INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI PODCZAS XV ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH

Podczas XV Targów Edukacyjnych w Łodzi w dniach 15-17 marca 2012 roku na stoisku Urzędu Miasta Łodzi (Wydziału Edukacji) został zorganizowany punkt konsultacyjny Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Punkt ten był uruchomiony we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Rynku Pracy, działającym jako projekt strukturalny przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Obydwa Obserwatoria funkcjonują w sieci współpracy i uzupełniają swoje działania w zakresie badania i analizowania sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Punkt konsultacyjny (Stoisko nr 86) był czynny przez cały czas trwania Targów: 15.03.2012 r. (godz. 1000 - 1700), 16.03.2012 r. (godz. 0900 - 1700) oraz 17.03.2012 r. (godz. 0900 - 1400).

Celem funkcjonowania punktu konsultacyjnego było udzielanie bieżących i prognostycznych informacji na temat łódzkiego rynku pracy (w aspekcie popytu na pracę i podaży pracy). Istotnym zadaniem było także promowanie działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Jak wynika z przedstawionych niżej informacji, cele te zostały zrealizowane.

Punkt był adresowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, uczniów i rodziców, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkich osób odwiedzających Targi, które byłyby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami.

W trakcie trwania Targów punkt konsultacyjny był obsługiwany przez minimum trzy osoby (dwóch pracowników ORPdE i jednego pracownika RORP). Punkt był wyposażony w rzutnik multimedialny (stale wyświetlający wybrane, najważniejsze wyniki badań i analiz realizowanych w latach 2010-2011), laptop (do prezentowania wyników szczegółowych osobom zainteresowanym) oraz publikacje ORPdE i RORP.

Ogółem w czasie Targów udzielono 206 konsultacji, z których skorzystało łącznie 261 osób. Z konsultacji korzystali:

 • uczniowie gimnazjów (76 osób),
 • uczniowie zespołów szkół ponadgimnazjalnych (38 osób),
 • rodzice (38 osób),
 • osoby prywatne odwiedzające Targi (28 osób),
 • studenci uczelni wyższych (23 osoby),
 • uczniowie liceów ogólnokształcących (22 osoby),
 • nauczyciele wszystkich typów szkół (11 osób),
 • absolwenci szkół średnich i wyższych (7 osób),
 • doradcy zawodowi i szkoleniowi (5 osób),
 • wykładowcy akademiccy (4 osoby).

Konsultacje te dotyczyły:

 • konkretnych branż gospodarki i ich perspektyw rozwojowych w Łodzi i w regionie (43 przypadki),
 • ogólnych bieżących potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (21 przypadków),
 • konkretnych zawodów i ich przyszłości na łódzkim rynku pracy (19 przypadków),
 • aktualnych informacji na temat lokalnego i regionalnego rynku pracy (17 przypadków),
 • zawodów przyszłości (16 przypadków),
 • pomocy w wyborze dalszej ścieżki kształcenia (16 przypadków),
 • bieżącego zapotrzebowania rynku pracy na zawody i specjalności (14 przypadków),
 • ogólnych informacji o działalności obu Obserwatoriów (8 przypadków),
 • branż rozwojowych Łodzi (6 przypadków),
 • publikacji wydawanych przez obydwa Obserwatoria (5 przypadków),
 • bezrobocia (4 przypadki),
 • wyników analizy ofert pracy (4 przypadki).

Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat następujących obszarów zawodowych (zawodów/kwalifikacji zawodowych):

 • kierunki ekonomiczne (w tym technik ekonomista),
 • informatyka (w tym technik informatyk),
 • biotechnologia,
 • nauki ścisłe (biologia, chemia, fizyka),
 • gastronomia,
 • praca w przemyśle spożywczym,
 • praca w branży finansowej,
 • mechatronika,
 • technik architektury krajobrazu,
 • obszar energetyczny,
 • obszar kolejnictwa,
 • technik ochrony środowiska,
 • turystyka,
 • zawody medyczne,
 • fryzjerstwo, kosmetyka,
 • pedagogika,
 • służby mundurowe,
 • technik handlowiec.

Punkt Konsultacyjny ORPdE ściśle współdziałał ze stoiskiem prowadzonym przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP. Osoby odwiedzające punkt ORPdE były zapraszane do skorzystania z oferty doradców ODZ. Podobnie, doradcy często zachęcali swoich gości by odwiedzili również stoisko ORPdE.

Opracował:
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: