MONITOROWANIE RYNKU PRACY DLA EDUKACJI

W dniu 11 stycznia 2011 r. w godzinach 10.00-16.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja Monitorowanie rynku pracy dla edukacji.
Organizatorami spotkania byli: Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP oraz instytucje partnerskie: Urząd Statystyczny w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy i Izba Rzemieślnicza w Łodzi, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nr 1 w Łodzi oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi.

Główna tematyka konferencji dotyczyła:

  • prezentacji wyników najnowszych badań i analiz w obszarze gospodarki, rynku pracy i edukacji w Łodzi i w województwie łódzkim,
  • wymiany doświadczeń i prezentacji przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucji systemu oświaty oraz instytucji rynku pracy z Łodzi i województwa łódzkiego,
  • dostarczenia przesłanek do zmian w kierunkach formalnego i nieformalnego kształcenia zawodowego w regionie.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi, przedstawiciele samorządów oraz instytucji rynku pracy i edukacji, przedsiębiorcy, a także inne osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacją.

Poniżej przedstawiamy w postaci plików do pobrania program konferencji, publikację "Monitorowanie Rynku Pracy dla Edukacji", rekomendacje po konferencji oraz prezentacje związane z tematyką wystąpień prelegentów.