MONITOROWANIE RYNKU PRACY DLA EDUKACJI W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH WYNIKÓW PRAC ANALITYCZNO-BADAWCZYCH - współpraca partnerska

Dziesiąte już seminarium partnerskie odbyło się 22 października 2013 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. W spotkaniu, obok pracowników Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Urzędu Statystycznego w Łodzi,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
 • Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
 • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi,
 • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SAN w Łodzi,
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi

Spotkanie otworzyła pani Elżbieta Ciepucha – kierownik Obserwatorium w ŁCDNiKP, przypominając cel, ideę i charakter Partnerstwa oraz informując, że w bieżącym roku do grona partnerów dołączyły dwie kolejne instytucje, tj.: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. Oznacza to, że obecnie sieć Partnerstwa współtworzy już 14 instytucji. Ponadto w pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały dwie nowe publikacje Obserwatorium i Centrum: Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ i Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych oraz czasopismo ŁCDNiKP Dobre Praktyki.

Druga część spotkania zawierała interesujące wystąpienia partnerów oparte o aktualne wyniki prac analityczno-badawczych. Były to:

 1. Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw – aktualne wyniki badań.
  Anna Jaeschke (kierownik Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi).
 2. Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim  - wybrane wyniki badań.
  Katarzyna Pawlata (kierownik Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP w Łodzi).
 3. Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ w świetle badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
  Leszek Kuras (specjalista ds. badań i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji).

Wszystkie przedstawione prezentacje zamieszczamy poniżej.

W dalszej części spotkania nastąpiła dyskusja na tematy związane z przedstawionymi prezentacjami oraz krótka prezentacja projektów prowadzonych przez poszczególnych partnerów ze szczególnym uwzględnieniem tych z obszaru monitorowania rynku pracy dla edukacji.

W ostatniej części seminarium Pani Elżbieta Ciepucha przedstawiła kierunki i efekty dotychczasowej współpracy sieci partnerskiej oraz możliwe obszary współpracy i kierunki działań na najbliższy okres. Do tych propozycji dołączyli również swoje tematy przedstawiciele niektórych z Partnerów. Zaproponowano, aby Partnerzy we własnych instytucjach przemyśleli możliwości udziału w różnych projektach i zgłosili odpowiedni akces.

Spotkanie zakończyło się posumowaniem prowadzonych dyskusji i określeniem przybliżonego terminu i tematu kolejnego seminarium.