AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2015 (20)

W „Aktualnej informacji o rynku pracy nr 3/2015” przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w trzecim kwartale 2015 r. Jest to kolejne, cykliczne opracowanie Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w II oraz w III kwartale 2015 roku

W końcu sierpnia 2015 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,7% wyższa niż w Polsce[1]. W Łodzi także nieznacznie przekraczała wartość dla kraju, była wyższa o 0,2%. W porównaniu z regionem łódzkim różnica wyniosła 0,5% na korzyść Łodzi. Dane dotyczące bezrobocia z podziałem na Łódź oraz województwo przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w II i III kwartale 2015 r.

Obszar04.201505.201506.201507.201508.2015
województwo łódzkieLB [w tys.]127,2122,6117,9114,6111,8
SB [w%]12,011,611,210,910,7
m. ŁódźLB [w tys.]38,237,336,735,734,5
SB [w%]11,211,010,810,510,2

Źródło: GUS, dane za wrzesień 2015 r. nie są jeszcze dostępne

W trzecim kwartale 2015 r. zarówno w Łodzi jak i w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz stopa bezrobocia była niższa niż w drugim kwartale tego roku.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z kwietnia 2015 r. z danymi z sierpnia tego roku można zauważyć, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,4 tys. (to jest o 12%). W Łodzi w tym samym przedziale czasowym ubyło 3,7 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (spadek wyniósł 10%).

Jeśli porówna się stopę bezrobocia w sierpniu 2014 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 12,4%, dla Łodzi było to 11,4%)[2] oraz w sierpniu 2015 roku, można zauważyć znaczącą poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy. Świadczy to o powstawaniu nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczym województwa.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W dalszej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim w trzecim kwartale 2015 r. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od lipca do września 2015 roku pokazane zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kwartał 2015r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z drugim kwartałem 2015 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2015) wzrosła liczba sekcji, w których średnia miesięczna liczba ofert pracy przekroczyła sto. Są to: „praca fizyczna”, „bankowość” oraz „łańcuch dostaw”. Branża „human resources, zasoby ludzkie” oferowała mniej miejsc pracy (średnio 91,7 stanowisk w miesiącu). Więcej wolnych miejsc pracy oferowały także sekcje: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „finanse, ekonomia”, „zakupy” oraz „energetyka”. Zdecydowanie mniej było natomiast ofert dla praktykantów i stażystów. Liczba wolnych miejsc pracy w pozostałych sekcjach reprezentowanych w portalu pracuj.pl pozostała na porównywalnym poziomie.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2015 roku. W tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „IT – administracja”, „praca fizyczna”, „bankowość”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

Branża „IT – administracja” znalazła się we wrześniu 2015 roku na siódmym miejscu. W analizowanym miesiącu pracodawcy oferowali 136 miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: specjalista ds. IT (7 ofert, tzn. najwięcej), administrator aplikacji (6 ofert), analityk SAP (4 oferty), a także: konsultant wdrożeniowy systemów ERP, specjalista ds. administracji, specjalista ds. sieci IT, Project manager. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych (głównie angielskiego), wiedza kierunkowa, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, zaangażowanie w wykonywaną pracę, odporność na stres. Część ofert kierowana była do studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów kierunków informatycznych. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „IT - administracja” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, firmy zajmujące się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe oraz wiele innych działających w różnych obszarach gospodarki.

We wrześniu bieżącego roku w sekcji „praca fizyczna” dostępnych było 106 ofert. W analizowanym okresie branża zajmowała ósme miejsce pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: magazynier (25 ofert, tj. najwięcej), kierowca międzynarodowy (22 oferty), kierowca (19 ofert), operator wózka widłowego (6 ofert), pracownik produkcji (4 oferty), a także: szwaczka, dostawca – sprzedawca i inne.  Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (różnych w zależności od stanowiska, np.: uprawnienia SEP, do obsługi dźwigów, wózków widłowych, posiadanie prawa jazdy kategorii C+E, książeczka Sanepidu), dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, posiadanie prawa jazdy. Preferowane było wykształcenie średnie. Firmy zamieszczające oferty w branży „praca fizyczna” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to firmy zajmujące się transportem, magazynowaniem, produkcją towarów, hipermarkety i sklepy oraz inne.

Kolejną z analizowanych branż jest „bankowość”. We wrześniu bieżącego roku dostępnych było 106 ofert. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: doradca klienta (oferowano najwięcej, gdyż 37 miejsc pracy), opiekun finansowy (6 ofert), analityk biznesowy (2 oferty), a także: specjalista ds. sprzedaży kredytów, sprzedawca produktów finansowych, manager zespołu sprzedażowego. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji:  doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, wiedza kierunkowa, zaangażowanie w pracę, wykształcenie wyższe, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, znajomość języków obcych (często dwóch), umiejętności organizacyjne, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, posiadanie prawa jazdy, kultura osobista. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim banki i firmy ubezpieczeniowe.

Nadal do branż, w których w regionie łódzkim dostępnych jest najwięcej miejsc pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzkim

W trzecim kwartale 2015 roku drugie zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w Podstrefie Ozorków) otrzymała Scanaqua Sp. z o.o.[3] Firma zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem kabin prysznicowych, wanien oraz brodzików akrylowych. Planowane jest poszerzenie produkcji o nowy asortyment. Zatrudnienie znajdzie przynajmniej 20 nowych pracowników, zostaną także utrzymane dotychczasowe miejsca pracy.

W Łodzi powstanie fabryka części lotniczych Azura Polska[4]. Ma ona produkować elementy do samolotu Airbus A350. Zakład będzie częścią NIMROD Group – poddostawcy Airbus Group i Airbus Helicopters. Planowane jest utworzenie 300 miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą osoby na stanowiska związane z produkcją precyzyjnych części z blach, montażem, obróbką i malowaniem powierzchni, wsparciem i usługami. Firma już rekrutuje pierwszych pracowników.

Z powyższych informacji wynika, że region łódzki rozwija się, powstają nowe miejsca pracy. Daje to szansę na dalsze zmniejszenie bezrobocia.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz[1] Stopa bezrobocia w sierpniu 2015 r. dla Polski wynosiła 10% [dane GUS]
[2] Dane GUS