AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 2/2012 (7)

Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje
(na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej w 2012 roku kwartalnej informacji o rynku pracy skupiamy się, podobnie jak w informacji kwietniowej, na pokazaniu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim. Analizie poddane zostały dane dotyczące internetowych ofert pracy zamieszczone w portalu pracuj.pl  w układzie trzydziestodniowym. W poniższej tabeli prezentujemy dane dotyczące liczby ofert pracy w wybranych branżach, które były dostępne kolejno w kwietniu, maju i czerwcu 2012 roku. W czwartej kolumnie wynikowej zaprezentowane zostały dane dotyczące sumy ofert pracy za II kwartał 2012, a w kolumnie piątej – dane dotyczące średniej liczby ofert pracy w każdym miesiącu II kwartału br.

Tabela.1
Oferty pracy według branż w portalu pracuj.plw drugim kwartale 2012 roku.

NAZWA BRANŻY ANALIZOWANY OKRES
kwiecień maj czerwiec suma średnia
Numer kolumny
1 2 3 4 5
Administracja biurowa 43 33 29 105 35,0
Analiza 20 24 31 75 25,0
Badania i rozwój 15 13 12 40 13,3
Budownictwo/Geodezja 30 31 48 109 36,3
Doradztwo/Konsulting 71 74 81 226 75,3
Energetyka 6 18 25 49 16,3
Farmaceutyka/Biotechnologia 47 42 41 130 43,3
Finanse/Ekonomia 226 213 237 676 225,3
Hotelarstwo/Turystyka/Katering 17 11 5 33 11,0
Human Resources 19 37 36 92 30,7
Informatyka/Administracja 101 95 90 286 95,3
Informatyka/Programowanie 173 180 172 525 175,0
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 95 73 56 224 74,7
Internet/E-Commerce 20 27 35 82 27,3
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 146 131 132 409 136,3
Kadra zarządzająca 141 146 124 411 137,0
Kontrola jakości 23 16 24 63 21,0
Księgowość/Audyt/Podatki 84 75 78 237 79,0
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 77 93 90 260 86,7
Marketing/Reklama/PR 46 43 51 140 46,7
Nieruchomości/Budownictwo 19 12 12 43 14,3
Obsługa klienta/Call Center 211 213 212 636 212,0
Praca fizyczna 43 52 48 143 47,7
Prawo 9 11 7 27 9,0
Produkcja 77 68 67 212 70,7
Projektowanie/Wdrażanie 94 84 100 278 92,7
Sprzedaż 490 517 522 1529 509,7
Szkolenia/Edukacja 28 24 22 74 24,7
Telekomunikacja 28 32 33 93 31,0
Ubezpieczenia 26 31 36 93 31,0
Zakupy 28 26 40 94 31,3
RAZEM 2453 2445 2496 7394 2464,7

UWAGA:
Pogrubieniem zaznaczono te branże, w których średnia liczba ofert pracy w każdym miesiącu II kwartału 2012 wyniosła co najmniej 50.
Cieniowaniem zaznaczono te branże, w których średnia liczba ofert pracy w każdym miesiącu II kwartału 2012 wyniosła co najmniej 100.

Analiza zamieszczonych powyżej danych pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Po pierwsze, tym co zwraca uwagę jest bardzo wyrównana liczba ofert pracy w kolejnych miesiącach II kwartału 2012 roku. Oznacza to, iż w drugim kwartale br. mieliśmy na rynku pracy do czynienia ze stabilizacją. Co warte podkreślenia, jeśli porównamy liczbę ofert pracy w dwóch pierwszych miesiącach tego roku z liczbą ofert pracy w którymkolwiek z miesięcy drugiego kwartału, możemy zaobserwować bardzo znaczący przyrost liczby ofert pracy, który został jednakże zapoczątkowany już w marcu br.  Przypomnijmy, że taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z naturalnych zjawisk z jakimi mamy do czynienia na rynku pracy i w gospodarce. Trzeba bowiem pamiętać, że okres wiosenny niemal zawsze cechuje się wzrostem liczby ofert pracy, co związane jest z sezonowym zatrudnianiem pracowników oraz wdrażaniem przez firmy nowych planów i strategii rozwojowych, których realizacja często oznacza konieczność zwiększenia zatrudnienia. Po drugie,  należy zauważyć, iż w kilku branżach, w każdym miesiącu dostępnych było ponad 100 ofert pracy. Branżami tymi są: finanse/ekonomia, informatyka-programowanie, inżynieria/konstrukcje/technologia, kadra zarządzająca, obsługa klienta i sprzedaż. Co więcej, w trzech z wymienionych obszarów (finanse/ekonomia, obsługa klienta/ call center, sprzedaż) liczba ofert pracy w każdym miesiącu przekroczyła wartość 200. Jak widzimy, wszystkie wymienione branże związane są z dwoma zasadniczymi sektorami gospodarki, tj. sektorem ekonomiczno-gospodarczym oraz techniczno-technologicznym. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na zmiany liczby ofert pracy w pozostałych branżach. Pamiętając o tym, że w okresie poddanym analizie mieliśmy do czynienia ze względnie stabilną strukturą ofert, należy podkreślić, że jest kilka branż, w których zauważyć można stały przyrost liczby ofert pracy. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia w przypadku następujących obszarów: analiza, budownictwo/geodezja, doradztwo/konsulting, energetyka, Internet/e-commerce, sprzedaż, telekomunikacja, ubezpieczenia.  

Reasumując, tym co można zaobserwować analizując rozkład liczby internetowych ofert pracy w I i II kwartale 2012 roku jest widoczne w miesiącach wiosennych ożywienie na rynku pracy po stronie popytowej. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że stopa bezrobocia w województwie łódzkim kwietniu br. wyniosła 13,5% i tym samym nie zmieniła się od stycznia tego roku.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz