INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI PODCZAS XVI ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH

 

W dniach 14-16 marca 2013 roku odbyły się XVI Łódzkie Targi Edukacyjne. Wzorem ubiegłego roku na stoisku Urzędu Miasta Łodzi (Wydziału Edukacji) został zorganizowany punkt konsultacyjny Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Punkt ten był uruchomiony we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Rynku Pracy, działającym jako projekt strukturalny przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Obydwa Obserwatoria funkcjonują w sieci współpracy i uzupełniają swoje działania w zakresie badania i analizowania sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Punkt konsultacyjny znajdował się na stoisku numer 46. Czynny był przez cały czas trwania Targów: 14.03.2013 r. w godzinach 1000 - 1700, 15.03.2013 r. w godzinach 0900 - 1700, 16.03.2013 r. w godzinach 0900 - 1400.

Celem funkcjonowania PUNKTU KONSULTACYJNEGO było udzielanie bieżących i prognostycznych informacji na temat łódzkiego rynku pracy (w aspekcie popytu na pracę i podaży pracy). Istotnym zadaniem było także promowanie działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Jak wynika z przedstawionych niżej informacji, cele te zostały zrealizowane.

Punkt konsultacyjny był adresowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, uczniów i rodziców, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkich osób odwiedzających Targi, które byłyby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami.

W trakcie trwania Targów punkt konsultacyjny był zawsze obsługiwany przez trzy osoby. Punkt ten był wyposażony w rzutnik multimedialny (stale wyświetlający wybrane, najważniejsze wyniki badań i analiz realizowanych w latach 2010-2012 przez ORPdE), laptop (do prezentowania szczegółowych wyników prac badawczych osobom zainteresowanym) oraz publikacje ORPdE i RORP.

Ogółem w czasie Targów udzielono 150 konsultacji, z których skorzystało łącznie 225 osób. Z konsultacji korzystali:

 • uczniowie gimnazjów (58 osób),
 • uczniowie liceów ogólnokształcących (55 osób),
 • nauczyciele wszystkich typów szkół (24 osoby),
 • studenci uczelni wyższych (19 osób),
 • rodzice (17 osób),
 • uczniowie zespołów szkół ponadgimnazjalnych (13 osób),
 • przedstawiciele instytucji: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Warszawy, Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wydział Edukacji UMŁ, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi, Biblioteka Publiczna w Łodzi oraz przedstawiciele WE UMŁ (12 osób),
 • doradcy zawodowi i szkoleniowi (9 osób),
 • osoby prywatne odwiedzające Targi (6 osób),
 • osoby poszukujące pracy (6 osób),
 • wykładowcy akademiccy (5 osób),
 • absolwenci szkół średnich i wyższych (2 osoby),
 • pracodawcy (2 osoby).

Konsultacje dotyczyły następujących tematów:

 • aktualnych informacji na temat potrzeb oraz sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (46 konsultacji),
 • konkretnych branż gospodarki i ich perspektyw rozwojowych w Łodzi i regionie (24 konsultacje),
 • zawodów przyszłości (19 konsultacji),
 • konkretnych zawodów i ich przyszłości na łódzkim rynku pracy (18 konsultacji),
 • ogólnych informacji o działalności obu Obserwatoriów (14 konsultacji),
 • pomocy w wyborze dalszej ścieżki kształcenia (13 konsultacji),
 • zapotrzebowania rynku pracy na zawody i specjalności (8 konsultacji),
 • publikacji wydawanych przez obydwa Obserwatoria (4 konsultacje),
 • wyników analizy ofert pracy (4 konsultacje).

Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat następujących obszarów zawodowych (zawodów/kwalifikacji zawodowych):

 • kierunki ekonomiczne, rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • informatyka,
 • biotechnologia
 • nauki ścisłe (matematyka, biologia, chemia, fizyka),
 • logistyka,
 • gastronomia,
 • mechatronika,
 • obszar energetyczny,
 • ochrona środowiska,
 • turystyka,
 • zawody medyczne,
 • fryzjerstwo, kosmetyka,
 • pedagogika,
 • technik handlowiec.

W czasie Targów pracownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji – Jarosław Tokarski udzielił wywiadu reporterowi Radia Łódź na temat działalności ORPdE.

Należy podkreślić, że Punkt Konsultacyjny ORPdE ściśle współdziałał ze stoiskiem prowadzonym przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP. Osoby odwiedzające Punkt ORPdE były zapraszane do skorzystania z oferty doradców ODZ. Podobnie, doradcy często zachęcali swoich gości by odwiedzili również stoisko ORPdE.

Opracował:
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji