Konsultacje grupowe dla uczniów

Szybka informacja nr 58 z dnia 2016-10-12
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2016/2017

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, we współpracy z Pracownią Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP zapotrzebowania na przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 przez specjalistów Obserwatorium zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Obserwatorium dzięki realizowanym na bieżąco badaniom dysponuje danymi o potrzebach rynku pracy. Mogą one być wsparciem dla młodzieży w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i w konsekwencji ścieżki zawodowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Elżbietą Ciepuchą – kierownikiem ORPdE oraz Anną Gębarowską - Matusiak – specjalistą ds. statystyki i analiz. (tel. (42) 678-33-78 wew. 357, amatusiak@wckp.lodz.pl; obserwatorium@wckp.lodz.pl). Uprzejmie prosimy o przygotowanie sali wyposażonej w komputer, rzutnik multimedialny oraz ekran. Wymieniony sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Opracowała: 
Anna Gębarowska-Matusiak
Specjalista ds. statystyki i analiz