AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2013 (11)

Kolejna „Aktualna informacja o rynku pracy” przedstawia sytuację na rynku pracy regionu łódzkiego oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w drugim kwartale 2013 roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w I i II kwartale 2013 roku

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w I i II kwartale 2013 roku

Obszar 01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013
województwo łódzkie LB 161914 165453 164006 160623 156214
SB [w%] 14,8 15,1 14,9 14,7 14,3
m. Łódź LB 43177 44266 44123 43774 43233
SB [w%] 12,6 12,9 12,8 12,8 12,6

Źródło: WUP w Łodzi, GUS
Uwaga: liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia za czerwiec 2013 r. jeszcze nie są dostępne

Porównując dane dotyczące bezrobocia w Łodzi i województwie łódzkim w pierwszym i drugim kwartale 2013 roku, można zaobserwować spadek liczby osób bezrobotnych, a co za tym idzie stopy bezrobocia. W styczniu bieżącego roku liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła 161914 osób. W maju tego roku bez pracy pozostawało 156214 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3,5%. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim sezonowością ofert pracy. Podobna tendencja utrzymuje się w Łodzi. Porównując liczbę bezrobotnych w maju 2013 roku oraz w styczniu tego roku, zauważyć można nieznaczny wzrost liczby osób pozostających bez pracy o 0,13%. Jeśli porównamy luty i maj bieżącego roku, spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Łodzi wynosi 2,3%. Optymistyczną informacją jest zmniejszanie się liczby bezrobotnych, zapoczątkowane pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Nawet jeśli jest to zjawisko o charakterze sezonowym, jest to dobra wiadomość.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawiono aktualne zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim, na podstawie analizy ofert umieszczonych w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej liczby ofert pracy w drugim kwartale 2013 roku przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1.
Liczba ofert pracy w tygodniu w poszczególnych branżach*
w portalu pracuj.pl (w II kwartale 2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu pracuj.pl

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2013 r. W tym miesiącu najwięcej ofert pracy przypadało na branże: „sprzedaż”, „kadra zarządzająca”, „informatyka”.

W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy dotyczyło branży „sprzedaż” (873 oferty). Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży – magazynier, specjalista ds. klientów biznesowych, przedstawiciel medyczny, doradca ds. ubezpieczeń i inwestycji, sprzedawca, konsultant. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie minimum średnie, znajomość języka angielskiego, umiejętność budowania i utrzymania dobrych relacji z klientami, znajomość obsługi pakietu MS Office, posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu, samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych. Dla większości pracodawców ważne było doświadczenie zawodowe związane z umiejętnościami handlowymi oraz specjalistyczne, zależne od profilu firmy. Niektóre oferty adresowane były także do absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów. W zależności od rodzaju prowadzonej przez firmę działalności pojawiały się dodatkowe oczekiwania, np. posiadanie uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych (stanowiska związane z pracą w magazynie), poprawna dykcja oraz miły głos (stanowiska związane z telesprzedażą). Firmy zamieszczające oferty prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, firmy ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, świadczące usługi informatyczne, zajmujące się telefoniczną sprzedażą usług, sprzedażą oraz wynajmem nieruchomości, działające w branży motoryzacyjnej, chemicznej, elektrotechnicznej i innej.

Drugą w kolejności sekcją pod względem liczby ofert pracy była kadra zarządzająca (445 ogłoszeń). W poprzednim okresie sprawozdawczym (Informacja nr 1/2013) znajdowała się ona na miejscu szóstym. Wzrost liczby ofert dotyczących tej branży może być związany z metodyką zbierania danych z portalu pracuj.pl. Jako kadra zarządzająca rozumiane były następujące poziomy stanowisk: dyrektor, prezes, kierownik. Uwzględnienie stanowisk kierowniczych mogło w sposób znaczący wpłynąć na liczbę ofert. Najczęściej poszukiwano pracowników na następujące stanowiska: dyrektor placówki bankowej, dyrektor sprzedaży, kierownik działu, kierownik zespołu, kierownik produkcji, manager regionalny, kierownik sklepu. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe (rzadko średnie), doświadczenie zawodowe związane z konkretną branżą oraz z kierowaniem zespołem, znajomość języka angielskiego, znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kategorii B, zaangażowanie w pracę, umiejętność budowania pozytywnych relacji, umiejętność rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu. Tak jak w przypadku sprzedaży, firmy poszukujące kadry zarządzającej prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Przede wszystkim są to banki, firmy ubezpieczeniowe, działające w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, budowlanej, energetycznej i innej.

Na kolejnym, trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy znalazła się branża informatyczna (406 ogłoszeń). W bieżącym okresie sprawozdawczym liczbę ofert podajemy łącznie dla dwóch obszarów tej sekcji: administracja oraz programowanie. Oferty pracy w większości adresowane były do przedstawicieli następujących zawodów: wdrożeniowiec, tester oprogramowania, administrator systemów i sieci, specjalista ds. wsparcia IT, programista, specjalista ds. rozwoju oprogramowania. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub pokrewne, doświadczenie zawodowe (są także oferty adresowane do studentów ostatnich lat studiów), bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe związane ze stanowiskiem pracy, prawo jazdy kategorii B, wysoka motywacja do pracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, umiejętność organizacji czasu pracy. Firmy poszukujące pracowników zajmują się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, działają w branży telekomunikacyjnej, świadczą usługi outsourcingowe i konsultingowe. Informatyków zatrudniają także sieci sklepów oraz firmy prowadzące działalność w innych obszarach gospodarki.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

Najnowsze informacje dotyczące sytuacji gospodarczej regionu łódzkiego pozwalają optymistycznie myśleć o przyszłości w kontekście powstawania miejsc pracy w Łodzi oraz województwie. Na początku lipca 2013 r. nowe zezwolenia otrzymało siedmiu inwestorów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Są to następujące firmy: LEK S.A. w Podstrefie Stryków (producent leków generycznych), HTL-Strefa S.A. w Łęczycy (producent nakłuwaczy, lancetów, igieł insulinowych), Sonoro Poland – Packaging Services Sp. z.o.o. w Kutnie (producent opakowań), ASTI Sp. z o.o. w Przykonie (zajmuje się produkcją i sprzedażą dodatków do żywności), Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Łodzi (producent wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych dla przemysłu), Amber Energia Centrum Usług Sp. z o.o. w Łodzi (świadczyć będzie usługi dla firm z grupy Amber Energia S.A. takie, jak obsługa kadrowo – księgowa, telefoniczne biuro obsługi klienta, zarządzanie bazami danych oraz systemami i infrastrukturą IT), Infosys BPO Poland w Łodzi (świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT). Łącznie powstanie 690 nowych miejsc pracy, a 3110 zostanie utrzymanych. Budowę nowej siedziby rozpoczęła także firma Ericpol Sp. z o.o.. Powstanie w Łodzi nowoczesny biurowiec dla 800 pracowników. Ericpol to największa łódzka firma usług ICT, tworzy oprogramowanie dla sektora telekomunikacyjnego, aplikacje dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu1.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 http:// www.sse.lodz.pl [data dostępu 10.07.2013 r.]