Konsultacje grupowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół na temat rynku pracy i jego potrzeb

Szybka informacja nr 118 z dnia 2014-10-16, ORPdE, rok szkolny 2014/2015

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 w ramach współpracy i organizacji wsparcia wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy na kwalifikacje (szczególnie zawodowe przyszłych pracowników) Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie prowadzić spotkania edukacyjne w nowej formule, tj. konsultacji grupowych.

Terminy spotkań będą wynikały ze zgłoszeń zainteresowanych szkół. Na konsultacje zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, zarówno gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych).

Tematyka konsultacji będzie ukierunkowana na prezentację wybranych aktualnych wyników badań z obszaru rynku pracy w kontekście sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA – PRACODAWCY oraz prezentacje na temat potrzeb rynku pracy na odpowiednie kadry w tym, zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe i społeczne ważne dla rynku pracy, zawody przyszłości i branże rozwojowe.

Konsultacje będą udzielane bezpośrednio w siedzibie ŁCDNiKP w ramach dyżurów pracowników Obserwatorium.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum i do skorzystania z proponowanych przez Obserwatorium usług edukacyjnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Obserwatorium Ryku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29, pok. 308, III piętro) lub pod numerem tel. 678-33-78 wew. 357 oraz mailowo pod adresem: eciepucha@wckp.lodz.pl lub obserwatorium@wckp.lodz.pl

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium