AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 4/2015 (21)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2015” jest kolejnym z cyklu opracowaniem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia sytuację gospodarczą w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w czwartym kwartale 2015 roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w III oraz w IV kwartale 2015 roku

W końcu listopada 2015 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,5% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi osiągnęła wartość dla kraju, wynosiła 9,6%. W porównaniu z regionem łódzkim różnica wyniosła 0,5% na korzyść Łodzi. Dane dotyczące bezrobocia z podziałem na Łódź oraz województwo przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w III i IV kwartale 2015 r.

Obszar07.201508.201509.201510.201511.2015
województwo łódzkieLB [w tys.]114,6111,8109,3106,9107,3
SB [w%]10,910,710,310,110,1
m. ŁódźLB [w tys.]35,734,533,732,932,8
SB [w%]10,510,29,99,69,6

Źródło: GUS

W czwartym kwartale 2015 r. zarówno w Łodzi jak i w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz, co się z tym wiąże, stopa bezrobocia zmniejszyła się w porównaniu z trzecim kwartałem tego roku.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z sierpnia 2015 r. z danymi z listopada tego roku można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7.3 tys. (to jest o 6%). W Łodzi w tym samym przedziale czasowym ubyło 2,9 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (spadek wyniósł 8%).

Jeśli porówna się stopę bezrobocia w listopadzie 2014 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 11,9%, dla Łodzi było to 10,8%)[2] oraz w listopadzie 2015 roku, można zauważyć znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy. Wskaźnik obniżył się o 1,8% dla województwa łódzkiego, w Łodzi natomiast różnica wyniosła 1,2%. Stopniowo przybywa zatem miejsc pracy w regionie.

Na koniec grudnia 2015 r. stopa bezrobocia[3] dla Polski wynosiła 9,8%, natomiast dla woj. łódzkiego osiągnęła wartość 10,3%.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w czwartym kwartale 2015 r. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od października do grudnia 2015 roku pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kwartał 2015r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2015 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 3/2015) zmniejszyła się liczba ofert pracy w większości sekcji portalu pracuj.pl. Wzrost zanotowany został jedynie w następujących branżach: „IT – rozwój oprogramowania” (największy, tj. średnio o 30 stanowisk w miesiącu), „IT – administracja”, „zdrowie, uroda, rekreacja”, „ubezpieczenia”. Więcej ofert adresowanych było także do praktykantów i stażystów. W tym obszarze średnio w miesiącu przybyło 14 ofert (45%). Znacząco zmniejszyła się natomiast liczba wolnych miejsc pracy w sekcji „bankowość” (o 24%).

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w grudniu 2015 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „IT – administracja”, „praca fizyczna”, „bankowość”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „IT – administracja” znalazła się w grudniu 2015 roku na siódmym miejscu. W analizowanym miesiącu pracodawcy oferowali 99 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: specjalista ds. wsparcia SAP (5 ofert, tzn. najwięcej), system engineer (4 oferty), informatyk (3 oferty), a także: inżynier ds. sieci, serwisant, analityk systemowy, architekt IT, administrator baz danych, audytor legalności oprogramowania. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (głównie angielskiego), wiedza kierunkowa, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, zaangażowanie w wykonywaną pracę, odporność na stres. Część ofert kierowana była do studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów kierunków informatycznych. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „IT - administracja” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to firmy ubezpieczeniowe, banki, firmy zajmujące się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe inne, działające w różnych obszarach gospodarki.

W grudniu 2015 roku w sekcji „praca fizyczna” dostępne były 62 oferty. W analizowanym miesiącu branża zajmowała dziewiąte miejsce pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: kierowca międzynarodowy (14 ofert, tj. najwięcej), pracownik magazynu (11 ofert), kierowca (8 ofert), operator maszyn (3 oferty), operator wózka widłowego (3 oferty), pracownik produkcji (2 oferty), monter rusztowań (2 oferty), a także: szwacz – kaletnik, stolarz meblowy, konwojent i inne.  Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (różnych w zależności od stanowiska, np.: uprawnienia SEP, do obsługi dźwigów, wózków widłowych, posiadanie prawa jazdy kategorii C+E), dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, posiadanie prawa jazdy. Preferowane było wykształcenie średnie. Firmy zamieszczające oferty w branży „praca fizyczna” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to firmy zajmujące się transportem, magazynowaniem, produkcją towarów oraz inne.

Kolejną z analizowanych branż jest „bankowość”. W grudniu 2015 roku dostępnych było 67 ofert. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: doradca klienta (oferowano najwięcej, gdyż 21 miejsc pracy), opiekun finansowy (3 oferty), a także: analityk biznesowy, kierownik oddziału, ekspert ds. podatków, przedstawiciel bankowy, młodszy administrator ds. operacji bankowych. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, wiedza kierunkowa, zaangażowanie w pracę, wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, biegła znajomość języków obcych (często dwóch), umiejętności organizacyjne, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, posiadanie prawa jazdy, kultura osobista. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim banki i firmy ubezpieczeniowe.

Nadal do branż, w których w regionie łódzkim dostępnych jest najwięcej miejsc pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W czwartym kwartale 2015 roku zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymała Grupa Tubądzin[4]. W Podstrefie Sieradz powstanie nowa fabryka produkująca płytki ceramiczne. Zatrudnienie znajdzie co najmniej 107 osób, głównie pracownicy produkcji, mechanicy, informatycy oraz technolodzy.

W Podstrefie Konstantynów Łódzki zainwestuje firma Tommark[5], zajmująca się między innymi produkcją żaluzji, rolet, moskitier oraz komponentów z tworzyw sztucznych do wymienionych produktów. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia o 20 nowych pracowników oraz utrzymanie dotychczasowego.

Z powyższych informacji wynika, że w regionie łódzkim nadal przybywa miejsc pracy, co przekłada się na zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia w listopadzie 2015 r. dla Polski wynosiła 9,6% [dane GUS]
[2] Dane GUS
[3] MPiPS, Wstępne dane o sytuacji na rynku pracy w grudniu 2015 roku