Rynek pracy w 2018 roku w Polsce – jaki będzie?

Jak wynika z badań Hays Poland przedstawionych w opracowaniu „Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy” [1] w 2018 roku aż 89% pracodawców spodziewa się trudności w pozyskaniu nowych pracowników. Problemy te, w opinii prawie połowy badanych (49%), będą wynikać z niedoboru odpowiednich kandydatów na rynku, około ¼ respondentów wskazuje na zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów oraz dużą konkurencję na rynku pracy.

Aż 88% spośród firm objętych badaniem deklaruje zwiększenie zatrudnienia w bieżącym roku, z czego większość w oparciu o umowę o pracę.

Najwięcej ofert skieruje na rynek pracy branża IT, sprzedaż i obsługa klienta, budownictwo, produkcja oraz sektor inżynieryjny.

Znaczne zwiększenie zatrudnienia planują także firmy działające w takich branżach, jak: usługi biznesowe, nieruchomości, logistyka i zakupy, HR i szkolenia, hotelarstwo i turystyka, finanse i księgowość, bankowość i inwestycje.

Przedsiębiorcy będą najczęściej poszukiwać kandydatów z umiejętnościami technicznymi i IT, których niedobory są najbardziej przez nich odczuwane. Systematycznie wzrasta znaczenie kompetencji miękkich, a w szczególności zaangażowania, postawy proaktywnej, umiejętności współpracy, komunikatywności i kreatywności. Doceniana jest umiejętność analizy i formułowania wniosków. Oferty zatrudnienia kierowane będą także do menadżerów z praktyczną znajomością nowoczesnych metod zarządzania.

Spośród firm objętych badaniem 72% deklaruje w 2018 roku wzrost wynagrodzenia, z czego 15% planuje podwyżki o więcej niż pięć procent.

Jak wynika z raportu, rok 2018 zapowiada się kolejnym już rynkiem kandydata.[1] Hays Poland „Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy” www.hays.pl/cs/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_2084102.pdf
[data dostępu: 05.02.2018 r.]

 

Rodzaj: