AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 4/2016 (25)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2016” przedstawia sytuację gospodarczą oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w czwartym kwartale 2016 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w regionie łódzkim w III i IV kwartale 2016 r.

W końcu grudnia 2016 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,3% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi w końcu listopada 2016 r. wskaźnik ten był nieznacznie niższy niż wartość dla kraju (o 0,1%). W regionie łódzkim w listopadzie zeszłego roku. stopa bezrobocia była wyższa niż w Łodzi. Różnica wynosiła 0,4%. Dane dotyczące bezrobocia przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w III i IV kwartale 2016 r.

Obszar07.201608.201609.201610.201611.201612.2016*
województwo łódzkieLB [w tys.]96,494,992,791,590,491,1
SB [w%]9,18,98,78,68,58,6
ŁódźLB [w tys.]29,629,128,528,227,6-
SB [w%]8,78,58,48,38,1-

Źródło: GUS, MRPiPS, * brak danych za grudzień dla Łodzi

W czwartym kwartale 2016 r. zarówno w Łodzi jak i w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopa bezrobocia były niższa niż w trzecim kwartale zeszłego roku.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z lipca 2016 r. z danymi z grudnia można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5,3 tys. (to jest o 5,5 %). W Łodzi w okresie od lipca do listopada 2016 roku ubyło 2 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (spadek wyniósł 6,8%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w grudniu 2015 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 10,3%)[2] oraz w grudniu 2016 roku, można zaobserwować, że liczba bezrobotnych na przestrzeni roku znacznie się zmniejszyła, powyższy wskaźnik zmalał o 1,7%. Świadczy to o systematycznym rozwoju gospodarczym regionu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawiamy zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w czwartym kwartale 2016 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl w okresie od października do grudnia 2016 r. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby wolnych miejsc pracy pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kwartał 2016 r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W czwartym kwartale 2016 roku w dziesięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sto. W porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 3/2016) więcej miejsc pracy oferowały następujące sekcje: „finanse, ekonomia” (o 9,3%), „IT - administracja” (o 6,7%), „administracja biurowa” (o 4,9%), „marketing” (o 9,3%), „praktyki, staże” (o 15,2%), „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 29,9%), „BHP, ochrona środowiska” (o 37,4%). Liczba wolnych miejsc pracy w następujących sekcjach pozostała na porównywalnym poziomie: „inżynieria”, „badania i rozwój”, „edukacja, szkolenia” W pozostałych branżach reprezentowanych w portalu pracuj.pl liczba ofert zmniejszyła się. Największy spadek odnotowały sekcje: „prawo (o 37%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 36,8%), „call center” (o 33,3%), „energetyka” (o 26,4%), „praca fizyczna” (o 25,6%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 24,7%), „łańcuch dostaw” (o 23,2%), „produkcja” (o 21,8%), „doradztwo, konsulting” (o21,7%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2016 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „inżynieria”, „produkcja”, „budownictwo”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „inżynieria” znalazła się w grudniu 2016 roku na  miejscu trzecim (na 33 analizowane). W analizowanym miesiącu pracodawcy oferowali w tej branży 231 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: automatyk (10 ofert, tj. najwięcej), inżynier projektant (9 ofert), mechanik (9 ofert), konstruktor (7 ofert), elektryk (5 ofert), inżynier serwisu (5 ofert), a także: kierownik zmiany, elektromechanik, technik utrzymania ruchu, konserwator maszyn pakujących, specjalista serwisu, mechatronik, robotyk, serwisant obrabiarek CNC. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, znajomość języków obcych (j. angielskiego oraz dodatkowo drugi język), wykształcenie wyższe, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (między innymi: uprawnienia SEP, uprawnienia spawacza, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, podnośników nożycowych, programowanie sterowników, obsługa programu AutoCAD, znajomość programu SAP), dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole, zaangażowanie, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office). Firmy poszukujące pracowników w sekcji „inżynieria” prowadzą różnorodną działalność. Reprezentują branżę motoryzacyjną, telekomunikacyjną, produkcji opakowań, produkcji maszyn, budowlaną i wiele innych.

W grudniu 2016 roku w sekcji „produkcja” dostępnych było 100 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała szóstą pozycję pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: pracownik produkcji (6 ofert, tj. najwięcej), operator maszyn (5 ofert), a także: technik pomiarów, kontroler procesów produkcyjnych, lider magazynu, narzędziowiec, pakowacz, operator obrabiarki CNC. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), wykształcenie wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalnych uprawnień i umiejętności (np. uprawnienia SEP, budowlane, energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków widłowych), umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), umiejętności organizacyjne, analityczne, interpersonalne, dyspozycyjność, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.. Firmy zamieszczające oferty w branży „produkcja” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to między innymi firmy z branży spożywczej, mechanicznej, motoryzacyjnej, odzieżowej, budowlanej, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kolejną z analizowanych branż jest „budownictwo”. W grudniu 2016 roku dostępnych było 38 ofert. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: inżynier budowy (oferowano najwięcej, gdyż 5 miejsc pracy), kierownik budowy (4 oferty), a także: inżynier projektant w branży konstrukcyjno – budowlanej, inżynier robót elektroenergetycznych, monter konstrukcji aluminiowych, kreślarz, monter rusztowań, specjalista ds. przetargów. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (między innymi: uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki, do obsługi urządzeń transportu bliskiego, uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane, montera rusztowań, umiejętność obsługi programów AutoCAD oraz NORMA PRO), posiadanie prawa jazdy kategorii B, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), dyspozycyjność, znajomość języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), umiejętności organizacyjne, pracy w zespole, interpersonalne, zaangażowanie w pracę. Firmy poszukujące pracowników działają w branży budowlanej, elektrycznej, wyposażenia wnętrz i innych.

Do branż, w których w grudniu 2016 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „inżynieria”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W czwartym kwartale 2016 roku nadal rozwijała się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna[3].

W grudniu 2016 roku została rozszerzona o nowe tereny. Dzięki inwestycjom firm: Sławno CerraNova, Fresenius Kabi Polska Kutno, Scanfil Poland w Sieradzu, ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. w Łowiczu powstanie 347 nowych miejsc pracy.

W listopadzie 2016 r. w Sieradzu została otwarta nowa fabryka Grupy Tubądzin. Firma zezwolenie na działalność otrzymała w 2015 r. Docelowo zatrudnionych zostanie ponad 100 osób.

Także belgijska firma Vandemoortele, produkująca mrożone bułki i bagietki oraz ciasta i inne wyroby cukierniczo – piekarnicze, otworzyła na terenie kutnowskiej podstrefy ŁSSE kolejny zakład. Zatrudniać będzie co najmniej 61 osób.

Województwo łódzkie rozwija się gospodarczo, powstają nowe miejsca pracy. Jest więc szansa na dalsze zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu grudnia 2016 r. wynosiła 8,3%, w listopadzie natomiast wynosiła 8,2%. [dane GUS, MRPiPS].
[2] Dane GUS.
[3] http://sse.lodz.pl/aktualnosci [data dostępu: 24.01.2017 r.]