AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2013 (12)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 3/2013” przedstawiona została sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w trzecim kwartale 2013 roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w II i III kwartale 2013 roku

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w II i III kwartale 2013 roku

Obszar04.201305.201306.201307.201308.201309.2013
województwo łódzkieLB160623156214152352150695148764147371
SB [w%]14,714,31413,913,7-
m. ŁódźLB437744323342503421524157841669
SB [w%]12,812,612,412,312,2-

Źródło: WUP w Łodzi, GUS
Uwaga: stopa bezrobocia za wrzesień 2013 r. jeszcze nie są dostępne

Porównując dane dotyczące bezrobocia w Łodzi i województwie łódzkim w drugim i trzecim kwartale 2013 roku, można zaobserwować spadek liczby osób bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. W kwietniu bieżącego roku liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 160623 osoby. We wrześniu tego roku bez pracy pozostawało 147371 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 8,3%. Podobna tendencja utrzymuje się w Łodzi. W kwietniu 2013 roku zarejestrowanych było 43774 bezrobotnych. Natomiast we wrześniu tego roku bez pracy pozostawało 41669 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się więc o 4,8%. Porównując natomiast wrzesień i sierpień można zauważyć nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych o 0,2%. Nawet jeśli tendencja spadkowa utrzymująca się w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku ma charakter sezonowy, jest to optymistyczna informacja.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część informacji o rynku pracy pokazuje aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w okresie lipiec – wrzesień 2013 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej liczby ofert pracy w trzecim kwartale 2013 roku przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1.
Liczba ofert pracy w tygodniu w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (w III kwartale 2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2013 r. W tym miesiącu najwięcej ofert pracy przypadało na branże: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „informatyka”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło sekcji „sprzedaż” (998 ofert). Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel medyczny, doradca biznesowy, kierownik obszaru sprzedaży, asystent działu sprzedaży, sprzedawca, konsultant telefoniczny, specjalista ds. telesprzedaży. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie minimum średnie, znajomość języka angielskiego, umiejętność budowania i utrzymania dobrych relacji z klientami, znajomość obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych. Dla większości pracodawców ważne było doświadczenie zawodowe związane z umiejętnościami handlowymi i znajomością lokalnego rynku oraz specjalistyczne, zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy zamieszczające oferty w branży „sprzedaż” to banki, sklepy, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, świadczące usługi informatyczne, zajmujące się telefoniczną sprzedażą usług, sprzedażą oraz wynajmem nieruchomości, działające w branży motoryzacyjnej, chemicznej, elektrotechnicznej, budowlanej, telekomunikacyjnej i innej. Prowadzą więc bardzo zróżnicowaną działalność.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była obsługa klienta (459 ogłoszeń). Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: menadżer projektu, kierownik sklepu, doradca biznesowy, doradca klienta, doradca techniczno – handlowy, przedstawiciel medyczny, specjalista ds. pozyskiwania klientów, specjalista ds. obsługi klienta, konsultant ds. telefonicznej obsługi klienta, spedytor, promotor produktów, hostessa. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe (rzadziej średnie), doświadczenie zawodowe związane z konkretną branżą, znajomość języka angielskiego, obsługa komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące pracowników w sekcji „obsługa klienta” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to sklepy, banki, firmy farmaceutyczne, logistyczne, zajmujące się edukacją, wytwarzające produkty techniczne dla przemysłu, działające w branży RTV, telekomunikacyjnej, elektronicznej, budowlanej i innej.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem zapotrzebowania na pracowników znalazła się branża informatyczna (384 ogłoszenia). Liczba ofert podana jest łącznie dla dwóch obszarów tej sekcji: administracja oraz rozwój oprogramowania. Poszukiwani byli przedstawiciele następujących zawodów: inżynier ds. oprogramowania, tester oprogramowania, administrator systemów i sieci, specjalista ds. obsługi klienta, programista, informatyk, analityk systemowy, serwisant IT. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub pokrewne, doświadczenie zawodowe (są także oferty adresowane do studentów ostatnich lat studiów), bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe związane ze stanowiskiem pracy, prawo jazdy kategorii B, dyspozycyjność, zaangażowanie, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia. Firmy poszukujące pracowników zajmują się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, działają w branży telekomunikacyjnej, świadczą usługi outsourcingowe i konsultingowe, a także pomocy technicznej w zakresie IT. Informatyków chcą zatrudnić także sieci sklepów, banki oraz firmy prowadzące działalność w wielu innych obszarach gospodarki.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2013 roku zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymali kolejni inwestorzy. W lipcu tego roku były to następujące firmy: Elfa Pharm Sp. z o.o w Podstrefie Chociw (planowane jest uruchomienie zakładu produkującego kosmetyki i wyroby sanitarno – higieniczne), BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o (w ramach nowej inwestycji zamierza wybudować w Łodzi nowy budynek biurowy, w którym powstanie centrum usług finansowo – księgowych, IT oraz związane z procesem zakupowym dla spółek z Grupy BSH), Wirthwein Polska Sp. z o.o (planowana jest rozbudowa istniejącego parku maszynowego oraz wyposażenia hali produkcyjnej, firma produkuje części do urządzeń AGD oraz części dla branży elektronicznej i motoryzacyjnej). We wrześniu tego roku zezwolenia otrzymały1: Quick-mix Sp. z o.o w Podstrefie Rawa Mazowiecka (planowana jest budowa nowej linii produkcyjnej wraz z halą oraz zapleczem laboratoryjnym i oczyszczalnią ścieków, firma jest producentem tynków, farb, gruntów stanowiących elementy nowoczesnych systemów dociepleń), POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych w Podstrefie Ostrzeszów (firma zajmuje się produkcją opakowań z tektury falistej, planowana jest budowa hali z nową linią produkcyjną). Wszystkie wymienione firmy w związku z inwestycjami planują zatrudnić nowych pracowników. Informacje te pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości w kontekście powstawania nowych miejsc pracy w regionie łódzkim.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 http:// www.sse.lodz.pl [data dostępu 24.09.2013 r.]