Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy potrzeb rynku pracy

Opracowanie jest branżową ekspertyzą o charakterze analityczno-badawczym. Stanowi próbę analizy sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE) w Polsce wraz z ukazaniem perspektyw jego rozwoju. Sektor OŹE w ciągu najbliższych kilku lat stanie się jednym z ważniejszych obszarów aktywności gospodarczej.

Spodziewany rozwój tego sektora w Polsce oznaczać będzie w perspektywie najbliższych lat istotny wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje (zwłaszcza zawodowe) związane przede wszystkim z produkcją, doradztwem, montażem, eksploatacją i serwisem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dlatego też istotnym zadaniem szkolnictwa będzie dostarczenie odpowiednio przygotowanych absolwentów dla tego obszaru gospodarki w regionie.

W opracowaniu wykorzystano różnorodne materiały, począwszy od dokumentów rządowych (strategicznych), poprzez analizy sporządzone przez instytucje i firmy zajmujące się OŹE w Polsce, po analizę własnych pogłębionych badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, które zrealizowane zostały we współpracy z Polską Korporacją Teclmiki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (PKTSGGiK, głównie Okręg Łódzki) oraz Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi (AUiPE).

Publikację adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli szkół, doradców zawodowych, uczniów oraz ich rodziców, a także wszystkich osób zainteresowanych zmianami w obszarze gospodarki i rynku pracy. Naszym zdaniem wnioski płynące z tego projektu badawczego mogą stać się ważną przesłanką w procesie modelowania nowych kierunków kształcenia.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 012r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-89-2