JAKI PRACOWNIK, JAKI ZAWÓD? - nowa publikacja OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI

Szybka informacja nr 90 z dnia 2011-10-05
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2011/2012

Pragniemy poinformować, iż ukazała się kolejna z cyklu publikacji obrazujących zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje wśród pracodawców województwa łódzkiego, a także ich oczekiwania odnośnie umiejętności i kompetencji przyszłych pracowników. Raport jest wynikiem kontynuacji, zapoczątkowanego w listopadzie 2009 roku, projektu analizy internetowych i prasowych ofert pracy.

Opracowanie składa się z 8 rozdziałów, w których zaprezentowane zostały zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę, jest fakt, że w najnowszej edycji badania szczegółowa analiza została przeprowadzona w odniesieniu do trzech branż: informatycznej, usług technicznych oraz sekcji związanej z produkcją.

W opracowaniu znajdziemy ponadto szczegółowe informacje na temat nazewnictwa zawodów, którym posługują się pracodawcy i przykłady tych nazw, a także główne wnioski i rekomendacje, które mogą stanowić istotny czynnik wspomagający podejmowanie ważnych decyzji w obszarze edukacji regionalnej, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego.

Publikację można zakupić w punkcie wydawniczym ŁCDNiKP.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz