Informacja na temat działalności Punktu Konsultacyjno – Promocyjnego Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji podczas XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych

W dniach 13-14 marca 2014 roku odbyły się XVII Łódzkie Targi Edukacyjne. Na stoisku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego został zorganizowany punkt konsultacyjno - promocyjny Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Punkt ten był uruchomiony we współpracy z partnerami ORPdE: Regionalnym Obserwatorium Rynku Pracy, działającym jako projekt strukturalny przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi, Urzędem Statystycznym w Łodzi, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat” w Łodzi.

Punkt konsultacyjno - promocyjny czynny był przez cały czas trwania Targów: 13.03.2014 r. w godzinach 1000 – 1800, 14.03.2013 r. w godzinach 900 – 1800.

Celem funkcjonowania PUNKTU KONSULTACYJNO - PROMOCYJNEGO było udzielanie bieżących i prognostycznych informacji na temat łódzkiego rynku pracy (w aspekcie popytu na pracę i podaży pracy). Istotnym zadaniem było także promowanie działalności zarówno Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji jak i Partnerów ORPdE. Jak wynika z przedstawionych niżej informacji, cele te zostały zrealizowane.

Punkt konsultacyjno - promocyjny był adresowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, uczniów i rodziców, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkich osób odwiedzających Targi, które byłyby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami oraz chciały zapoznać się z zakresem działalności Partnerów ORPdE.

W trakcie trwania Targów punkt konsultacyjno - promocyjny był obsługiwany przez dwóch pracowników ORPdE oraz przedstawicieli instytucji partnerskich. Punkt ten był wyposażony w dwa monitory (na jednym stale wyświetlane były wybrane, najważniejsze wyniki badań i analiz realizowanych w latach 2010-2014 przez ORPdE; na drugim prezentowane były slajdy przybliżające zakres działalności ORPdE oraz Partnerów uczestniczących w Targach), dwa laptopy podłączone do monitorów oraz publikacje ORPdE, RORP i pozostałych Partnerów.

Ogółem w czasie Targów udzielono 146 konsultacji, z których skorzystało łącznie 191 osób. Z konsultacji korzystali:

 • uczniowie gimnazjów (45 osób),
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (24 osoby),
 • nauczyciele wszystkich typów szkół (35 osób),
 • studenci uczelni wyższych (12 osób),
 • rodzice, babcie (40 osób),
 • przedstawiciele instytucji: Ambasada Francji w Polsce (Biuro do spraw edukacji), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi, Biblioteka Publiczna w Łodzi, Dialog, Koalicja na rzecz aktywizacji zawodowej „Pracując Razem” oraz fundacje, instytucje edukacyjne i szkoleniowe (15 osób),
 • doradcy zawodowi i szkoleniowi (5 osób),
 • osoby prywatne odwiedzające Targi (3 osoby),
 • osoby poszukujące pracy (4 osoby),
 • wykładowcy akademiccy (6 osób),
 • osoby niepełnosprawne (2 osoby).

Konsultacje dotyczyły następujących tematów:

 • aktualnych informacji na temat potrzeb oraz sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (63 konsultacje),
 • konkretnych branż gospodarki oraz zawodów i ich perspektyw rozwojowych w Łodzi i regionie (32 konsultacje),
 • zawodów przyszłości (9 konsultacji),
 • pomocy w wyborze dalszej ścieżki kształcenia (6 konsultacji),
 • publikacji wydawanych przez obydwa Obserwatoria (34 konsultacje),
 • praktyk i staży dla studentów (1 konsultacja),
 • niepełnosprawnych na rynku pracy (1 konsultacja).

Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat następujących obszarów zawodowych (zawodów/kwalifikacji zawodowych):

 • kierunki ekonomiczne, rachunkowość
 • kierunki artystyczne
 • służby mundurowe
 • architektura, budownictwo
 • administracja
 • informatyka
 • nauki ścisłe, obszar „inżynieria”
 • logistyka
 • geologia
 • mechatronika, mechanika
 • turystyka
 • zawody medyczne, weterynarz
 • pedagogika.

W czasie Targów pracownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji – Marcin Lipiec wspólnie z przedstawicielką Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy udzielili wywiadu reporterowi Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Tematem rozmowy była działalność obu Obserwatoriów oraz projekty analityczno – badawcze realizowane przez ORPdE. Wywiad został zamieszczony w Gazecie Targowej.

W ramach XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w dniu 14 marca 2014 r. w sali konferencyjnej A przedstawiło prezentację dydaktyczną nt. „Sytuacja na rynku pracy w Łodzi i w województwie łódzkim w świetle aktualnych wyników badań”. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez przedstawiciela Obserwatorium (Anna Gębarowska-Matusiak) byli uczący się w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym oraz dwóch pracowników WUP w Łodzi, łącznie 48 osób.

Należy podkreślić, że Punkt Konsultacyjno - Promocyjny ściśle współdziałał z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP. Osoby odwiedzające Punkt ORPdE były zapraszane do skorzystania z oferty doradców ODZ. Podobnie, doradcy często zachęcali swoich gości by odwiedzili również stoisko ORPdE.