Konferencja „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”

Szybka informacja nr 247 z dnia 2015-01-27, ORPdE, rok szkolny 2014/2015

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych organizowanej przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

Konferencja odbędzie się 24.02.2015 roku (w godz. 10.00 – 14.00) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104.

Celem konferencji jest prezentacja wyników realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego badania losów absolwentów wybranych łódzkich szkół zawodowych. Dzięki badaniu pozyskano informacje na temat problemów i procesu wkraczania osób młodych na rynek pracy, pozyskano wiedzę na temat ich aktywności zawodowej (z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej) oraz stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła również:

  • określenia możliwości i potrzeb w zakresie badania efektywności zewnętrznej kształcenia,
  • zagadnień dotyczących problemów związanych z wejściem absolwentów na rynek pracy,
  • określenia roli i znaczenia badań losów absolwentów dla budowania sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA ↔ FIRMA,
  • dostarczenia rekomendacji dotyczących wdrożenia do szkół działań z obszaru monitorowania losów absolwentów.

Jednym z ważniejszych punktów konferencji będzie dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy będą mogli odnieść się do poszczególnych wystąpień, jak również będą mogli podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w odniesieniu do zagadnień będących przedmiotem konferencji. Wypracowane w trakcie dyskusji wnioski i rekomendacje mogą stać się dobrym narzędziem projektowania koniecznych zmian w obszarze edukacji regionalnej.

Z tematyką wspomnianej konferencji związana jest publikacja „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. Raport z badań”, która będzie dołączona do materiałów konferencyjnych. Uczestnikami konferencji będą: dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz edukacji, samorządów, doradcy zawodowi, osoby i organizacje zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacją.

Więcej na temat konferencji będzie można przeczytać już wkrótce na stronie: http://orpde.wckp.lodz.pl/monitorowanie-losow-absolwentow-konferencja

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (formularz zgłoszenia załączony na dole strony) najpóźniej do 17.02.2015 r. faxem 42 6781085, lub pozostawienie w sekretariacie ŁCDNiKP (s. 105) bądź w ORPdE (s. 308), a także mailem na adres: obserwatorium@wckp.lodz.pl

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium