Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

24 lutego 2015 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104 odbyła się ogólnokrajowa konferencja Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Jej organizatorem było Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami - Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

W konferencji udział wzięli między innymi: Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, poseł na Sejm Pani Elżbieta Królikowska-Kińska, poseł na Sejm Pani Małgorzata Niemczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Pani Małgorzata Niewiadomska-Cudak, przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pani Agnieszka Miler, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Pani Dorota Gryta, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ Pan Adam Kwaśniak, przedstawiciel Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Pan Piotr Czajka, Specjalista ds. badań i analiz Instytutu Badań Edukacyjnych Pani Jadwiga Fila, Kierownik Wydziału Sprawdzianów Egzaminów Gimnazjalnych i Matur OKE Pan Andrzej Chruściany, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Włodzimierz Blachowski, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi Pan Paweł Saar, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi Pan Adam Paprocki, Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych w Łodzi Pan Tadeusz Jassa, Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Łodzi Pan Stanisław Syguła, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani Ewa Sadowska-Kowalska, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN Pan Bogusław Słaby, Prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Pan Mirosław Urbaniak, Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich Pani Elwira Zaręba, Prezes Zarządu PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza Pan Ryszard Mamenas. Ponadto w konferencji udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zarówno łódzkich jak i z województwa łódzkiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele powiatów województwa łódzkiego, przedstawiciele innych instytucji rynku pracy i edukacji. Ogółem w konferencji uczestniczyło ponad 130 osób.

Na konferencji zaprezentowano wyniki realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego badania losów absolwentów wybranych łódzkich szkół zawodowych. Zostały przedstawione informacje na temat problemów wkraczania osób młodych na rynek pracy, ich aktywności zawodowej i stopnia przygotowania do pracy zawodowej.

Ponadto na konferencji poruszano również tematykę:

 • określenia możliwości i potrzeb w zakresie badania efektywności zewnętrznej kształcenia,
 • określenia roli i znaczenia badań losów absolwentów dla budowania sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA ↔ FIRMA,
 • dostarczenia rekomendacji dotyczących wdrożenia do szkół działań z obszaru monitorowania losów absolwentów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionych podczas konferencji

 1. Badanie losów absolwentów jako baza informacyjna do programowania rozwoju szkoły-konkluzje wynikające z badań. Pobierz
 2. Monitorowanie losów absolwentów w kontekście podejmowanych wyborów edukacyjnych-wybrane wyniki badań. Pobierz
 3. Z doświadczeń szkół uczestniczących w badaniu losów absolwentów. Pobierz
 4. Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 POKL Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych. Pobierz
 5. Szkolnictwo zawodowe w opinii uczniów w świetle wybranych wyników badań. Pobierz
 6. Instytucje rynku pracy na rzecz absolwentów. Pobierz

Ważnym elementem konferencji była dyskusja, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli odnieść się do poszczególnych wystąpień oraz podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w zakresie zagadnień będących przedmiotem konferencji. Wypracowane w trakcie dyskusji wnioski i rekomendacje zostały opracowane przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Mogą być one wykorzystane jako narzędzie do projektowania zmian w obszarze edukacji regionalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami konferencji

Konferencję objęli swoim patronatem:

 • Wojewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska
 • Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
 • Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
 • Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Patronat medialny nad konferencją objęły:

 • Telewizja Polska S.A. - Oddział w Łodzi
 • Łódzka Gazeta Wyborcza
 • Radio Łódź
 • Radio Parada
 • Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej "Dyrektor Szkoły"
 • Magazyn „EduFakty - Uczę Nowocześnie"
 • Czasopismo „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i wkład w rzeczową dyskusję.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z konferencji

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonego projektu przedstawionymi w publikacji „Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. Raport z badań”, która była dołączona do materiałów konferencyjnych, a którą można również zakupić w wydawnictwie ŁCDNiKP. Więcej informacji o raporcie na stronie publikacji. Przejdź→