Pierwsze w Polsce Technikum Automatyki i Robotyki powstanie w Łodzi!

W grudniu 2017 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką. w planach jest uruchomienie - od przyszłego roku szkolnego- Technikum Automatyki i Robotyki.

Celem przedsięwzięcia jest kształcenie w specjalności, która obecnie nie istnieje w krajowej klasyfikacji zawodów, stąd jak mówią sami pomysłodawcy „szkoła ma być innowacyjnym eksperymentem pedagogicznym”. Motywem podjęcia decyzji o utworzeniu placówki są wymogi współczesnego rynku pracy. Wielu przedsiębiorców potrzebuje wykwalifikowanych pracowników do obsługi specjalistycznych stanowisk i nie zawsze muszą to być inżynierowie. Natomiast automatyka i robotyka pojawiają się aktualnie wyłącznie na studiach wyższych.

Politechnika Łódzka oprócz zaangażowania w projekt swoich wykładowców, udostępni odpowiednią infrastrukturę: sale i laboratoria. w pierwszym roku w Technikum powstałyby dwie klasy zrzeszające ok. 50 uczniów. Aktualnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Rozwoju oraz Łódzkim Kuratorem Oświaty. w proces planowania programu kształcenia i zapewnienie późniejszych praktyk zawodowych angażowani są także przedsiębiorcy współpracujący w ŁSSE. Umożliwi to przygotowanie średniej kadry technicznej na konkretne zapotrzebowanie pracodawców, zwłaszcza tych współpracujących z ŁSSE. Absolwent szkoły, poza przygotowaniem zawodowym i tytułem technika automatyki i robotyki, ma zyskać zdolność dopasowania się do rynku pracy.

Pomysłodawcy projektu podkreślają, że podczas analizy liczby wydanych zezwoleń na działalność w Strefie, na jej obszarze istnieje potrzeba zatrudnienia ok. 6 tys. pracowników; znaczna część tego wiąże się z automatyką i robotyką. Tylko w 2017 roku wydanych zostało 21 zezwoleń w tym obszarze.


Źródło: https://mlodziwlodzi.pl/technikum-automatyki-i-robotyki-powstanie-we-wspolpracy-lsse-i-pl/

 

Rodzaj: