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński Kierownik Katedry Informatyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Generalny Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Pan Tomasz Malowany, Prezes Okręgu Łódzkiego PKTSGGiK Pan Tadeusz Jassa, Dyrektor Okręgu Łódzkiego PKTSGGiK Pan Zbigniew Modzelewski, Prezes Zarządu Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Pan Andrzej Gołąbek, Specjalista ds. marketingu w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. Pani Joanna Jagas.

Ponadto w seminarium uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele firm z sektora OŹE, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego oraz gimnazjów, doradcy zawodowi, a także inne osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacją.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje po seminarium, program seminarium oraz prezentacje związane z tematyką wystąpień prelegentów w postaci plików pdf.