Konsultacje grupowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół na temat rynku pracy i jego potrzeb

Szybka informacja nr 20 z dnia 2018-09-17
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2018/2019

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach współpracy i organizacji wsparcia wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy na kwalifikacje (szczególnie zawodowe przyszłych pracowników) Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wzorem lat poprzednich będzie prowadzić spotkania edukacyjne w ramach konsultacji grupowych.

Terminy spotkań będą wynikały ze zgłoszeń zainteresowanych szkół. na konsultacje zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Tematyka konsultacji będzie ukierunkowana na prezentację wybranych aktualnych wyników badań z obszaru rynku pracy w kontekście sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA – PRACODAWCY oraz prezentacje na temat potrzeb rynku pracy na odpowiednie kadry w tym, zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe i społeczne ważne dla rynku pracy, zawody przyszłości i branże rozwojowe w regionie łódzkim. Informacje te mogą być przydatne do opracowywania różnych diagnoz przez szkołę, a także wykorzystywane przy składaniu wniosków o przyznanie dodatkowych środków niezbędnych dla rozwoju szkoły i wdrażania odpowiednich zmian w edukacji. Pozyskane w Obserwatorium informacje mogą być przydatne zwłaszcza przy określaniu kierunków kształcenia i szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz do wsparcia młodzieży w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i w konsekwencji ścieżki zawodowej.

Konsultacje będą udzielane bezpośrednio w siedzibie ŁCDNiKP w ramach dyżurów pracowników Obserwatorium.  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum i do skorzystania z proponowanych przez ORPdE usług edukacyjnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Obserwatorium Ryku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29, pok. 308, III piętro) lub pod numerem tel. 678-33-78 w. 357 oraz mailowo: obserwatorium@wckp.lodz.pl lub e.ciepucha@lcdnikp.elodz.edu.pl.

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium