AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2012 (8)

W trzeciej w 2012 roku kwartalnej informacji o rynku pracy skupiamy się na zaprezentowaniu bieżących informacji dotyczących rynku pracy w Łodzi i województwie. Jak zwykle pokazujemy także dane dotyczące zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w okresie marzec-wrzesień 2012 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w okresie 03.2012 – 09.2012

Obszar03.201204.201205.201206.201207.201208.201209.2012
województwo łódzkieLB152796148858146135143238141873142022141911
SB [w%]13,813,513,313,113,013,013,2
m. ŁódźLB40701404754012139722391573920939545
SB [w%]11,611,611,511,411,311,311,6

Źródło: WUP w Łodzi

W okresie wiosenno-letnim 2012 roku mogliśmy zaobserwować dość wysoką fluktuację bezrobocia w województwie łódzkim. Jednocześnie, w tym samym czasie stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w Łodzi była względnie stabilna. O ile, w województwie łódzkim w marcu zarejestrowanych było ponad 152 tysiące osób, o tyle we wrześniu liczba bezrobotnych spadła do około 142 tysięcy osób. Zmiany w liczbie osób pozostających bez pracy spowodowane były w głównej mierze sezonowością zatrudnienia. Z nieco inną sytuacją mieliśmy do czynienia w samej Łodzi. Tutaj liczba osób pozostających bez pracy pozostawała przez cały analizowany okres na względnie stałym poziomie, oscylując w graniach 40 tysięcy osób.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Przedstawienie aktualnego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim to obok informacji o bezrobociu, jeden z dwóch kluczowych elementów cyklicznej informacji o rynku pracy. Tym razem analizie poddane zostały dane dotyczące internetowych ofert pracy zamieszczone w portalu pracuj.pl w układzie trzydziestodniowym, w odniesieniu do ostatniego miesiąca trzeciego kwartału 2012 roku.

Tabela 2.
Oferty pracy według branż w portalu pracuj.pl we wrześniu 2012 roku

NAZWA BRANŻYLICZBA DOSTĘPNYCH OFERT PRACY
Administracja biurowa34
Analiza39
Badania, rozwój16
Budownictwo, geodezja22
Doradztwo, konsulting64
Energetyka18
Farmaceutyka, biotechnologia22
Finanse, ekonomia211
Hotelarstwo, turystyka, catering13
HR28
Informatyka-administracja100
Informatyka-programowanie175
Instalacja, utrzymanie, serwis59
Internet, e-commerce20
Inżynieria, konstrukcja, technologia109
Kadra zarządzająca109
Kontrola jakości15
Księgowość, audyt, podatki96
Logistyka, spedycja, dystrybucja55
Marketing, reklama, PR35
Nieruchomości, budownictwo21
Obsługa klienta, call center176
Praca fizyczna25
Produkcja43
Projektowanie, wdrażanie78
Sprzedaż436
Szkolenia, edukacja19
Telekomunikacja33
Ubezpieczenia33
Zakupy28

UWAGA:
Pogrubieniem zaznaczono te branże, w których średnia liczba ofert pracy we wrześniu 2012 wyniosła co najmniej 50.
Cieniowaniem zaznaczono te branże, w których średnia liczba ofert pracy we wrześniu 2012 wyniosła co najmniej 100.

Analiza zamieszczonych powyżej danych wyraźnie pokazuje, że branżą, w której najłatwiej znaleźć pracę jest obszar sprzedaży. Tylko we wrześniu tego roku w regionie łódzkim, w sektorze tym, biorąc pod uwagę wyłącznie oferty pracy zamieszczone w portalu pracuj.pl dostępnych było ponad 400 ofert pracy. Niewiele mniej, bo blisko 300 ofert dostępnych było w sektorze informatycznym (sekcje: informatyka – administracja, informatyka – programowanie, Internet/e-commerce), a ponad 200 ofert pracy występowało w sekcji „finanse, ekonomia”. Tym, co zwraca uwagę jest fakt, że wszystkie wymienione branże związane są z dwoma zasadniczymi sektorami gospodarki, tj. sektorem ekonomiczno-gospodarczym oraz techniczno-technologicznym. Niewiele się w tym zakresie zmieni, gdy analizą obejmiemy także te sekcje, w których liczba ofert pracy przekroczyła wartość 50 („doradztwo, konsulting”, „instalacja, utrzymanie, serwis”, „księgowość, audyt, podatki”, „logistyka, spedycja, dystrybucja”, „projektowanie, wdrażanie”). I wówczas bowiem, właściwie wyłącznie, mamy do czynienia z dwoma wskazanymi wyżej sektorami gospodarki (tj. ekonomiczno-gospodarczym oraz techniczno-technologicznym).

Reasumując, tym co można zaobserwować, analizując rozkład liczby internetowych ofert pracy w III kwartale 2012 roku oraz zestawiające te dane z wcześniejszymi (z poprzednich okresów), jest względnie stabilna sytuacja na rynku pracy po stronie popytowej w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz