AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2015 (18)

„Aktualna informacja o rynku pracy nr 1/2015” jest pierwszym w bieżącym roku opracowaniem, w którym przedstawiona została sytuacja gospodarcza w regionie łódzkim oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w pierwszym kwartale 2015 roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w IV kwartale 2014 roku oraz w i kwartale 2015 roku

W końcu lutego 2015 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim była o 0,5% wyższa niż w Polsce1. w Łodzi natomiast sytuacja przedstawiała się lepiej. Stopa bezrobocia była o 0,8% niższa niż w kraju i o 1,3% niższa niż w regionie łódzkim. w tabeli zamieszczone zostały dane dotyczące bezrobocia z podziałem na Łódź oraz województwo.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB]
w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r.

Obszar10.201411.201412.201401.201502.2015
województwo łódzkieLB [w tys.]124,4125,4126,2132,3133,4
SB [w%]11,811,911,912,412,5
m. ŁódźLB [w tys.]36,736,736,537,738,0
SB [w%]10,810,810,811,111,2

Źródło: GUS, dane za marzec 2015 r. nie są jeszcze dostępne

Sytuacja na rynku pracy regionu łódzkiego w pierwszym kwartale 2015r. w porównaniu z czwartym kwartałem zeszłego roku uległa pogorszeniu. Zarówno w styczniu jak i w lutym liczba zarejestrowanych bezrobotnych, a co za tym idzie stopa bezrobocia wzrosła.

Jeśli porówna się dane dla województwa łódzkiego z października 2014 r. z danymi z lutego 2015r. można zauważyć, że liczba bezrobotnych wzrosła o 9,0 tys. (to jest o 7,2%). w Łodzi w tym samym okresie przybyło 1,3 tys. osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (wzrost wyniósł 3,5%).

Jeśli porówna się stopę bezrobocia w lutym 2014 r. (dla woj. łódzkiego wynosiła ona 14,6%, dla Łodzi było to 12,8%2) oraz w lutym 2015 roku można zauważyć znaczącą poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy. Świadczy to o rozwoju gospodarczym województwa.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części informacji o rynku pracy przedstawione zostało aktualne zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje w regionie łódzkim, w pierwszym kwartale 2015 roku. Analizowane były oferty umieszczone w portalu pracuj.pl. Dane dotyczące średniej miesięcznej liczby ofert pracy w okresie od stycznia do marca 2015 roku przedstawione zostały na poniższym wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kwartał 2015r., woj. łódzkie)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.

W porównaniu z czwartym kwartałem 2014 r. (Aktualna informacja o rynku pracy nr 4/2014) zwiększyła się liczba ofert pracy dostępna w prawie wszystkich sekcjach reprezentowanych w portalu pracuj.pl. Największy wzrost (o około 100%) zanotowano w następujących branżach: „call center”, „zakupy”, „reklama, grafika, kreacja, fotografia”, „media, sztuka, rozrywka”. w czterech sekcjach liczba wolnych miejsc pracy utrzymała się na dotychczasowym poziomie. Są to: „edukacja, szkolenia”, „zdrowie, uroda, rekreacja”, „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” oraz „energetyka”. Nieznacznie mniej ofert znalazło się w kategoriach: „inne” oraz „BHP, ochrona środowiska”.

W dalszej części opracowania analizowane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl w marcu 2015 roku. w tym miesiącu dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z następujących sekcji: „IT – rozwój oprogramowania”, „inżynieria” oraz „produkcja”. Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej w portalu.

W marcu bieżącego roku w sekcji „IT – rozwój oprogramowania” dostępne były 223 oferty. W analizowanym okresie branża zajmowała czwarte miejsce pod względem liczby wolnych miejsc pracy. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: programista (66 ofert, czyli najwięcej). w tym programista Java – 13 ofert, programista PHP – 6 ofert, programista C++ - 5 ofert, software engineer (11 ofert), Java developer (10 ofert), a także inżynier aplikacji w dziale technicznym, analityk biznesowo – systemowy, Project manager, analityk rozwiązań IT, technik komputerowy, tester, analityk w dziale utrzymania aplikacji. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: wiedza kierunkowa (zarówno teoretyczna jak i umiejętności praktyczne), znajomość języków obcych (przede wszystkim język angielski, także techniczny), doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe (średnie pojawiało się w ofertach rzadziej), umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne. Firmy zamieszczające oferty w branży „IT – rozwój oprogramowania” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Są to banki, firmy ubezpieczeniowe, zajmujące się dostarczaniem oprogramowania dla biznesu, świadczące usługi outsourcingowe i konsultingowe oraz wiele innych działających w różnych obszarach gospodarki.

Na kolejnym, piątym miejscu znalazła się branża „inżynieria”. w marcu 2015r. dostępnych było 206 ofert. Jest to sekcja związana ściśle z wykształceniem technicznym. Poszukiwani byli między innymi pracownicy na następujące stanowiska: specjalista ds. serwisu (18 ofert, tzn. najwięcej), elektryk (11 ofert), mechanik (10 ofert), technolog (10 ofert), a także projektant konstrukcji budowlanych, architekt, narzędziowiec-operator maszyn skrawających, elektronik – elektrotechnik, specjalista ds. automatyki, kierownik działu technicznego, doradca techniczno – handlowy, inżynier projektant, kierownik magazynu, mechanik samochodowy, konstruktor. Pracodawcy oczekiwali od przyszłych pracowników następujących kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (w zależności od stanowiska, np. znajomość programu AutoCAD, uprawnienia SEP dla elektryków, uprawnienia do obsługi wózków widłowych), znajomość języka obcego (często dwa języki), wykształcenie wyższe lub średnie, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, umiejętności interpersonalne. Firmy poszukujące pracowników w sekcji „inżynieria” prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność. Reprezentują branżę motoryzacyjną, mechaniczną, energetyczną, odnawialnych źródeł energii, budowlaną, spożywczą i inne.

Kolejną z analizowanych branż jest „produkcja”. Ze 131 ofertami zajmowała szóste miejsce. Poszukiwani byli kandydaci na następujące stanowiska: operator maszyn (oferowano najwięcej, gdyż 14 miejsc pracy), inżynier procesu (11 ofert), technolog (8 ofert), a także pomocnik drukarza, szlifierz, asystent produkcji, specjalista ds. surowca, narzędziowiec, pakowacz leków, prowadzący linię – nastawiacz maszyn, tokarz – ślusarz, pracownik produkcji. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kwalifikacji:  doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, wykształcenie średnie lub wyższe, wiedza kierunkowa, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności (w zależności od stanowiska pracy, np. uprawnienia SEP, budowlane, badania Sanepid), umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, umiejętności interpersonalne, umiejętności organizacyjne, umiejętności analityczne, dyspozycyjność. Firmy poszukujące pracowników to firmy z branży spożywczej, motoryzacyjnej, poligraficznej, budowlanej, produkcji sprzętu AGD, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz działające w wielu innych obszarach gospodarki.

Nadal do branż, w których w regionie łódzkim dostępnych jest najwięcej miejsc pracy zaliczają się: „sprzedaż”, „obsługa klienta” oraz „finanse, ekonomia”.

III. Sytuacja gospodarcza w Łodzi i województwie łódzki

W pierwszym kwartale 2015 roku kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności wydała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna3, otrzymała je po raz trzeci Mecalit Polska Sp. z o.o. Spółka zajmuje się dostarczaniem elementów z tworzyw sztucznych dla branży AGD. Rozbudowany zostanie zakład w Łodzi. Do końca października 2015 roku zwiększone zostanie zatrudnienie o co najmniej 20 osób oraz utrzymane dotychczasowe.

W Łodzi powstało też biuro konstrukcyjne Airbus Helicopters4. Firma współpracuje z Politechniką Łódzką, zajmuje się opracowywaniem projektów dla śmigłowców. Znajdzie w nim zatrudnienie około 100 osób, głównie inżynierów, specjalistów konstrukcji lotniczych.

W styczniu bieżącego roku odbyło się w Łodzi uroczyste otwarcie biurowca Ericpol Software Pool. Firma zajmuje się usługami ICT, tworzeniem oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego, aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. o planach rozbudowy firmy pisaliśmy już w Aktualnej informacji o rynku pracy nr 2/2013. Biurowiec będzie miejscem pracy dla 800 informatyków5.

Powyższe informacje świadczą o rozwoju gospodarczym regionu łódzkiego, co związane jest z powstawaniem nowych miejsc pracy.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz

 

 1 Stopa bezrobocia w lutym 2015 r. dla Polski wynosiła 12%, natomiast w marcu 2015 r. 11,7% [dane GUS]  
 2 Dane GUS
 3 http://sse.lodz.pl/pl/o-strefie/aktualnosci/1049-lodz-mecalit-inwestuje-w-strefie-po-raz-trzeci [data dostępu: 16.04.2015 r.]
 4 http://www.fakt.pl/lodz/lodz-biuro-konstrukcyjne-airbus-helicopters-otwarte,artykuly,526164.html [data dostępu: 22.02.2015 r.]
 5 http://wiadomosci.onet.pl/lodz/otwarcie-nowej-siedziby-ericpol-w-lodzi/8vs1m [data dostępu:27.01.2015 r.]