OCENA ZASADNOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ W OBSZARZE MONITOROWANIA RYNKU PRACY DLA EDUKACJI W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYNIKÓW BADAŃ - współpraca partnerska

W piątek 14 listopada 2014 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi odbyło się dwunaste Seminarium Partnerskie. W spotkaniu, obok pracowników Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Urzędu Statystycznego w Łodzi
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Izby Rzemieślniczej w Łodzi
 • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi
 • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SAN w Łodzi
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi
 • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

Głównym celem seminarium było przedstawienie wybranych aktualnych wyników prac z obszaru monitorowania rynku pracy – ważnych z punktu widzenia edukacji oraz zaprojektowanie prac sieci partnerskiej na najbliższy rok. Spotkanie otworzyła i prowadziła pani Elżbieta Ciepucha – kierownik Obserwatorium w ŁCDNiKP. Po powitaniu przybyłych gości pani kierownik zaprezentowała aktualne projekty ORPdE, ze szczególnym uwzględnieniem badania losów absolwentów szkół zawodowych, dla którego zostały przedstawione wybrane wstępne wyniki. Ponadto uczestnicy spotkania zostali poinformowani o planowanej konferencji wojewódzkiej kończącej projekt badań absolwentów i przybliżonym terminie wydania pełnego raportu. Wszyscy partnerzy zostali zaproszeni do udziału w tej konferencji.

Kolejna część spotkania zawierała interesujące wystąpienia oparte o aktualne wyniki prac analityczno-badawczych. Były to:

 1. Diagnoza regionalnego rynku pracy w Sekcji Q - pomoc społeczna i opieka zdrowotna – wyniki badań ankietowych
  Marcin Lipiec (specjalista ds. badań i analiz w ORPdE).
 2. Jaki pracownik, jaki zawód? – analiza internetowych ofert  pracy
  Anna Gębarowska-Matusiak (specjalista ds. statystyki i analiz w ORPdE).
 3. Zróżnicowanie stopnia aktywności ekonomicznej mieszkańców województwa łódzkiego z punktu widzenia wieku i poziomu wykształcenia. Wyniki NSP 2011
  Anna Jaeschke (kierownik Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi)

W dalszej części seminarium nastąpiła dyskusja na tematy związane z przedstawionymi w ramach prezentacji zagadnieniami oraz krótka prezentacja projektów prowadzonych przez poszczególnych partnerów ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą obszaru monitorowania rynku pracy dla edukacji.

Ostatnia część seminarium została poświęcona najbliższym planom i kierunkom współpracy w ramach Sieci Partnerskiej. Pani Elżbieta Ciepucha wspomniała, że wśród partnerów istnieje możliwość współrealizacji projektów, w tym szkoleń i warsztatów, a nie tylko badań. Dodatkowo kierownik ORPdE przedstawiła wypracowane w ramach sieci dotychczasowe (a jeszcze nie podjęte) propozycje wspólnych projektów, które zaplanowane zostały do realizacji podczas spotkań w poprzednim roku i mogą być wykonywane w najbliższym roku szkolnym. W tej części spotkania przedyskutowano szczegółowo obszary współpracy sieci partnerskiej na najbliższy rok oraz planowane wspólne przedsięwzięcia i projekty.