Analiza internetowych ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Prezentowana informacja Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji dotyczy możliwości znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe w regionie łódzkim, w tym absolwentów szkół naszego regionu. W celu określenia, czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają szansę na zatrudnienie i jakie stanowiska są im proponowane, wykorzystano dane pochodzące z kilku portali internetowych między innymi: www.popon.pl, www.praca.konektia.pl, www.praca.gratka.pl, www.sprawniwpracy.com, www.pracuj.pl. Analizie poddano oferty zamieszczone między grudniem 2018 roku, a marcem 2019 roku.

Opracowanie charakteryzuje zarówno wielkość zapotrzebowania na niepełnosprawnych pracowników, jak i obszary, w których oferowane jest dla nich zatrudnienie.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do lektury informacji zamieszczonej w naszej
e-bibliotece 

 

Rodzaj: