Informacja na temat działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji podczas IX Kongresu Zarządzania Oświatą OSKKO

W dniach 24-26 września 2014 roku odbył się IX Kongres Zarządzania Oświatą. Na stoisku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego został zorganizowany punkt konsultacyjny Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Punkt konsultacyjny czynny był przez cały czas trwania Kongresu: 24.09.2014 r. w godzinach 1200–1900, 25.09.2014 r. w godz. 830–1900, 26.09.2014 r. w godz. 830–1400.

Celem funkcjonowania punktu konsultacyjnego było udzielanie bieżących i prognostycznych informacji na temat łódzkiego rynku pracy (w aspekcie popytu na pracę i podaży pracy). Istotnym zadaniem było także promowanie działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Punkt konsultacyjny był adresowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski, przedstawicieli samorządów, a także wszystkich osób odwiedzających Kongres, które były zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami oraz chciały zapoznać się z zakresem działalności ORPdE.

W trakcie trwania Kongresu punkt konsultacyjny był każdorazowo obsługiwany przez dwóch pracowników ORPdE. Łącznie konsultacje w ramach ustalonych dyżurów udzielało czterech pracowników Obserwatorium. Punkt ten był wyposażony w monitor, na którym stale wyświetlane były wybrane, najważniejsze wyniki badań i analiz realizowanych w latach 2010-2014 przez ORPdE; dwa laptopy (jeden podłączony do monitora, na drugim goście odwiedzający stoisko mogli szczegółowo zapoznać się z wynikami badań prowadzonych przez Obserwatorium) oraz publikacje będące raportami z wybranych badań  ORPdE.

Ogółem w czasie Kongresu z konsultacji skorzystało około 60 osób.

Z konsultacji korzystali m.in.:

 • dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół (34 osoby),
 • przedstawiciele instytucji: przedstawiciel starostwa powiatowego (1 osoba), dyrektor Wydziału Edukacji (1 osoba), Kuratorium Oświaty (1 osoba), wydawnictwa (4 osoby), Centrum Doskonalenia Nauczycieli (1 osoba), PCG (4 osoby), Szkoła Coachingu (2 osoby), WUP (1 osoba), Izba Rzemieślnicza w Łodzi (1 osoba), IBE (1 osoba), Tygodnik Wspólnota (3 osoby).
 • wykładowcy akademiccy (2 osoby),
 • studenci uczelni wyższych (1 osoba).

Wyżej wymienione osoby reprezentowały między innymi następujące miasta i regiony: Łódź, Warszawa, Kraków, Białystok, woj. dolnośląskie, Piotrków Trybunalski, Wielkopolska, Koszalin, Chorzów, woj. warmińsko-mazurskie, Chojnice, Wodzisław Śląski, Tomaszów Mazowiecki, Wrocław, Ozorków i inne miasta województwa łódzkiego.

Konsultacje dotyczyły następujących tematów:

 • specyfiki działalności ORPdE oraz wydawanych przez Obserwatorium publikacji i dostępu do nich (40 konsultacji),
 • aktualnych informacji na temat potrzeb oraz sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (5 konsultacji),
 • konkretnych branż gospodarki oraz zawodów i ich perspektyw rozwojowych w Łodzi i regionie (2 konsultacje),
 • zawodów przyszłości (1 konsultacja).

Zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat następujących obszarów zawodowych (zawodów/kwalifikacji zawodowych):

 • energetyka odnawialna,
 • informatyka,
 • zawody medyczne.

W ramach IX Kongresu Zarządzania Oświatą OSKKO Elżbieta Ciepucha – kierownik ORPdE przedstawiła także prezentację Działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wsparciem dla szkół w obszarze monitorowania rynku pracy. Studium przypadku dla regionu łódzkiego.

Opracował:
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji